Gå til innholdet
provetaking

Aktuelt - nyhetsarkiv

Campylobacter – den vanligste bakterielle årsaken til næringsmiddelbåren sykdom i Norge

Campylobacter – den vanligste bakterielle årsaken til næringsmiddelbåren sykdom i Norge

Karakteristikk

Campylobacter er en slekt av gram-negative, mikroaerofile bakterier. Bakteriene i slekten er spiralformede, og motile med enten uni- eller bipolare flageller. Det er identifisert 18 ulike arter av bakterien, og 11 av disse er kjent for å kunne gi sykdommen Campylobacteriose hos mennesker.

Sykdom

Campylobacter er den vanligste bakterielle årsaken til infeksjon fra matvarer i mange industrialiserte land, hvor arten Campylobacter jejuni forårsaker de fleste sykdomstilfellene i Norge. Campylobacter jejuni produserer et toksin som kan forårsake blant annet feber, diaré og magesmerter, og den infeksiøse dosen er liten. Smitteførende periode er vanligvis 2-5 dager etter overstått sykdom, og de fleste er kvitt symptomene etter ca. én uke. Langvarig bæring er sjelden, men bakterien kan i enkelte tilfeller forårsake artritt og annen autoimmun sykdom.

Forekomst

Bakterier i slekten Campylobacter er utbredt i naturen, og det største reservoaret for bakterien i Norge er ville fugler. De seneste årene er Campylobacter den vanligste registrerte årsaken til bakterielle, vannbårne utbrudd i Norge. Campylobacter kan ikke formere seg i næringsmidler, men kan overleve flere uker i mat ved kjøleskaptemperatur. Bakterien dør langsomt ved frysing, og er følsom for uttørring. De største risikofaktorene for smitte med Campylobacter i Norge er å drikke ikke-desinfisert drikkevann, dårlig kjøkkenhygiene, konsum av rått eller ufullstendig varmebehandlet kjøtt samt direkte eller indirekte kontakt med husdyr eller deres avføring.

Vi tilbyr flere metoder for hurtig og sikker påvisning av Campylobacter i blant annet næringsmidler, miljøprøver og skyllevann. Kontakt oss gjerne for mer informasjon, eller se vår produktoversikt her.

RAPID'Campylobacterp

Kilder: Wikipedia, Folkehelseinstituttet, Mattilsynet

 

Oppdatert