Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Det er viktig å vaske hendene riktig

Det er viktig å vaske hendene riktig

Kontroller håndvaskingen med UV-lys!

Nå er endelig de fleste Covid-restriksjonene opphevet og vi vender gradvis tilbake til en ny "normal" hverdag. Håndhygiene er fortsatt det viktigste, enkleste og beste tiltaket for å hindre smittespredning. Ikke bare Covid-19, men alle typer bakterier og virus. Derfor er fokus på håndvask viktigere enn noen gang. Og det gjelder i alle deler av samfunnet, både i produksjon og servering av mat så vel som i helse og omsorg, varehandel, skoler og kontorer. Håndvask er både effektivt og lett tilgjengelig uansett hvor du er, og god håndhygiene bidrar til en betydelig redusering i spredningen av sykdomsfremkallende virus og bakterier.

Lær dine ansatte å vaske hendene sine riktig, ofte og godt.

Hva er god håndhygiene?

God håndvask kan redusere den midlertidige bakteriefloraen på hendene med inntil 99%. Førstevalget er såpe og vann! En håndvask bør ta mellom 40 og 60 sekunder (ref. Folkehelseinstituttet). Du bør ta av eventuelle ringer du måtte ha på fingrene ettersom bakterier og virus kan gjemme seg her.

God håndhygiene er spesielt viktig:

• før du spiser eller lager mat
• etter at du har snytt deg, hostet, nyst, eller tatt på øynene dine
• etter at du har pusset nesen
• etter toalettbesøk

Hvordan kan du vite at du vasker hendene dine riktig?

Det er enkelt å finne ut om du vasker hendene dine riktig ved å bruke et UV-kit.
• Smør inn hendene dine med UV-Glow krem
• Vaskhendene som vanlig
• Hold hendene under UV-lys og se hvor du ikke har vasket godt nok

Vi har en rekke hjelpemidler både til opplæring i god håndhygiene og kontroll av renholdsrutiner, samt til hygienekontroll av både produkter og produksjonsmiljø. Spør gjerne Tor Rikard om mer informasjon på tor@labolytic.no

Produkter for opplæring i god håndhygiene.Opplæringskit håndvask

Bæreveske med komplett kit til opplæring i god håndhygiene.
- UV-Glow lotion
- UV-kabinett
UV-Glow smøres på hendene før håndvask. Alle kremrester skal være borte ved kontroll i UV-kabinettet.
Les mer - Bestill


UV-Glow voks

Avslør om det er godt nok vasket!
Voksen smøres på utvalgte overflater (kontaktflater). Under UV-lys vil rester av voksen lyse opp og avslører umiddelbart om godkjent renhold har funnet sted eller ikke.
Les mer - Bestill

UV-Glow pulver

Demonstrer spredning av bakterier.
Ta pulver på overflater og gjenstander og be alle berøre og bruke dem.Med UV-lykt kan du nå vise hvor mye kontamineringen har spredd seg til mennesker og overflater.
Les mer - Bestill

Andre gode produkter for hygiene- og renholdskontrollATP måler

Rask og enkel renholdskontroll av overflater og skyllevann med vår populære ATP-måler og Ultrasnap/ AquaSnap, komplett testsvaber.

Les mer - Bestill »MC-media

Tørre dyrkningsfilmer med nærings-stoffer for vekst av ulike mikro-organismer i produkt-, og hygiene-prøver. Finnes med ulike vekstmedier, alt etter hva du vil teste for.

Les mer - Bestill »


Hygieneslides

Praktiske slides fra LabSlide og Hygicult, for enkel mikrobiologisk kontroll av overflater eller væsker. Finnes med ulike vekstmedier alt etter hva du vil teste for.

Les mer - Bestill »Dette er bare et lite utvalg. Vi har en rekke hjeplemidler til hygienekontroll av både produkter og produksjonsmiljø, med ulike kombinasjoner av parametere og funksjoner. Spør gjerne Tor Rikard om mer informasjon på tor@labolytic.no

Oppdatert