Gå til innholdet
provetaking

Aktuelt - nyhetsarkiv

Hurtig kontroll av Salmonella spp. og Salmonella Enteritidis

Hurtig kontroll av Salmonella spp. og Salmonella Enteritidis

Labolytic AS tilbyr svært sensitive, hurtige og validerte PCR-kit for deteksjon av Salmonella spp. og Salmonella Enteritidis, samt en enkel og validert kromogen skål for deteksjon av Salmonella spp.

RAPID’Salmonella

RAPID’Salmonella er et selektivt kromogent agarmedie som detekterer Salmonella spp. i næringsmidler, dyrefôr og miljøprøver med komplett resultat på 38 timer. Oppformering foretas i standard bufret peptonvann, som tilsettes en anrikningskapsel (Salmonella Capsule) for å maksimere selektiviteten. Kun én oppformeringsbuljong og én petriskål er nødvendig per prøve, og metoden har svært få falske positive (under 0,3 % på alle matrikser testet under validering).  Metoden er AFNOR og NordVal-validert i henhold til ISO 16140.

Les mer om og bestill RAPID'Salmonella her.

iQ-Check® Salmonella II

PCR (Polymerase Chain Reaction) er den raskeste, mest spesifikke og mest sensitive metoden for deteksjon av Salmonella spp. iQ-Check® Salmonella II er et PCR-kit som gir komplett resultat for Salmonella spp. på 19 timer, inkludert oppformering i standard bufret peptonvann. En hurtig protokoll for rått kjøtt gir komplett resultat på kun 11 timer.

iQ-Check® Salmonella II inneholder alle nødvendige reagenser både til DNA-ekstraksjon og real-time PCR-amplifisering. Hvert kit inneholder reagenser til 96 analyser, og positiv og negativ kontroll er inkludert i kit’et. Kit’et inneholder i tillegg en intern amplifikasjonskontroll, slik at man unngår falske negative resultater. Alle reagenser og kontroller er klare til bruk, og dataanalyse og tolkning av resultat skjer automatisk ved bruk av CFX Manager™ Software.  PCR-reaksjonene kan kjøres på instrumentet CFX96 Touch™, eller andre åpne real-time PCR-system.

iQ-Check® Salmonella II er AFNOR- og NordVal validert for alle næringsmidler, fôr og miljøprøver, og metoden er NordVal-validert uten behov for konfirmering av positive resultat.


iQ-Check Salmonella

Les mer om og bestill iQ-Check Salmonella her.

iQ-Check® S. Enteritidis

iQ-Check® S. Enteritidis er et PCR-kit som tilbyr deteksjon av Salmonella Enteritidis i fjærkrekjøtt, egg og miljø/primærproduksjonsprøver. Metoden gir komplett resultat på 22-24 timer, inkludert oppformering i standard bufret peptonvann. Kit’et kan også brukes som en oppfølgende test ved positive resultat med iQ-Check® Salmonella II, og gir da komplett resultat på 2 timer for S. Enteritidis. Alternativt kan iQ-Check® S. Enteritidis brukes på en isolert koloni fra petriskål.  

iQ-Check® S. Enteritidis inneholder alle nødvendige reagenser både til DNA-ekstraksjon og real-time PCR-amplifisering. Hvert kit inneholder reagenser til 96 analyser, og positiv og negativ kontroll er inkludert i kit’et. Kit’et inneholder i tillegg en intern amplifikasjonskontroll, slik at man unngår falske negative resultater. Alle reagenser og kontroller er klare til bruk, og dataanalyse og tolkning av resultat skjer automatisk ved bruk av CFX Manager™ Software.  PCR-reaksjonene kan kjøres på instrumentet CFX96 Touch™, eller andre åpne real-time PCR-system.
CFX96 Touch

Les mer om og bestill iQ-Check S. Enteritidis her.Oppdatert