Gå til innholdet
provetaking

Aktuelt - nyhetsarkiv

Test artsinnholdet i mat og fôr

Test artsinnholdet i mat og fôr Påvis og identifiser artsinnholdet i både rå, kokte og varmebehandlede kjøttprodukter og fôr, og påvis evt. tilstedeværels av hvitfisken pangasius i fiskemat. ELISA analyser for påvisning og identifisering av artsinnhold i mat og dyrefôr, samt lateral flow tester for påvisning av pangasius filet i fiskemat er nå tilgjengelige i vårt sortiment.

Velg mellom kombinasjonstester eller identifikasjon av enkeltarter i både rått, kokt og varmebehandlet kjøttprotein, samt hvitfisken pangasius.

ELISA-TEK rå:

Kvalitativ bestemmelse av artsinnhold i rått kjøtt, fjærfe, kjøttprodukter, egg og melk. Tilgjengelig for storfe, svin, fjærfe, sau og hest, eller en kombinasjon av disse. 96-brønns ELISA-format. Les mer.

ELISA-TEK bearbeidet:

Kvalitativ bestemmelse av artsinnhold i bearbeidet kjøtt (opptil 120°C). Tilgjengelig for storfe, svin, fjærkre, sau, hest og hjort, eller en kombinasjon av disse. 96-brønners ELISA-format. Referansetest i USDA-FSIS Microbiology Lab Guidebook. Les mer.

MELISA-TEK kjøtt og benmel:

Kvalitativ bestemmelse av innhold av drøvtyggere eller svin i høyt bearbeidet dyrefôr (temperaturer over 133°C og 3 bar (300 kPa) trykk). Tilgjengelig for deteksjon av 1% innhold av drøvtyggere og svinekjøttbenmel i dyrefôr (0,1% ved bruk av MELISA-TEK ™ Drøvtyggere, høysensitiv ekstraksjon kit). Les mer.

Sjømat EZ PANGASIUS:

Hurtigfelttest for positiv identifisering av hvitfisken pangasius i rå og kokt filet. Krever ikke spesialisert utstyr. Les mer.


Identifisering av artsinnholdet i kjøttmat er vesentlig for å forsikre forbrukerne om at produktene de kjøper ikke er forfalskede, at de er trygge og riktig merket. Det er også viktig for å forebygge forfalskning av kjøtt- og fiskeproduker med andre arter av økonomiske, etiske og kulturelle grunner. De antistoffbaserte analysene i ELISA-TEK ™ -serien kan artsbestemme protein i kokte og rå kjøttprodukter med høy sensitivitet og spesifisitet. MELISA-TEK ™ -testene kan oppdage innhold av drøvtyggere eller svin, selv i høyt bearbeidet dyrefôr.

Spør oss gjerne om mer informasjon på info@labolytic.no
Oppdatert