Gå til innholdet
hygiene

Hygienekontroll

Rida®Count E.coli

Kontakt oss for pris: 47 77 77 60 info@labolytic.no Forespør produkt
Bestill

Tørre dyrkningsfilmer belagt med næringsstoffer for vekst av E.coli bakterier i produkt- og hygieneprøver. E.coli bakterier vokser opp som mørk lilla kolonier ved dyrkning. Inkuberes ved 37°C i 24 timer. E.coli bakterier benyttes som indikasjon på fekal forurensning av næringsmiddel/overflate.

Rida®Count er ferdige dyrkningsfilmer klare til bruk for mikrobiologisk produkt- og hygienekontroll i næringsmiddelindustrien. Rida®Count er laget av en basefilm med tørt vekstmedie, dekket med fibrer som perfekt absorberer prøvematerialet. En lett gjennomsiktig toppfilm hindrer kontaminering fra luftbårne mikroorganismer.
 
Ingen sprederplate er nødvendig ved bruk av Rida®Count. Det eneste som trengs er å tilsette 1 ml av produktet eller fortynningen, og prøven fordeler seg selv utover filmen. Etter endt inkubering vil man kunne avlese eventuell bakterievekst som fargede kolonier avhengig av bakterietype.
 
Rida®Count er både arbeids- og tids besparende og gir økt effektivitet i laboratoriet, da den alltid er klar til bruk uten behov for forberedelser.

Hver pakke består av poser på 10x10 filmer, dvs. totalt 100 dyrkningsfilmer.
 
Rida®Count har følgende egenskaper: 
  • Alltid klar til bruk.
  • Meget lang holdbarhet.
  • Ingen bruk av spreder.
  • Ulike anvendelsesområder.
  • Robust.
  • Toppfilmen kan tas av.
 
Rida®Count kan anvendes til følgende:

Hygienekontroll, kontaktmetoden:
Tilsett 1 ml sterilt vann (F.eks våre saltvannsampuller) og la filmen ligge i minst 15 minutter på benken. Åpne dyrkningsfilmen (evt. ta av toppfilmen) og trykk bunnfilmen (agarflaten) mot overflaten som skal kontrolleres. Legg på overfilmen og merk prøven med en tusj. Inkuber i varmeskap ved 37°C i 24 timer før avlesning.
 
Hygienekontroll, svabermetoden:
Svabring er spesielt egnet for kontroll av vanskelige steder som f.eks ujevne overflater, fuktige overflater, eller overflater hvor man regner med at det kan forekomme rester av desinfeksjonsmidler. Benytt en ferdig fuktet og steril prøvetakingssvaber (Q-swab eller lignende). Svabre overflaten som skal kontrolleres iht. anvisning og tøm 1 ml direkte fra svaberrøret ut på en Rida®Count dyrkningsfilm. Inkuber i varmeskap på 37°C i 24 timer før avlesning. 
 
Produktkontroll:
1 ml av prøvefortynningen fra et fast produkt, eller direkte fra et flytende produkt, tilsettes på dyrkningsfilmen. Inkuberes ved 37°C i 24 timer.
 
Luftkontroll:
Legg den åpnede dyrkningsfilmen med bunnfilmen opp i 30 minutter, og tilsett så 1ml sterilt saltvann. Inkuber ved 
Det er også tilgjengelig et adapter for kunder med MAS-100 luftprøvetakere. Inkuber i varmeskap ved 37°C, i 24 timer før avlesning.
 
Membranfiltrering:
Tilsett 0.8ml sterilt saltvann på en Rida®Count dyrkningsfilm. Filtrer en prøve gjennom et membranfilter og legg filteret direkte på den fuktede bunnfilmen av en Rida®Count dyrkningsfilm. Inkuber i varmeskap ved 37°C i 24 timer før avlesning.

Les mer om E.coli her.
Oppdatert