Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Effektiv deteksjon av Vibrio

Effektiv deteksjon av Vibrio

Vibrio bakterien er vanlig i varmt sjøvann, spesielt i brakkvann og i sjøområder med lavt saltinnhold. Den trives i vann med temperaturer på over 17-20°C. Forekomst av Vibrio skyldes ikke forurensning, og bakterien endrer verken smak, utseende eller lukt av sjøvannet. Koking dreper organismen.

Bakterien kan gi alvorlig alvorlig og livstruende sykdom, f.eks. ved inntak av utilstrekkelig varmebehandlet, infisert eller kontaminert sjømat, særlig skalldyr.

Men visste du at du også kan infiseres gjennom et åpent sår?
Det kan skje dersom et sår kommer i kontakt utilstrekkelig varmebehandlet sjømat, og til og med via væsker eller drypp fra maten.
Bakterien kan også komme inn i åpne sår under bading i sjøvann der Vibrio finnes. Vibrio vulnificus kalles faktisk ofte for en "kjøttetende bakterie", da den får kjøttet rundt såret til å dø.

Med økende vanntemperaturer om sommeren blir Vibriobakterien mer og mer vanlig også langs norskekysten. Det er derfor økende fokus på deteksjon og overvåking av Vibrio, spesielt i havbruk og fiskebransjen.

Vi tilbyr derfor et utvalg analysemetoder og verktøy for deteksjon av Vibrio, blant annet et PCR kit som kan kjøres parallelt med f.eks. Listeria deteksjon på vår CFX PCR. Spør gjerne Torill om mer informasjon på torill@labolytic.no

Hva er egentlig Vibrio?

Bakterier i familien Vibrionaceae kan forårsake en rekke sykdommer både hos mennesker og fisk. Nærmere 100 ulike vibrioarter er beskrevet, men kun 10 er kjent å forårsake sykdom hos mennesker. Den mest kjente hos menneske er Vibrio cholerae serogruppe O1 og serogruppe O139 som forårsaker epidemisk kolera.

En rekke andre vibrioarter forekommer naturlig i sjøvann og kan være en risiko for mennesker som bader ved vedvarende høye sjøtemperaturer i områder med lavt saltinnhold, f.eks. brakkvann. De viktigste av disse artene er er Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus og Vibrio alginolyticus. Disse kan forårsake alvorlig sykdom med sepsis samt andre mindre alvorlige infeksjoner.

Andre vibrioarter som ikke forårsaker sykdom hos mennesker er årsak til fiskesykdommer som kaldtvannsvibriose.

Kilder: Folkehelseinstituttet

Deteksjon av Vibrio:

Vi tilbyr et utvalg analysemetoder og verktøy for deteksjon av Vibrio.
Spør gjerne Torill om mer informasjon på torill@labolytic.no

iq-check-vibrio-kit-3
CFX96 Touch

Vibrio | iQ-Check PCR kit

Pålitelig deteksjon av de tre viktigste Vibrio-artene (VP,VC og VV). Resultat på 8 timer. For analyser i sjømat-næringen og servicelaboratorier. Testen kan kjøres parallelt med f.eks. iQ-Check Listeria på samme plate!

Les mer - Bestill »

PCR instrument | CFX96 DW

Et kraftig, presist og fleksibelt real-time PCR-instrument. Sekskanals instrument (fem farger og en FRET-kanal) kombinerer avansert optisk teknologi med presis temperatur-kontroll for å levere sensitiv, pålitelig deteksjon og kvantifisering av opp til 5 målsekvenser i samme reaksjon.

Les mer - Bestill »

iq-check-listeria-mono-pcr-kit
surefood-generell-ill-2

Listeria mono. II |
IQ-Check PCR kit

Den raskeste, mest spesifikke og sensitive metoden for deteksjon av Listeria monocytogenes. Resultat på 25 timer. AFNOR- og NordVal validert for næringsmidler og miljø-prøver. Kan kjøres parallelt med f.eks. iQ-Check Vibrio på samme plate!

Les mer - Bestill »

Vibrio 4plex | SureFast PCR kit

Sanntids PCR-kit for direkte, kvalitativ deteksjon og differensiering av Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus og Vibrio vulnificus DNA. 

Les mer - Bestill »

vibrio-cholerae-buljong
compactdry-vibrio

Vibriobuljong

Rik og saltholdig buljong for transport og selektiv oppformering av Vibrio cholerae og andre Vibrio spp. Leveres i esker med 25 x rør a 9 ml.

Les mer - Bestill »

CompactDry VP | Vibrio

Dehydrert ferdig agarskål for kontroll av Vibrio parahaemolyticus og Vibrio bakterier i næringsmidler og vann. Inkuberes ved 35-37°C i 24 timer.

Les mer - Bestill »


Oppdatert