Gå til innholdet
provetaking

Aktuelt - nyhetsarkiv

Refraktometre for kvalitetsmåling av råmelk

Refraktometre for kvalitetsmåling av råmelk Digitale refraktometre forenkler kvalitetsmålinger i råmelk (kolostrum) hos melkekyr.  I en dansk studie kom refraktometre bedre ut enn kolostrometer i å teste råmelkens innhold av protein hos 25 danske melkebesetninger. Undersøkelsen viste faktisk at bruken av kolostrometer ga en mer usikker beskrivelse av melkens innhold av protein sammenliknet med anvendelse av refraktometer (PAL- 1, ATAGO).  

God råmelk har et høyt proteininnhold. Det ble funnet en meget god korrelasjon mellom BRIX i råmelk og total konsentrasjon av protein i prøvene og dermed til råmelkens forventede kvalitet. Det ble også funnet en god sammenheng mellom BRIX verdien målt med refraktometer og råmelkens totale innhold av protein målt med FT-IR (MilkoScan FT-120).

På bakgrunn av disse resultatene anbefales det, at man på gårder og bedrifter som ønsker en god kvalitetssjekk av råmelk anskaffer seg et digitalt refraktometer.

PAL-1 og PAL-S er digitale refraktometre som er meget enkle i bruk og gir måleresultater på få sekunder uansett temperaturen på råmelken. PAL-S er dessuten funnet å gi de mest stabile målingene, da den tar flere målinger og lager et gjennomsnitt av disse.

Link til aktuelle refraktometre for måling av proteinkonsentrasjon i råmelk: PAL-1, PAL-S.
Oppdatert