Gå til innholdet
provetaking

Aktuelt - nyhetsarkiv

Sensorer for vannanalyse

Sensorer for vannanalyse

Kontroll av vannkvaliteten er viktig i en rekke ulike bransjer og er et vesentlig kvalitetsparameter både i næringsmiddelproduksjon, renseanlegg, oppdrett og akvakultur. Med gode sensorer og måleverktøy kan du overvåke og ha kontroll på de viktigste parameterne i vannkvalitet og f.eks. algeoppblomstringer over tid, grundig, raskt og enkelt i en hektisk hverdag.
Vi tilbyr en rekke digitale sensorer som egner seg godt både for innbygging i in-line målesystemer og for bruk med ulike håndholdte måleinstrumenter. Med ulike spesialiserte sensorer kan du måle og logge bl.a. oppløst oksygen (DO), salinitet, ledningsevne (konduktivitet), pH, ORP, CO2, algeoppblomstringer, temperatur og turbiditet for å nevne noe.
De fleste av våre sensorer «smarte sensorer» som lagrer både kalibrering og historiske data. De kan derfor benyttes som komponenter et «Plug and play» system hvor sensorene gjenkjennes automatisk når de plugges inn i egnede kontrollsystemer og håndholdte målere. Dermed krever de også minimalt vedlikehold og har sjelden behov for kalibrering.
Les mer
Det er viktig å vaske hendene riktig

Det er viktig å vaske hendene riktig

Kontroller håndvaskingen med UV-lys!

Nå er endelig de fleste Covid-restriksjonene opphevet og vi vender gradvis tilbake til en ny "normal" hverdag. Håndhygiene er fortsatt det viktigste, enkleste og beste tiltaket for å hindre smittespredning. Ikke bare Covid-19, men alle typer bakterier og virus. Derfor er fokus på håndvask viktigere enn noen gang. Og det gjelder i alle deler av samfunnet, både i produksjon og servering av mat så vel som i helse og omsorg, varehandel, skoler og kontorer. Håndvask er både effektivt og lett tilgjengelig uansett hvor du er, og god håndhygiene bidrar til en betydelig redusering i spredningen av sykdomsfremkallende virus og bakterier.

Lær dine ansatte å vaske hendene sine riktig, ofte og godt.

Les mer
Er du vår nye servicetekniker, med sans for god kundepleie?

Er du vår nye servicetekniker, med sans for god kundepleie?

Vi utvider Labolyticgjengen og søker deg som liker å kombinere god kundeservice med god teknisk service.

Du ser verdien av å være den kundene kan stole på til å kvalitetssikre nyinstallasjoner og hjelpe dem med feilsøking, vedlikehold og service på sine laboratorieinstrumenter, sensorer og måleutstyr fra oss, og du liker muligheten dette gir for å bidra til økt kundetilfredshet og mersalg av våre produkter og løsninger. Les mer
Hvordan analysere vitaminer på egen labb?

Hvordan analysere vitaminer på egen labb?

Måling og bestemmelse av vitamininnholdet i matvarer kan ofte være komplisert. Mindre laboratorier unngår gjerne vitaminanalyserer selv og bruker eksterne laboratorier for analysen. Med de riktige verktøyene kan vitaminanalyse gjøres veldig enkelt og økonomisk.

Les mer
Analyser av frukt og grønt

Analyser av frukt og grønt

Hvordan vet du når kvaliteten er på topp i frukt og grønnsaker?
Med gode målerutiner kan du øke omløpshastigheten på lageret og redusere svinn – samtidig som du sikrer best mulig smak og kvalitet for kunden.

Les mer
Nye dufter - autoklavdeodorant

Nye dufter - autoklavdeodorant

Vi har nå fått et utvalg nye dufter på våre autoklavdeodoranter. Ta kontakt hvsi du vil ha en vareprøve!

De nye duftene er:
Kokos
Vanilje
Mimosa

Les mer
Unngå fiskedød og sykdom - enkel overvåking av algeoppblomstring

Unngå fiskedød og sykdom - enkel overvåking av algeoppblomstring

60 millioner oppdrettslaks gikk tapt under algeoppblomstringen i 2019!
En plutselig oppblomstring av giftige alger i Nordland og Troms i mai og juni framheves som hovedårsaken.

Sommervær og varmere vann gir oppblomstring
Algene som tok livet av laksen tilhører slekten Chrysochromulina. Algen er vanlig langs hele norskekysten, men kan blomstre opp i store antall når vannet blir varmere i sommermånedene, og forårsake ny massedød av fisk og forgiftning av sjømat, samt føre til helseproblemer hos mennesker og lukking av badeplasser, på grunn av skadelige algekolonier/ toksiner og hypoksiske døde soner i sjøen.

Les mer
Algekontroll av badeplasser | Vi hjelper deg i gang

Algekontroll av badeplasser | Vi hjelper deg i gang

Den varme delen av året byr på badetemperaturer og storinnrykk av små og store besøkende på strender og badeplasser over hele landet. Men i takt med antall badegjester øker også antall skadelige alger og mikroorganismer i badevannet. I spesielt varme perioder kan det faktisk være fare for infeksjoner på grunn av alger og mikroorganismer. Ved hjelp av gode brukervennlige hjelpemidler blir det enklere å foreta kontroller slik at du kan sikre at badeplassene er trygge.

Les mer
Innhøsting og kontroll for mykotoksiner nærmer seg med stormskritt 🌾 3. tips du bør gjøre allerede nå

Innhøsting og kontroll for mykotoksiner nærmer seg med stormskritt 🌾 3. tips du bør gjøre allerede nå

Sommer og innhøsting kommer alltid raskere enn man skulle tro. Så se over instrumenter, tilbehør og analyse-kit i dag. Det er viktig å ta godt vare på utstyret for å være sikker på at det skal fungerer som det skal og gir pålitelige resultater når du trenger det. Hvis du trenger hjelp til kalibrering, nytt utstyr eller kanskje tips til effektivisering eller opplæring av nye medarbeidere - er det best å oppdage det nå.
Les mer
Påsken 2021 | Bestill i god tid

Påsken 2021 | Bestill i god tid

Det nærmer seg påskeferie, og i Labolytic ser vi frem til noen hyggelige fridager.
Vi minner om at både åpningstider og transportmuligheter er begrensede i denne perioden, men vi holder selvsagt hjulene i gang til og med onsdag.

NB! Vi gjør oppmerksom på at f.eks. kjølevarer bør bestilles i god tid,
for å sikre at de rekker å bli levert hos dere før påske.

Du kan nå oss til følgende tider:
Mandag 29.3  |  08:00-16:00
Tirsdag 30.3   |  08:00-16:00
Onsdag 31.3  |  08:00-12:00
Skjærtorsdag t.o.m. andre påskedag STENGT

Siste forsendelsesdag før påske er tirsdag 30. mars
Første arbeidsdag etter påske er tirsdag 6. april.
Bestill på labolytic.no eller på e-post til: bestilling@labolytic.no
Når vi har åpent når du oss også på telefon (+47) 47 77 77 6
Les mer
Våravlusningen er i gang, har du alt du trenger?

Våravlusningen er i gang, har du alt du trenger?

Med gode måleverktøy og sensorer er det enklere å ha kontroll på vannkvalitet og hygiene i anlegg og båter underveis.

Sjekk dette før det braker løs for alvor
• Er måleinstrumenter og programvare oppdatert?
• Kalibrer sensorer og instrumenter
• Test at sensorer og instrumenter fungere som de skal
• Batterier og ladere, fungerer de som de skal?
• Se over kabler, fester og koblinger - er noe skadet og bør byttes eller repareres?
• Hetter, analysedisker og nødvendig tilbehør - har du det du trenger?

Spør gjerne John Anders om tips og informasjon på john@labolytic.no Les mer
Er du trygg på  at ølet smaker som det skal?

Er du trygg på at ølet smaker som det skal?

Ølproduksjonen utvikler seg stadig, både hos bryggerier og blant hobbybryggere.

For å opprettholde en jevnt god kvalitet på ølet over tid, og sørge for effektiv frigjøring av produksjonsbatcher må risikoen for u-smak og tilbakekallinger minimeres. Derfor er kvalittssikring av produksjonen vesentlig.

Ølets alkoholinnhold og lave pH har en hemmende effekt på de fleste skadelige mikororganismer. Noen få bakterier og enkelte villgjær er derfor årsaken til de aller fleste tilfeller av skjemming av øl i bryggeri og fermenteringsprosesser. F.eks. melkesyrebakteriene Lactobacillus og Pediococcus og villgjærene Dekkera, Brettanomyces bruxellensis og Saccharomyces diastaticus.

Det fins en rekke ulike metoder for påvisning av eventuelle øl-ødeleggende organismer. Samt en mengde nyttige verktøy for kvalittessikring av alkoholinnhold og viktige parameterne for smak og bryggeprosess.

Les mer
Fortynning av prøver, et viktig element i en rekke analyser.

Fortynning av prøver, et viktig element i en rekke analyser.

Bakterier forekommer i meget store antall, i tusentall til mange millioner per milliliter. Det er derfor ofte hensiktsmessig å ta ut en liten prøve og fortynne denne for å komme ned på et bakterieantall det er mulig å telle, slik at du kan foreta tolkbare analyser. For å oppnå dette lager man en fortynningsrekke (forsynningsserie) av prøven, med samme vekstmedium. Etter telling mulipliseres antall bakterier med fortynningsfaktoren for å fastsette korrekt resultat.

Les mer
Sommeren er straks her, har du alt du trenger?

Sommeren er straks her, har du alt du trenger?

Sommeren står for dør, har du alt du trenger?

Kalenderen viser at sommeren står for dør, og til og med i Trondheim
nyter vi sommervarme dager og tosifrede badetemperaturer.
For de fleste betyr det ferie og litt roligere dager.
Men det betyr også at enkelte leverandører kan ha sommerstengt i produksjon og vareutsendelser, så se over beholdningnen nå og bestill det du trenger til sommerukene i juli og august i god tid.
Les mer
Effektiv deteksjon av Vibrio

Effektiv deteksjon av Vibrio

Vibrio bakterien er vanlig i varmt sjøvann, spesielt i brakkvann og i sjøområder med lavt saltinnhold. Den trives i vann med temperaturer på over 17-20°C. Forekomst av Vibrio skyldes ikke forurensning, og bakterien endrer verken smak, utseende eller lukt av sjøvannet. Koking dreper organismen.

Bakterien kan gi alvorlig alvorlig og livstruende sykdom, f.eks. ved inntak av utilstrekkelig varmebehandlet, infisert eller kontaminert sjømat, særlig skalldyr.

Men visste du at du også kan infiseres gjennom et åpent sår?
Det kan skje dersom et sår kommer i kontakt utilstrekkelig varmebehandlet sjømat, og til og med via væsker eller drypp fra maten.
Bakterien kan også komme inn i åpne sår under bading i sjøvann der Vibrio finnes. Vibrio vulnificus kalles faktisk ofte for en "kjøttetende bakterie", da den får kjøttet rundt såret til å dø.

Med økende vanntemperaturer om sommeren blir Vibriobakterien mer og mer vanlig også langs norskekysten. Det er derfor økende fokus på deteksjon og overvåking av Vibrio, spesielt i havbruk og fiskebransjen.

Vi tilbyr derfor et utvalg analysemetoder og verktøy for deteksjon av Vibrio, blant annet et PCR kit som kan kjøres parallelt med f.eks. Listeria deteksjon på vår CFX PCR. Spør gjerne Torill om mer informasjon på torill@labolytic.no
Les mer
Hvor og hvor ofte bør du teste for Legionella?

Hvor og hvor ofte bør du teste for Legionella?

Legionellabakterien dør raskt ved temperaturer over 70°C.
For å mimiere riskioen for Legionella bør varmtvannsbeholdere derfor opprettholde en temperatur på minst 70°C. 4 ganger i året bør det også foretas en 5 minutters gjennomspyling av alle dusjer/ utløp og rørsystemer, med vann som holder minimum 70°C. Dette er spesielt viktig dersom anlegget (eller deler av det) har vært ute av drift eller lite brukt i en periode. I tillegg bør det gjennomføres regelmessig gjennomspyling på 60°C, for eksempel etter bruk.

Enkelte punkter i et vannannlegg har høyere risiko for utvikling og oppblomstring av bakteriefilm enn andre. Ved å overvåke og ta prøver fra disse punktene jevnlig både i din egen en internkontroll og for videresending til analyse hos laboratoriet. Kan du reagere raskt på eventuell forurensning og iverksette umiddelbare tiltak for å unngå spredning, nedstenging og sykdomsutbrudd.

Eksempel:
Dusjer som sjelden brukes, blindrør. koblinger, vinkler og innsnevringer i rørsystemet der vekstbetingelsene for legionellabakterier kan være til stede.
• Ta prøver nermest mulig de antatte risikoområdene
• Prøvene bør tas nedenfor de utsatte områdene (i retningen vannet strømmer)
• Hvis det er mulig bør du ta svaberprøver direkte av biofilm (bakterieslim) inne i rørvegge eller på andre flater. Les mer
Enklere vannanlyser på halve tiden?

Enklere vannanlyser på halve tiden?

Kan du halvere tiden du bruker på vannanalyser?

Våre praktiske vannanlyse-kit er en superenkel og nøyaktig måte å teste vann på. Både påvisning og kvantifisering av vannanalyser går rask og lett!

Du trenger bare å blande reagensen i vannprøven og inkubere. Resultatet avleser du enkelt, ved rett og slett å foreta en fargesammenligning av prøvebegrene.

Har du behov for kvantifisering og mer nøyaktige analysesvar, heller du bare prøven over i et Quanti-tray brett før inkubering. Avlesning og telling er akkurat like lett, en enkel fargesammenligning og telling av fargede boblefelt i brettet.

Gjennomfør nøyaktige og sensitive vannanalyser med færre analysetrinn, mindre utstyr og kortere analysetid. Her trenger du ingen arbeidskrevende prosedyrer med membraner, filtrering, pipettering eller overføringstrinn, ingen autoklavering og heller ingen konfirmeringer av resultat. Rett og slett superenkelt!

Les mer
Hvorfor velge ELISA analyser?

Hvorfor velge ELISA analyser?

ELISA-systemer brukes daglig over hele verden til kvalitetskontroll i næringsmiddelproduksjon og til diagnostiske analyser i helsesektoren. Metoden gir sensitive kvantitative resultater, samtidig som den er relativt enkel å utføre.

ELISA-tester er gode verktøy for påvisning av f.eks. matallergener eller mykotoksiner, fordi de gir deg muligheten til å isolere ønskede materialer, forsterke påvisning ved bruk av enzymer og kvantifisere hvor mye av et bestemt allergen som er til stede.

Les mer
Vesentlig oppdatering for Rida Quick Scan avleser og nytt DON kit!

Vesentlig oppdatering for Rida Quick Scan avleser og nytt DON kit!

Viktig informasjon til deg som foretar mykotoksinanalyser (DON analyser).

NYTT - RidaQuick DON Analysekit!

Det nye RidaQuick DON RQS ECO analysekitet må benyttes av alle som skal foreta DON analyser etter RidaQuick metoden fra og med sesongen 2020.
Skreddersydd for effektive, miljøvennlige analyser med RidaSmart APP på din mobil. RidaQuick Scan instrumenter kan også benyttes til avlesning.

Har du et RidaQuick Scan instrument?

Alle RidaQuick Scan instrumenter må sendes inn for oppdatering av software, slik at du kan avlese dine analyseresultater fra de nye analysekitene.
Frist for innsending er 10. juni.

Avtal gjerne innsending med Hilde på hilde@labolytic.no

Instrumentet sendes til
Labolytic AS
V/ Hilde Bremseth
Tungaveien 36
7047 Trondheim Les mer
God håndvask og hygienekontroll - alltid viktig

God håndvask og hygienekontroll - alltid viktig

Fokus på håndvask og hygiene er alltid viktig - ikke bare som et tiltak mot Corona. God og grundig håndvask er faktisk det viktigste, enkleste og beste tiltaket for å hindre smittefra bakterier og virus.
Håndvask er både effektivt og lett tilgjengelig uansett hvor du er, og bidrar til å betydelig redusere spredningen av virus og bakterier i alle deler av samfunnet, både i produksjon og servering av mat så vel som i i helse og omsorg, varehandel, skoler, barnehager og andre steder der folk ferdes og møtes.
Husk derfor å fortsette å vaske hendene dine ofte og godt! Les mer
UV-Lys og desinfisering av virus og bakterier

UV-Lys og desinfisering av virus og bakterier

UV-C lys er en velprøvd teknologi for å redusere bakterier, virus og andre skadelige mikroorganismer som utgjør en helserisiko. Bakteriedrepende UV-lamper har lenge blitt brukt til desinfisering og sterilisering av både luft, utstyr og overflater i sykehus, omsorgsboliger, laboratorier, produksjonslokaler og andre virksomheter der hygiene og renslighet er vesentlig.
UV-lys er derfor en av de anerkjente tilgjengelige teknologiene som kan brukes til å redusere og kontrollere spredningen av virus, f.eks. i det pågående Coronavirus-utbruddet.
 
Les mer
Informasjon om Corona og varelevering

Informasjon om Corona og varelevering

Vi har registrert en økning i forespørsler på enkelte av våre produktsegmenter, både fra kunder som ønsker å være føre var og som følge av leveringsproblemer hos enkelte av våre konkurrenter.

Vi gjør det vi kan for å kunne fortsette å levere som vanlig, og har så langt ikke opplevd problemer med leveringer inn til oss eller ut til kunder. Men vi kan ikke kontrollere hverken produksjon, transport eller fortolling av varer inn til oss. Signalene fra transportbransjen tilsier at det kan bli forsinkelser.

Les mer
Hvor utbredt er egentlig matsvindel i Norge?

Hvor utbredt er egentlig matsvindel i Norge?

Hva er egentlig matsvindel?

Vi kaller det Matsvindel når de egenskapene en matvare faktisk har ikke stemmer overens med de egenskapene som er oppgitt eller som det påstås at den har, og denne uoverenstemmelsen er en bevisst handling satt i system for å tjene penger.

Noen matvarer er mer utsatt for svindel enn andre. Matvarer som kan gi stor økonomisk gevinst kan være spesielt fristende å manipulere for å øke fortjenesten ytterligere. Enkelte matvarer er også lettere å manipulere, eller er vanskeligere å identifisere som manipulerte enn andre. DNA-testing er faktisk ofte den eneste måten å avsløre falske eller manipulerte matvarer på.

Les mer
Besøk oss på stand under Aqua Nor

Besøk oss på stand under Aqua Nor

Du finner oss på stand A2-003, tredje stand på høyre side av
inngangen i telt-hall A2 (til høyre for hovedhall A). 
Se hallkart.
 
Ta kontakt hvis du vil ha inngangskode for GRATIS inngang til messen.

Med oss på stand har vi et bredt utvalg sensorer og prober, pratiske måleapparater og overvåkingssytemer for bl.a. alger, oppløst oksygen (DO), salinitet, pH, ORP (Redox), konduktivitet, turbiditet og temperatur m.m.
Samt ulike analysemetoder for hygienekontroll og deteksjon av f.eks. Listeria.
 
Vi håper å se deg på stand!
Hilsen Tor Rikard, John Anders, Torill, Einar, Hilde, Monica, Ellen og Marit
  Les mer
Hvorfor måle fiberinnhold?

Hvorfor måle fiberinnhold?

Fiberanalyser er et kvalitetsparameter for både dyrefôr og menneskemat. Både totalt fiberinnhold og foreldingen mellom ulike typer fiber er viktig.
Les mer
Hvorfor måle vannaktivitet?

Hvorfor måle vannaktivitet?

Kjennskap til vannaktiviteten (Aw) i produkter sier mye om mattrygghet og risiko for vekst av mikroorganismer. Mikroorganismer kan nemlig ikke formere seg i produkter med vannaktivitet under et vist minimum.

I tillegg kan vannaktivitet gi nyttig informasjon om hvordan ulike ingredienser vil påvirke hverandre, konsistens, lagringsegenskaper og emballasjebehov m.m. Lav Aw reduserer også faren for f.eks. fett-oksidasjon og andre uønskede kjemiske endringer som kan oppstå under lagring. Derfor er vannaktivitet et nøkkelparameter for både holdbarhet, konsistens og smak, samt mikrobiologisk og kjemisk stabilitet. Les mer
Tips til en effektiv hygienekontroll - er renholdet godt nok?

Tips til en effektiv hygienekontroll - er renholdet godt nok?

Selv om det ser rent ut ved første øyekast, kan det være både bakterier og produktrester igjen som ødelegger desinfeksjonen og gir næring for bakterietilvekst og dannelse av biofilm. En god renholdskontroll er nødvendig for å avsløre også det du ikke ser med det blotte øye.

Les mer
Nye EnSure Touch - Renholdskontroll på 10 sekunder!

Nye EnSure Touch - Renholdskontroll på 10 sekunder!

Nytt tilskudd i verdens mest solgte ATP-system!

EnSure Touch gjennomfører direkte renholdskontroll på KUN 10 sekunder! Den minste og mest sensitive ATP måleren noen sinne, har fått en stor oversiktlig berøringsskjerm og automatisk synkronisering til SureTrend Cloud for enkel testing og rapportering uansett hvor du er.

Nå er det enda enklere å bruke ATP måling til hygienekontroll.
Det er raskt - nøyaktig og superenkelt å gjennomføre. Du har full kontroll, samtidig som du sparer både tid og penger.
  Les mer
Algekontroll - uten kompliserte analyser?

Algekontroll - uten kompliserte analyser?

Med gode sensorer og måleverktøy kan du overvåke og ha kontroll på alger og vannkvalitet over tid, grundig, raskt og enkelt i en hektisk hverdag.
Algekontroll ved hjelp av rutinemessige prøveuttak fra faste dybder for identifisering og kvantifisering av alger, gir ikke nødvendigvis meningsfulle resultater i sanntid - du kan gå glipp av viktige algesammensetninger ved andre dybder, eller korte oppblomstringer i f.eks. renseanlegg og inntak.
Les mer
Måle Brix - eller saltinnhold?

Måle Brix - eller saltinnhold?

Vi har refraktometer som kan måle i de fleste produkter.

Hva skal du måle? Saltinnhold i mat, saltlake eller sjøvann? Brix i kaffe eller frukt? Dekstran, fruktose, glukose, laktose, maltose, honning, soyamelk, eller sitronsyre? Det er bare å spørre. Les mer
Salmonella | Anbefalinger og instrukser

Salmonella | Anbefalinger og instrukser

Salmonella er en av de vanligste kildene til matforgiftning - eller smittsom mage-tarminfeksjon. Bakterien spres via både mennesker og dyr og kan føre til forurensing av næringsmidler på ulike trinn i produksjonskjeden. Det er lite Salmonella i norsk mat og blant norske husdyr. Men for å holde forekomsten av salmonella nede stilles det en rekke krav til gode forebyggende tiltak og egenkontrollsystemer for produsenter av fôr og mat.

Les mer
Detekterbart utstyr - en viktig del av din HACCP rutine

Detekterbart utstyr - en viktig del av din HACCP rutine

Det er mange potensielle kilder til at det kan havne fremmedlegemer i produktene dine i løpet av produksjonsprosessen. Det kan i verste fall føre til skader, eller risiko for skade for forbruker, tilbakekalling og kompensasjoner. I tillegg kan det skade produksjonsutstyr og påvirke merkevaren din negativt.

Les mer
Viskositetsmåling | Full kontroll på konsistensen - hver gang

Viskositetsmåling | Full kontroll på konsistensen - hver gang

Korrekt konsistens, eller nærmere bestemt blandingens "seighet" eller viskositet, er en viktig kvalitetsfaktor i produksjonen av en rekke ulike produkter. Når du kjenner produktets optimale viskositet, kan du med viskositetsmåling enkelt og greit måle deg frem til perfekt konsistens og kvalitet i alle produksjonsparti. Det hjelper deg å sikre at kunden alltid får samme kvalitet og produktopplevelse - helt uavhengig av batch og produksjonssted.

Les mer
Testing for Listeria | Hva er de viktigste kontrollkriteriene?

Testing for Listeria | Hva er de viktigste kontrollkriteriene?

Listeria er en spesiell bakterie, i motsetning til de fleste bakterier som gir sykdom hos mennesker, formerer den seg ved kjøletemperatur. Mat med en viss holdbarhetstid, som spises uten å varmes opp kan derfor være smittekilder (f.eks. myk ost, upasteurisert halvfast ost, røkt/ raket/ gravet fisk, og noen typer kjøttpålegg).

Les mer
Godt utstyr - grunnlaget for effektive analyser og prøveuttak

Godt utstyr - grunnlaget for effektive analyser og prøveuttak

Viste du at vi også kan levere prøvetakere, spyd, beholdere, rør, spatler og annet forbruksmateriell? Vi hjelper deg gjerne å finne frem i jungelen av laboratorieutstyr. Spør oss om det du trenger av utstyr til uttak, oppmåling, oppbevaring, forsegling, pipettering og behandling av prøver. Vi kan levere det meste av materiell til prøvetaking og analyser av næringsmidler, hygiene- og kvalitetskontroll.
Har du spørsmål? Hallgeir svarer eller gir deg mer info. på hallgeir@labolytic.no
Les mer
Prøvetakingsposer | Med og uten filter - eller med pipettåpning?

Prøvetakingsposer | Med og uten filter - eller med pipettåpning?

Prøvetakingspose, stomakerpose, homogeniseringspose... kjært barn har mange navn, men gode prøvetakingsposer er en viktig del av laboratorieutstyret.
Hva med en pose med filter - for å ungå tett pipettespiss, eller begrense bakgrunnsstøy ved PCR analyse?
Med pipetteringshull for enklere pipettering?
Eller innebygget lukking for sikker oppbevaring og transport av prøvene?
Med nyheten Pipet&Roll får du alle tre - for både prøvesamling, transport, inkubering og pipetering i samme pose!

Nedenfor finner du en rask oppsummering av vårt utvalg av poser og tilbehør:
Les mer
UV-lykt | Et uvurderelig hjelpemiddel for hygienekontroll

UV-lykt | Et uvurderelig hjelpemiddel for hygienekontroll

UV-lykt i kombinasjon med ATP-måling, BiôFinder og/eller mikrobiologisk testing, er en hurtig og effektiv metode for å overvåke hygiene og renhold, samt detektere biofilm. Med UV-lys kan du avsløre kontaminering på tilsynelatende rene overflater, som ikke er synlig under vanlig lys. UV-lykt kan også benyttes til f.eks. deteksjon av lekkasjer, opplæring i gode hygienerutiner, åstedsgranskning, kontroll av egg, NDT (ikke destruktiv testing) av sikkerhetskritiske komponenter i luftfart- og bilbransjen, avdekke forfalskede sedler og id-papirer m.m.
 
Les mer
Veien til god hygienekontroll | GRATIS Frokostseminar nær deg

Veien til god hygienekontroll | GRATIS Frokostseminar nær deg

Her får du kaffe og enkel frokost og gode råd om bruk av ulike analysemetoder som ATP måler, UV lykt og ulike bakterietester og allergenanalyser. Pluss nyttige tips for å gjennomføre gode hygienekontroller og unngå de vanligste feilkildene. Ekstrabonus: Minikurs i enkelt vedlikehold av pH elektroder.
Velkommen til vår lille "norgesturne" med GRATIS lokale frokostseminar.
Meld deg på i dag - datoer og lokasjoner finner du nedenfor. Les mer
Kontroll av alger - uten kompliserte analyser?

Kontroll av alger - uten kompliserte analyser?

Algekontroll trenger ikke å være vanskelig.

Algeoppblomstring kan gi problemer både for miljøet og vannressursforvaltere. Blant annet i form av hypoksiske døde soner og skadelige algekolonier/ toksiner som kan forårsake massedød, forgiftning av sjømat og føre til helseproblemer og lukking av rekreasjonsvann. Det skaper også utfordringer for vannbehandlingssystemer. Både smak og lukt i drikkevann kan påvirkes, i tillegg kan det føre til tilstopping og andre skader på renseanleggene som skal fjerne algetoksiner.
Med god kontroll på algene i dine vannressurser kan du iverksette tiltak tidlig og unngå mange av skadevirkningene. Les mer
En penn eller en bit av noe havner i produksjonen... Hva gjør du?

En penn eller en bit av noe havner i produksjonen... Hva gjør du?

Med næringsmiddelgodkjent og detekterbart utstyr er du sikret rask deteksjon av fremmedlegemer hvis uhellet først er ute. På detekterbar.no finner du detekterbare versjoner av de fleste verktøy og forbruksvarer i en moderne produksjonsbedrift. Her finner du også næringsmiddelgodkjente beholdere og HACCP utstyr i ulike farger, tilrettelagt for fargekoding av hygienesoner. Rett og slett det du trenger for å gjennomføre sikre kvalitetsrutiner i hverdagen.
  Les mer
Testing og merking av allergener - hva kreves? GRATIS seminar 23. mai!

Testing og merking av allergener - hva kreves? GRATIS seminar 23. mai!

Hvilke krav til stilles egentlig til kontroll og merking av allergener? Hvilke analysemetoder og verktøy gir best kontroll og nytteverdi i din produksjon? Og sist men ikke minst - hvorfor er det så viktig å ha kontroll på allergenene? Få et innblikk i hva det betyr for menneskene som bruker dine varer og tjenester - at de kan stole på merking og testing. Gi dem en ekstra god grunn til å velge og anbefale DIN merkevare.

Les mer
Nå er det lett å være kaffenerd!

Nå er det lett å være kaffenerd!

Gå vitenskapelig til verks for å finne- og dokumentere den perfekte kaffeoppskriften til morgenkaffen eller kaffemenyen. Med refraktometeret Pal Coffee, måler du enkelt BRIX og kaffekonsentrasjon (total dissolved solids, TDS) enten du er hobbyentusiast eller profesjonell barista.
  Les mer
Kan du halvere tiden du bruker på vannanalyser?

Kan du halvere tiden du bruker på vannanalyser?

Påvisning og kvantifisering med Quanti-Tray er en superenkel, rask og nøyaktig måte å teste vann på! Ved å eliminere kjedelig membranfiltreringsarbeid, og unngå både filtrering, konfirmeringer av resultat, overføringstrinn, autoklavering og pipettering kan du gjennomføre nøyaktige og sensitive vannanalyser med færre analysetrinn, mindre utstyr og kortere analysetid. Du behøver bare å blande reagensen med vannprøven og helle den i brettet for inkubering.
  Les mer
Med gode hjelpemidler kan du utføre ølanalysene selv!

Med gode hjelpemidler kan du utføre ølanalysene selv!

Utfør nødvendige analyser direkte i bryggeriet, enkelt og raskt, uten eksterne laboratorier. Våre brukervennlige analysesystemer er utviklet spesielt for bryggerier. Minimer risiko og unngå tilbakekallinger - gjennomfør din egen kvalitetskontroll, med få trinn, og intuitiv avlesing.

Les mer
Test artsinnholdet i mat og fôr

Test artsinnholdet i mat og fôr

Påvis og identifiser artsinnholdet i både rå, kokte og varmebehandlede kjøttprodukter og fôr, og påvis evt. tilstedeværels av hvitfisken pangasius i fiskemat.

Les mer
SanitaKun skifter navn til MC-Media

SanitaKun skifter navn til MC-Media

I januar bytter våre populære dyrkningsfilmer for hygiene og produktkontroll navn fra SanitaKun (tidl. RidaCount) til MC-Media og får nytt design på esker og poser. Selve dyrkningsfilmen forblir identisk - og akkurat like god!
  Les mer
Kontroll på allergenene i julematsesongen?

Kontroll på allergenene i julematsesongen?

Vi har testene du trenger for både miljø- og produktkontroll.

Julematsesongen er over oss, en høytid for både produsenter og konsumenter! Men ikke alle kan nyte godsakene uten problemer, for allergikere er det et lite minefelt å delta på juleselskap eller foreta innkjøp når ukjente fristelser står på menyen. Merking av allergener, spesielt skjulte, er viktig for allergikere. Nå er det enklere enn noen gang å teste overflater og produkter og merke korrekt. Les mer
COLILERT-18 - Det har aldri vært enklere å foreta en vannanalyse!

COLILERT-18 - Det har aldri vært enklere å foreta en vannanalyse!

Test for koliforme bakterier og E.coli i vann.

Det har aldri vært enklere å foreta en vannanalyse. Enten du har behov for kun å stadfeste påvist/ ikke påvist, eller ønsker en kvantifisering, gir Colilert-18 deg raske og nøyaktige svar - helt uten prøvepreparasjon og pipettering. Dermed kan du tidlig iverksette tiltak for å hindre spredning av kontaminering. Les mer
Mykotoksinanalyser | Raskere og enklere

Mykotoksinanalyser | Raskere og enklere

I en hektisk hverdag, er det å reagere raskt nøkkelen til å redusere tidsbruk og kostnader. Uansett hva du analyserer, er du avhengig av pålitelig utstyr for å sikre deg at resultatene er av god kvalitet.

Vi gleder oss over å kunne presentere et par nyheter og forbedringer innen instrumentene og forbruksmateriellet du trenger for å gjennomføre dine mykotoksinanalyser enkelt og effektivt. Les mer
BeerLab – brukervennlig nytt system for øl- og vannanalyser

BeerLab – brukervennlig nytt system for øl- og vannanalyser

BeerLab er et brukervennlig og innovativt nytt analysesystem for øl, wort og vann. Designet for kvalitetskontroll og overvåkning av bryggeprosessen i store så vel som små bryggerier. Spesielt utviklet til bryggerinæringen for å tilfredsstille behovet for kjemiske analyser.

Les mer
KALIBRERINGSBLOKK FOR TERMOMETRE

KALIBRERINGSBLOKK FOR TERMOMETRE

Kalibreringsblokker for termometre, infrarøde termometre og temperatursensorer.
Her kan bedriftene enkelt og hurtig gjøre internkalibrering opp mot ISO standarden. Les mer
Ny metode for kontroll av ballastvann

Ny metode for kontroll av ballastvann

10 Cells er et nytt feltinstrument for å kontrollere at ballastvannet er tilstrekkelig behandlet før utslipp. Instrumenter er svært enkelt i bruk og gir svar på under 1 minutt!

Les mer
NYHET!

NYHET!

Vi har utvidet vår portefølje innenfor PCR, og tilbyr nå PCR kit for en hel rekke parameter, inkludert fiskepatogener, plantepatogener, parasitter, bakterier, virus og sopp.  

Vi tilbyr både konvensjonelle PCR-kit og real-time PCR-kit produsert etter de høyeste standarder, med høy sensitivitet og spesifisitet.

Les mer
Enkel saltmåling med digitale saltmålere

Enkel saltmåling med digitale saltmålere

Digitale saltmålere fra ATAGO gir raskt og enkelt svar på hvor mye salt det er i løsninger eller faste prøver. Brukes direkte på produksjonslinja, eller på laboratoriet - som erstatning for titrering med sølvnitrat/ Mohr`s methode. Målingen foretas ved bruk av elektrisk konduktivitet, ingen kostbare og skadelige kjemikalier.
Velg mellom målerne PAL-SALT, PAL-ES3, PAL-SALT PROBE og ES-421. Les mer
Måling av vannaktivitet

Måling av vannaktivitet

Vannaktivitet er et viktig kvalitetsparameter i mange ulike typer mat, farmasøytiske og kosmetiske produkter. I denne artikkelen kan du lese hva som er viktig å tenke på ved vannaktivitetsmåling, og hvilke kriterier du bør gå etter ved valg av vannaktivitetsmåler.

Les mer
Refraktometre for kvalitetsmåling av råmelk

Refraktometre for kvalitetsmåling av råmelk

Digitale refraktometre forenkler kvalitetsmålinger i råmelk (kolostrum) hos melkekyr.
Det ideelle Brix nivået i råmelk (colostrum) er 20% og over.
Brix-verdien i råmelk har en korrelasjon med immunoglobulinverdien (IgG). En Brix-verdien er over 20%, tilsier at råmelken har høy kvalitet.
*Korrelasjonskoeffisienter kan variere avhengig av dyrearten.
Les mer
Verdens minste temperaturlogger!

Verdens minste temperaturlogger!

Hos oss får du nå verdens minste temperaturlogger som kalles ThermoButton. Loggeren er kun 16 mm i diameter og 6 mm tykk, noe som gir den  svært mange bruksområder! Kontakt oss gjerne for mer info.

Les mer
Utstyr som er detekterbart i metalldetektor!

Utstyr som er detekterbart i metalldetektor!

Vi tilbyr nå en komplett serie med utstyr som er detekterbart i metalldetektor. Serien inneholder alle typer forbruksmateriell som benyttes i næringsmiddelindustrien, som f.eks. penner, papirklips, hår og skjeggnett, spader, børster osv. 

Les mer
Enterobacteriaceae

Enterobacteriaceae

Enterobacteriaceae er en av de vanligste bakteriegruppene som kan gi sykdom hos mennesker, mange av dem som næringsmiddelbårne patogener. En rekke medlemmer i familien forårsaker også fordervelse av matvarer, og bidrar til vesentlig matsvinn og økonomiske tap.   Les mer
Salmonella – en utbredt årsak til matforgiftning

Salmonella – en utbredt årsak til matforgiftning

Salmonella er en av de vanligste kildene til smittsom mage-tarminfeksjon, og ofte skyldes infeksjonen konsum av næringsmidler eller vann som inneholder bakterien.

Salmonella er en av de vanligste årsakene til smittsom mage-tarminfeksjon i Norge, og ofte skyldes infeksjonen konsum av næringsmidler eller vann som inneholder bakterien.
Salmonella er en av de vanligste årsakene til smittsom mage-tarminfeksjon i Norge, og ofte skyldes infeksjonen konsum av næringsmidler eller vann som inneholder bakterien.
Salmonella er en av de vanligste årsakene til smittsom mage-tarminfeksjon i Norge, og ofte skyldes infeksjonen konsum av næringsmidler eller vann som inneholder bakter
Les mer
E.coli – både venn og fiende

E.coli – både venn og fiende

E.coli er en av våre vanligste tarmbakterier, hvor den både deltar i fordøyelsesprosessen og bidrar til at farlige bakterier ikke får formere seg i tarmene våre. E.coli kan imidlertid selv forårsake alvorlig sykdom, og ofte skyldes E.coli-infeksjoner smitte fra forurensede næringsmidler og vann.

Les mer
Biofilmdeteksjon

Biofilmdeteksjon

Metoder for biofilmdeteksjon i næringsmiddelindustri, aquakultur, farmasøytisk industri, badeanlegg og andre steder hvor biofilm kan forårsake problemer!
 
Les mer
Hurtig kontroll av Listeria monocytogenes og Listeria spp.

Hurtig kontroll av Listeria monocytogenes og Listeria spp.

Labolytic AS tilbyr enkle svabertester, enkle og validerte kromogene skåler, svært sensitive, validerte og hurtige PCR-metoder. Kjente metoder som RAPID'L.mono, Swabsure, Insite og IQ-check L.mono.
Påvisning og kvantifisering av Listeria monocytogenes og Listeria spp. Les mer
Måling av fettinnhold i levende fisk

Måling av fettinnhold i levende fisk

Nå kan du enkelt påvise innholdet av fett i levende fisk, fiskefilet (ikke frossen fisk), samt ulike kjøttprodukter med et enkelt instrument. Instrumentene benyttes bl.a. innen fiskeforedling mange steder over hele verden.

Les mer
Oppdatert