Gå til innholdet
provetaking

Aktuelt - nyhetsarkiv

Bacillus cereus – en hardfør bakterie som utgjør en potensiell helsefare

Bacillus cereus – en hardfør bakterie som utgjør en potensiell helsefare

Få er klar over hvilken fare det kan utgjøre å spise mat som er varmebehandlet og deretter oppbevart ved romtemperatur over lengre tid. Bakterien Bacillus cereus kan overleve både steking og koking, og være en årsak til alvorlig matforgiftning.

Karakteristikk

Bacillus cereus er en gram-positiv, stavformet og fakultativt anaerob jordbakterie. Bakterien vokser mellom 4 °C og 50 °C, men optimalt ved 28-35 °C. Bacillus cereus danner sporer som kan tåle koking i lang tid, og produserer flere typer toksiner.

Sykdom

Toksinproduksjonen hos Bacillus cereus kan gi opphav til to ulike typer matforgiftning; diarétype og oppkasttype. Diarétypen overføres ofte med stivelsesholdige matvarer (f.eks. vaniljesaus og potetmel), hvor toksiner dannes under bakteriens vekst i tarmen. Dette er den vanligste typen påvist i Norge. Oppkasttypen har kortere inkubasjonstid, og skyldes ofte ris og risretter som ikke er godt nok varmebehandlet og oppbevart ved feil temperatur.

Begge typene av matforgiftning med Bacillus cereus er i de fleste tilfeller selvbegrensende med en varighet på 6-24 timer, men kan i sjeldne tilfeller føre til alvorlig sykdom og dødsfall.

Forekomst

Bacillus cereus følger med ved innhøsting av vegetabiler, og sporer av bakterien vil derfor særlig finnes i vegetabilske produkter som ris og melprodukter. Bakterien påvises også ofte i grønnsaker, krydder, kjøtt, egg- og meieriprodukter, og ingen matvarer kan ekskluderes som mulig kilde ved Bacillus cereus matforgiftning. De fleste tilfellene av matforgiftning med bakterien i Norge skyldes mat produsert i kantiner eller storhusholdninger.

Forebyggende tiltak

Viktige tiltak for å forebygge sykdom forårsaket av Bacillus cereus er først og fremst å holde antall sporer så lavt som mulig. Dette kan blant annet oppnås ved å kontrollere råvarer som normalt inneholder mange sporer (f.eks. krydder), samt å sørge for et riktig oppvarmings- og kjølingsregime. Det er også viktig med godt renhold for å minimere problem med sporer i produksjonslokalene, og spesielt i meieriindustrien er renhold og desinfeksjon av rørsystem viktig for å unngå at antallet Bacillus cereus i pasteurisert melk blir for høyt.

Vi tilbyr en rekke metoder for hurtig og sikker påvisning av Bacillus cereus i næringsmidler og fôr. 
Kontakt oss gjerne for mer informasjon, eller se vår produktoversikt her.

COMPASS® Bacillus cereus agar

 

Kilder: Wikipedia, Folkehelseinstituttet, Matportalen. 

Oppdatert