Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Mål KOF, BOF, TSS, TOC, etc. uten kjemikalier!

Mål KOF, BOF, TSS, TOC, etc. uten kjemikalier! Nyhet! Direkte måling av Kjemisk og biologisk oksygenforbruk, suspendert stoff, tot.org.karbon, etc. uten kjemikalier!

2 Metoder i 1 instrument - Ditt valg!

Pastel UviLine er det første vannkvalitetsinstrumentet på markedet som kombinerer bruk av UV simultanmålinger og målinger med kjemiske testkit (micro-methods). Instrumentet er spesielt designet for f.eks. renseanlegg som ønsker en hurtig indikasjon på verdiene!

Instrumentet er spesielt designet for måling av viktige vannkvalitetsparameter, og følgende 6 parameter kan måles samtidig, og helt uten bruk av kjemikalier og forbruksmateriell:

- Kjemisk oksygenforbruk (KOF / COD)
- Biologisk oksygenforbruk (BOF /BOD)
- Totalt organisk carbon (TOC)
- Anioniske vaskemidler (DBS)
- Nitrat (NO3-N)
- Totalt suspendert stoff (TSS)

Spektralysemetoden gir en rekke fordeler:
- Tidsbesparende: Analyse av 6 parameter samtidig kan gi en tidsbesparelse på inntil 3 timer, eller flere dager om du må sende prøvene til et laboratorium! 
- Reduserte kostnader: Ingen kostnader til forbruksmateriell og kjemikalier, ingen termoreaktor!
- Mer frihet til å utføre målinger oftere, og uten tilleggskostnader!
- Helt trygge målinger uten behandling av kjemikalier!
- Minimalt med laboratorietrening nødvendig for å utføre analysene!

I tillegg kan det utføres en rekke parameter med tradisjonelle kjemiske testkit, som for eks. totalt fosfor, totalt nitrogen, m.m.

Se videodemonstrasjon av instrumentet under:

Oppdatert