Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Algemåling på badeplasser og i ferskvann

Algemåling på badeplasser og  i ferskvann

Vi har hatt en usedvanlig varm forsommer med gode bademuligheter i hele landet. Varme og sol gir mange flere badegjester på strender og badeplasser, samtidig øker dessverre også antall skadelige alger og mikroorganismer i vannet. Denne kombinasjonen øker faren for sykdom og infeksjoner.
Det er derfor viktig å ha kontroll på kvaliteten av badevannet.

Pass opp for blågrønnalger!

  • Blågrønnalger er en gruppe bakterier som heter cyanobakterier.
  • Bakteriene kan produsere giftstoffer (toksiner) og lukt- og smaksstoffer.
  • Kontakt med disse giftstoffene kan gi hudirritasjoner og forgiftninger.
  • Cyanobakterier finnes naturlig i jord, luft og vann.
  • I varme perioder ved visse forhold får vi oppblomstringer i elver og innsjøer, og av og til i havet.
  • Oppblomstring forekommer oftest i næringsrikt vann, i perioder med varmt vær, i tidsrommet juni - oktober.

 

Anbefalte produkter for algemåling i badevann

bbe-algaetorch-white-54ec988c
algaelabanalyser-bbe

AlgaeTorch

Med Algelykt får du resultater på 20 sek.
Lar deg enkelt og nøyaktig sjekke algeinnholdet i vannet.
Ingen prøveuttak, prøveforberedelser eller laboratorieanalyser.

Les mer - Bestill

AlgaeLab

Algaelab gir resultater på 1 minutt!
Et komplett og grundig system, for raske og enkle algeanalyser i laboratoriet.
Måler klorofyllkonsentrasjon, algeklasser og fotosyntetisk aktivitet i mikroalger uten prøvepreparering, filtrering eller fortynning.

Les mer - Bestill

bbe-fluoroprobe-white-96a260ef

Algesensor | FluoroProbe

Avansert algesensor med automatisk turbiditetskorreksjon. Rask og enkel analyse og algeklassebestemmelse av klorofyll. Måledata vises i sanntid på en PC eller lagres for påfølgende evaluering.

Les mer - Bestill

Neon | Oksygenmåler med WiFi

Robust liten måler med WiFi og optisk oksygensensor i titan (3, 7 eller 15m kabel). For rask på-stedet måling av oppløst oksygen og temperatur i alle typer vann, f.eks. i oppdrettsanlegg, RAS anlegg og akvarier, samt vannbehandlingsanlegg, overvåking av grunnvann og avløpsvann fra industri.

Les mer - Bestill

neon-handholdt-oksygenmaler

Spør gjerne Tor Rikard tor@labolytic.no, eller John Anders john@labolytic.no om mer informasjon, eller se mer på nettsiden
Oppdatert