Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Sensorer for vannanalyse

Sensorer for vannanalyse

Kontroll av vannkvaliteten er viktig i en rekke ulike bransjer og er et vesentlig kvalitetsparameter både i næringsmiddelproduksjon, renseanlegg, oppdrett og akvakultur. Med gode sensorer og måleverktøy kan du overvåke og ha kontroll på de viktigste parameterne i vannkvalitet og f.eks. algeoppblomstringer over tid, grundig, raskt og enkelt i en hektisk hverdag.
 
Vi tilbyr en rekke digitale sensorer som egner seg godt både for innbygging i in-line målesystemer og for bruk med ulike håndholdte måleinstrumenter. Med ulike spesialiserte sensorer kan du måle og logge bl.a. oppløst oksygen (DO), salinitet, ledningsevne (konduktivitet), pH, ORP, CO2, algeoppblomstringer, temperatur og turbiditet for å nevne noe.
 
De fleste av våre sensorer «smarte sensorer» som lagrer både kalibrering og historiske data. De kan derfor benyttes som komponenter et «Plug and play» system hvor sensorene gjenkjennes automatisk når de plugges inn i egnede kontrollsystemer og håndholdte målere. Dermed krever de også minimalt vedlikehold og har sjelden behov for kalibrering.
Les mer
Webinar | Hurtigtesting av allergener

Webinar | Hurtigtesting av allergener

Vi inviter til webinar om hurtigtesting for allergener onsdag 20. september 2023 kl. 09:00. En utmerket mulighet til å utvide kunnskapen din om allergentesting og lære om de nyeste teknikkene på området.

Webinaret er gratis. 

Les mer
Naturkatastrofer | Produkter for krisehåndtering

Naturkatastrofer | Produkter for krisehåndtering

Når storm og ekstremvær inntreffer, oppstår det ofte problemer med vannkilder og forsyning. Sammen med våre dyktige leverandører og samarbeidspartnere har vi funnet frem løsninger, instrumentering og reagenser for overvåking av drikkevann og vannkilder, som kan være nyttige hjelpemidler under og etter naturkatastrofer.

Vi er stolte av å samarbeide med ideelle organisasjoner, som jobber kontinuerlig for å hjelpe de stedene og menneskene som trenger dem mest. Les mer
Slik får du best mulig jordkvalitet!

Slik får du best mulig jordkvalitet!

Det er mye som er med på å bestemme utbytte av årets avling. Vær, temperatur og klima er faktorer man kan gjøre lite med. Jordkvaliteten derimot, den kan i stor grad kontrolleres og påvirkes. Derfor har vi oppsummert de viktigste parameterne du bør passe på for å optimalisere jordkvaliteten.

Les mer
Har du kontroll på øl-ødeleggende organismer?

Har du kontroll på øl-ødeleggende organismer?

Vil du løfte bryggeriet ditt til nye høyder og sikre at produktene er av beste kvalitet? Da er mikrobiologiske analyser avgjørende for å sikre produktkvalitet og matsikkerhet, og bygge tillit hos kundene.

Det vil alltid være mikrober tilstedet i et bryggeri, brygging av øl baserer seg på mikrobiologiske mekanismer. Derfor er det viktig å overvåke prosessen for øl-ødeleggende bakterier (spoilers) som f.eks. laktobacillus/ pedococcus, samt genene for toleranse av humlesyrer (horA og horC) og Dekkera/ Brettanomyces spp. som gir overgjæring. Det finnes flere ulike mikrobiologiske analysemetoder som kan brukes til å påvise og telle (kvantifisere) mikroorganismer.

Mikrobiologiske analyser trenger ikke være arbeidskrevende og dyrt.
Vi har oppsummert noen av de vanligste metodene du kan velge mellom:

Les mer
Verdens mattrygghetsdag | 7. juni

Verdens mattrygghetsdag | 7. juni

Trygg mat er livsviktig for at både mennesker og dyr. Det betyr at du og jeg skal kunne stole på at maten er trygg å spise, hygienisk produsert og merket for eventuelle allergener m.m.

For å bidra til å forebygge, oppdage og håndtere matbårne sykdommer, og bidra til matsikkerhet, bedret helse, økonomisk velstand, godt landbruk og bærekraftig utvikling, markeres derfor årlig verdens mattrygghetsdag 7. juni.

Vi markerer mattrygghetsdagen med å sette ekstra fokus på trygg mat og enkle, rimelige og effektive verktøy for å sikre god hygiene i produksjonen og kontroll av råvarer og spiseklar mat og drikke. Les mer
Webinar | Hvordan teste for mykotoksiner?

Webinar | Hvordan teste for mykotoksiner?

Velkommen til  webinar om testing av mykotoksiner i mat som vil finne sted på torsdag 25. mai klokken 09:00.

Webinaret vil bli presentert av Hilde Bremseth, vår ekspert på området, og vil gi en grundig gjennomgang av hvordan mat kan testes for mykotoksiner for å sikre trygg og sunn mat.

Les mer
46% av import honning er falsk | Kan du teste kvalitet selv?

46% av import honning er falsk | Kan du teste kvalitet selv?

Utrolige 46 prosent av honningen som importeres er falsk, ifølge en EU-rapport. I stedet for honning består produktet stort sett av sukkersirup og vann. Svindelen er så lukrativ at honning faktisk er ett av verdens mest forfalskede produkter. Ikke så rart at birøktere i Norge krever bedre kontroll og strengere straff for matforfalskning.

Les mer
Verdens vanndag | 22. mars

Verdens vanndag | 22. mars

FN World Water Day markeres hvert år den 22. mars.
For å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv, og øke kunnskapen om vanntilgang i verden. En mulighet til å lære mer om problemstillinger knyttet til rent vann, og til å mane frem handling for å skape en bedre verden.

Les mer
Innbyttekampanje | Elektrokjemi (pH, konduktivitet, ioner mm)

Innbyttekampanje | Elektrokjemi (pH, konduktivitet, ioner mm)

Oppgrader dine elektrokjemiske benkeinstrumenter til knallpriser!
Frem til 31. mai får du

50% rabatt*

når du bytter inn dine gamle elektrokjemiske måleinstrumenter
med utvalgte instrumenter fra vår anerkjente kvalitetsleverandør Horiba.
(*Gjelder ved kjøp av utvalgte modeller fra Horiba, ved innsending av ditt gamle benkeinstrument for elektrokjemi. Vi tar forbehold om mulige skrivefeil og om at varer kun kan leveres så lenge de er tilgjengelig fra produsent).

Velg mellom et stort utvalg elektrokjemi instrumenter for måling av bl.a. pH, ORP, salinitet, konduktivitet, ioner, TDS og de fleste andre parametre du vil måle.

Spør gjerne Tor Rikard om mer informasjon på tor@labolytic.no

Les mer
Kontroll på pH verdien under ølbrygging

Kontroll på pH verdien under ølbrygging

pH verdien synker under alle stegen i ølbryggingen, derfor er det viktig å kontrollere pH underveis i prosessen for å sikre at bryggingen går som den skal og sluttresultatet får ønsket smak og kvalitet.

Les mer
Totalkim dyrkningsfilm og tester | På lager

Totalkim dyrkningsfilm og tester | På lager

Totalkim Dyrkningsfilmer og slides er enkle og populære metoder for kontroll av totalantall akterier i mat og drikke, ulike produksjonsmiljø, produkter og hygieneprøver.

Kontroll av Totalkim er viktig både for å overvåke produktkvalitet og for å kontrollere desinfeksjon og hygiene i ulike produksjonsmiljø, emballasje og lagring, samt kvalitetskontroll av mat gjennom hele produksjonskjeden som bl.a. primærbehandling, råmelk-mottak, rå mat, spiseklar mat, post-chill, pre-chill, samt ved kvalitetsko troll av kosmetikk, pharmaprodukter m.m. Les mer
Måle brix, syre eller saltinnhold?

Måle brix, syre eller saltinnhold?

Vi har refraktometer som kan måle i de fleste produkter.

Hva skal du måle? Saltinnhold i mat, saltlake eller sjøvann? Brix i kaffe eller frukt? Alkoholer i desinfiseringsmidler? Veisalt og smelteprodukter? Dekstran, fruktose, glukose, laktose, maltose, honning, soyamelk, eller sitronsyre? Det er bare å spørre.
Les mer
Totalkim i vann | Mange metoder å velge i

Totalkim i vann | Mange metoder å velge i

Kontroll av totalantall bakterier (kimtall) i vann er viktig både for å kontrollere desinfeksjon, og til å overvåke begroing i distribusjonssystemet. Rett etter desinfeksjonen skal kimtallet være så lavt som mulig. Lite reduksjon i totalkim i forhold til tilsvarende analyse av kimtall i råvannet, betyr det at desinfeksjonen ikke er effektiv.

Les mer
5 ting å tenke på når du skal velge ATP-måler

5 ting å tenke på når du skal velge ATP-måler

Gode og effektive rutiner for renhold og miljøovervåking er nøkkelen til å sikre god hygiene og trygge produksjonsforhold i de aller fleste bransjer. ATP-måling er en populær og effektiv del av renholdskontrollen både i matproduksjon, havbruk, helseforetak og renholdsbransjen, for å nevne noen.
Kontroll av renholdet kan være en tidkrevende og omfattende prosess, men med en ATP-måler blir prosessen både enklere og raskere. ATP-testing gir resultater på sekunder. I tillegg er den sensitiv, kvantitativ, effektiv, pålitelig og enkel å bruke. ATP-overvåking, har derfor blitt en godt akseptert standard. Les mer
Har du kontroll på hygiene og allergener?

Har du kontroll på hygiene og allergener?

Julematsesongen er over oss, en høytid for både produsenter og konsumenter! Siden det er mange mennesker som skal spise mye mat, erdet viktigå ha full kontroll på kvaliteten og innholdet. Ingen bedrifter er tjent med syke gjester eller negative medieoppslag.God hygiene er grunnpilaren for sikker og riktig merket mat. Det er derfor viktig å ha fullkontroll på hvordan og hvor godt hygienetiltakene fungerer.

Les mer
Refraktometer for måling i de fleste produkter. Hva vil du måle?

Refraktometer for måling i de fleste produkter. Hva vil du måle?

Det finnes like mange målebehov som det finnes typer refraktometer. Vi hjelper deg å finne en modell som passer ditt målebehov, for eksempel til sitronsyre, brix (sukker), dekstran, fruktose, glukose, laktose, maltose, honning, soyamelk, desinfiseringsmidler og alkoholer, veisalt og smelteprodukter, saltinnhold, saltlake og sjøvann.
Enten du skal foreta kvalitetskontroll og målinger i laboratoriet med bordrefraktometer, eller produktkontroll og kvalitetssikring på stedet med håndholdte modeller.

Spør gjerne Hilde for mer informasjon på hilde@labolytic.no
  Les mer
Oppdatert