Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

4 tips for Listeriatesting & invitasjon til gratis webinar

4 tips for Listeriatesting & invitasjon til gratis webinar Listeria er en bakterie som finnes nesten overalt, i jord og slam og vegetasjon, i elver og tjern, i ensilasje og i tarmen hos mange dyrearter. Den kan gi svært alvorlig infeksjon hos mennesker, og i Norge er det 15-50 tilfeller i året. Hver år brukes det derfor store ressurser på å teste for og påvise Listeria, men bakterien fortsetter å spre seg i ulike bransjer.

På grunn av Listerias medfødte evne til å overleve stort sett hvor som helst og overalt, kan det være vanskelig å bekjempe den på en god måte. Å finne kilden, identifisere bakterien og sørge for god overvåking er derfor viktige verktøy for å sikre at vi er trygge når vi nyter favorittmaten vår.
insite-listeria-svabring

Her er fire tips for Listeria-testing du bør vite om

1. Godt prøvetakingsutstyr er halve jobben

Du finner ikke det du er på jakt etter, uansett hvor gode deteksjonsmetoder du har, hvis du ikke tar prøven på riktig måte og har godt prøvetakingsutstyr.Ta hensyn til at utstyret skal være robust, slik at overflaten kan rubbes, uten at det legges igjen materialrester. Det er også viktig å huske på at overflaten på prøvetakningsenheten er stor nok.

2. Få kontroll på miljøet

Nøkkelen til å håndtere Listeria er å teste ofte og verifisere positive prøver, for så å iverksette korrigerende tiltak. Å bruke enkle verktøy som de komplette svabertestene InSite og SwabSure gir mulighet for god egenkontroll. Du kan også velge å bruke mer sensitive validerte metoder som PCR instrument med Listeria PCR kit eller skålmetoden RAPID’L.mono.  

3. Lag en god prøvetakingsplan.

Det er mange aspekt å ta hensyn til når du skal sette opp en god prøvetakningsplan. Hvor skal du samle inn prøver? Hvor ofte må du ta prøver? Hvem skal utføre analysene? Kom fram til løsninger som fungerer i praksis slik at det blir en del av rutinen.

4. Velg riktig metode.

Det er mange metoder og testprosedyrer for Listeria. Sett deg godt inn i kravene som stilles til dine tester og velg ut i fra dine behov. Er det krav til valideringer? Skal det testes på produkt? Er det behov for kvantitative resultater? Hvilke krav stiller kunden? Ikke glem å ta stilling til hvor hurtig du trenger resultatet.Ta gjerne kontakt med Torill om du trenger hjelp.

webinar

INVITASJON TIL LISTERIA WEBINAR

Torsdag 10. november kl. 09:00, holder vi gratis webinar om listeriatesting.
Torill Hagen som er produktsjef innen mikrobiologi hos oss, tar for seg ulike sider med å teste for listeria. Bli med og få en introduksjon til analyser, praktiske eksempler og tips til valg av metode og utstyr. Utfyllende program kommer.

Meld deg på i dag - klikk her

Anbefalte produkter | Testing for Listeria

Vi tilbyr et stort utvalg analysemetoder og verktøy for testing og deteksjon av listeria. Spør gjerne Torill om mer informasjon på torill@labolytic.no

Prøvetakingsutstyr

sodibox-legge-klut-i-provepose svaberreach-hvit

Prøvetaknigskluter og sokker

Fuktige eller tørre prøvetakingskluter og sokker i profesjonell nonwoven kvalitet som ikke loer. Klutene produseres i ulike størrelser, og leveres i ulike varianter ferdig fuktet med buljong eller nøytraliseringsveske.
Tilpasset prøvetaking i ulike produksjonsmiljø.

Les mer - Bestill »

Svaber reach | Enkel

Robust, slitesterk svaber i polyuretan av medisinsk standard. Unngå rivning og opptrevling under prøvetaking. Bøybart ”twist-off” håndtak forenkler prøvetaking.

Les mer - Bestill »

Svabertester
SwabSURE for L.monocytogenes

Svabertest, for påvisning av patogene Listeriabakterier i produksjonsmiljø i næringsmiddelindustrien.
Ferdig fuktet med nøytraliserende buffer.
Resultat på 24-48 timer.

Les mer - Bestill »

InSite | Listeriatest

Hurtig og enkel presumptiv Listeriatest for deteksjon av Listeriabakterier i miljøprøver fra næringsmiddelproduksjon.
Klar til bruk.
Resultat på 24-48 timer.

Les mer - Bestill »

Validerte metoder (kan også brukes på produkter)


RAPID’L.mono

Selektivt kromogent agarmedie for deteksjon og telling av Listeria monocytogenes og Listeria spp. i næringsmidler og miljøprøver. AFNOR- og NordVal-validert ihh. til ISO 16140, alternativ til ISO 11290 / NMKL 136.

Les mer - Bestill »PCR instrument | CFX96 DW

Et kraftig, presist og fleksibelt real-time PCR-instrument. Sekskanals instrument (fem farger og en FRET-kanal) kombinerer avansert optisk teknologi med presis temperatur-kontroll for å levere sensitiv, pålitelig deteksjon og kvantifisering av opp til 5 målsekvenser i samme reaksjon.

Les mer - Bestill »

PCR kit | Listeria monocytogenes II

Den raskeste, mest spesifikke og sensitive metoden for deteksjon av Listeria monocytogenes. Resultat på 25 timer. AFNOR- og NordVal validert for næringsmidler og miljø-prøver.
Inkludert intern amplifikasjonskontroll, slik at man unngår falske negative resultater.

Les mer - Bestill »


Spør gjerne Torill om mer informasjon på torill@labolytic.no
Oppdatert