Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Algekontroll - uten kompliserte analyser?

Algekontroll - uten kompliserte analyser?
Med gode sensorer og måleverktøy kan du overvåke og ha kontroll på alger og vannkvalitet over tid, grundig, raskt og enkelt i en hektisk hverdag.
Algekontroll ved hjelp av rutinemessige prøveuttak fra faste dybder for identifisering og kvantifisering av alger, gir ikke nødvendigvis meningsfulle resultater i sanntid - du kan gå glipp av viktige algesammensetninger ved andre dybder, eller korte oppblomstringer i f.eks. renseanlegg og inntak.

Algekontroll trenger ikke å være så komplisert

Med sanntids kontroll på algene i dine vannressurser kan du iverksette tiltak tidlig ved behov, og unngå mange av skadevirkningene algeoppblomstring kan gi, både for miljøet og vannressursforvaltere. Som f.eks. hypoksiske døde soner og skadelige algekolonier/ toksiner som kan forårsake massedød, forgiftning av fisk og skalldyr, og føre til helseproblemer og lukking av badevann. Det skaper også utfordringer for vannbehandlingssystemer. Både smak og lukt i drikkevann kan påvirkes, i tillegg kan det føre til tilstopping og andre skader på renseanleggene som skal fjerne algetoksiner.

Spør gjerne Tor Rikard mer om algeovervåking på tor@labolytic.no

UTVALGTE VERKTØY


Algelykt (algaetorch)
Enkel måling av blågrønnalger (blågrønn-/ cyanobakterier) og klorofyll. Slå på, senk i vannet og les av! Resultat på 20 sek. Les mer.
 
algaelabanalyser-bbe

  AlgaeLab Analyser
Rask og enkel måling av klorofyllkonsentrasjon, algeklasser og fotosyntetisk aktivitet.
Uten prøvepreparering.
 
Fluoro Probe algesensor
FluoroProbe Algesensor
Automatisk turbiditetskorreksjon

Høysensitivt måleinstrument for analyse av klorofyll med algeklassebestemmelse. Les mer.
10 cells kontroll av ballastvann
Resultater på 1 minutt

Feltinstrument for kontroll av ballastvann opp mot myndighetskrav. Resultater på under 1 min. Les mer.

Dette er bare et lite utvalg av vårt sortiment.
Spør gjerne Tor Rikard om mer informasjon på tor@labolytic.no
Les mer | Bestill
Oppdatert