Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Algekontroll av badeplasser | Vi hjelper deg i gang

Algekontroll av badeplasser | Vi hjelper deg i gang

Den varme delen av året byr på badetemperaturer og storinnrykk av små og store besøkende på strender og badeplasser over hele landet. Men i takt med antall badegjester øker også antall skadelige alger og mikroorganismer i badevannet. I spesielt varme perioder kan det faktisk være fare for infeksjoner på grunn av alger og mikroorganismer. Ved hjelp av gode brukervennlige hjelpemidler blir det enklere å foreta kontroller slik at du kan sikre at badeplassene er trygge.

Vi hjelper deg i gang med kontroll av alger og vannkvalitet

Kom raskt i gang med kontroll av badevannet med en algelykt du kan ta kontroller med ute i felt. For mer omfattende anayser anbefaler vi et instrument for måling av både klorofyllkonsentrasjon, algeklasser og fotosyntetisk aktivitet i mikroalger i laboratoriet, eller kanskje du har behov for online målinger i sanntid med våre avanserte algesensorer som kartlegger algekonsentrasjon ved ulike dybder

Vi leverer en rekke hjelpemidler for kontroll av alger og vannkvalitet i både ferskvann og saltvann, på badeplasser, innsjøer, elver og demninger. Ved hjelp av vårt nettverk og kompetanse hjelper vi deg å finne godt utstyr som passer til ditt behov for målinger og rapportering. Vi hjelper deg også med opplæring, webinarer og veiledning i gode kontrollrutiner for badevann ved behov.

Spør gjerne Tor Rikard, tor@labolytic.no, eller John Anders, john@labolytic.no, om mer informasjon.

Hvorfor bør du kontrollere blågrønnalger?

  • Blågrønnalger (cyanobakterier) kan produsere toksiner (giftstoffer) og lukt- og smaksstoffer.
  • Oppblomstringer av disse bakteriene oppstår under visse forhold i perioder med varmt vær (juni - oktober).
  • Oppblomstring forekommer oftest i næringsrikt vann.
  • Kontakt med disse giftstoffene kan gi hudirritasjoner og forgiftninger.
  • Nevrotoksiner kan i verste fall føre til lammelse og død.
  • i Norge er flere tilfeller av fiskedød og dødsfall hos husdyr beskrevet etter inntak av vann med Microcystis oppblomstringer.

alger-i-badevann-cyanobakterie

Små barn spesielt utsatt
Små barn og personer med sart hud eller allergier er særlig utsatte, og jo lengre tid du oppholder deg i vannet, jo større er faren for reaksjoner.

Hva bør du gjøre?
Skift badetøy og andre klær i kontakt med hud snarest,
hvis du har vært i kontakt med vann med høyt innhold av blågrønnalger.

Symptomer og reaksjoner
Allergiske reaksjoner som ligner på høyfeber, astma samt hud-, øye- og øreirritasjoner kan oppstå etter eksponering for cyanobakterier.
Kvalme, oppkast, magesyke og øyeirritasjon og øm og hoven lever kan oppstå fra toksiner i cyanobakteriene.
Hvis du puster inn eller inhalerer toksinen kan det gi lungebetennelseliknende symptomer.

Spør oss om råd

Spør gjerne Tor Rikard, tor@labolytic.no, eller John Anders, john@labolytic.no, om mer informasjon om hjelpemidler for kontroll av alger og vannkvalitet i både ferskvann og saltvann. Vi hjelper deg også med opplæring og veiledning i gode kontrollrutiner for badevann ved behov.

Våre anbefalte produkter for algemåling i badevann

algelykt


algaelabanalyser-bbe

Algelykt | AlgaeTorch

Med vår algelykt kan du enkelt og nøyaktig analysere algeinnholdet i vann. Komplett måling på 20 sek.
Ingen prøveuttak, prøveforberedelser eller laboratorieanalyser.

Les mer - Bestill her


AlgaeLab | algeanalyser

Et mer komplett og grundig alternativ, for raske og enkle algeanalyser i laboratoriet. Resultater har du på 1 minutt! 
Måler klorofyllkonsentrasjon, algeklasser og fotosyntetisk aktivitet i mikroalger uten prøvepreparering, filtrering eller fortynning.

Les mer - Bestill her

   

enterolert-e-eske

 
colilert-18-boks

Enterolert E

Påvis forurensning av enterokokker på halve tiden, resultatet har du på 24 timer. Tilfredsstiller EUs Badevanndirektiv og er utviklet for bruk i Europa.

Bestill, eller les mer her

 

Colilert-18

Påvis koliforme bakterier og E.coli raskt og nøyaktig. Klarer gårsdagens prøver allerede neste morgen og iverksett eller opphev evt. advarsler på kun 18 timer.

Bestill, eller les mer her

La oss hjelpe deg!

Spør gjerne Tor Rikard, tor@labolytic.no, eller John Anders, john@labolytic.no, om mer informasjon.
Oppdatert