Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Enkel måling av pH, konduktivitet, salt og ioner..

Enkel måling av pH, konduktivitet, salt og ioner.. Med LAQUAtwin serien fra Horiba kan du nå enkelt foreta målinger av 7 elektrokjemiske parameter som pH, konduktivitet, salt og forskjellige ioner som natrium, kalium, nitrat og kalsium. I LAQUAtwin instrumentene brukes Horiba's unike flate sensor, som muliggjør direkte målinger fra en enkelt dråpe vann/væske. De kompakte målerne kan du ta med hvor du vil og når du vil som ditt eget "lommelaboratorium".

Fellestrekk for målerne er:
  • Nøyaktige målinger fra en enkelt dråpe på kun få sekunder
  • Kalibrering og målinger gjøres ved å trykke på en knapp - Et smilefjes vises på skjermen når resultatet kan avleses.
  • Vann og støvtette iht. IP-67
  • Alle modeller leveres i praktisk bærevæske med standard kalibreringsløsninger
Les mer om de ulike modellene ved å klikke på lenkene under:

Konseptvideo

Fleksible målere som kan brukes med inntil 6 ulike målemetoder

Velg metoden som passer best til din prøve, din situasjon og behov. En slik fleksibilitet får du kun med målerne i LAQUAtwin serien! Se også videodemonstrasjon lenger ned i denne artikkelen. 

One meter. Six different methods*1

*1 B-771 (konduktivitet) kan ikke testes på faste produkter og pulverprodukter!


01.Immersion

Når du er i en lab kan du teste prøven i et målebeger.
Pass på at beskyttelsesdekselet er åpent.

02.Scoop

For å teste prøver fra f,eks. en elv kan måleren dyppes ned i vannet!

03.Drops
LAQUAtwin målerne kan måle prøvevolum så lave som 0,05mL*2. Plasser en dråpe av prøven på sensoren med en pipette.

*2 Når Horiba prøveark brukes kan prøvevolum ned til 0,05 mL testes (ikke konduktivitet).

04.Solid samples

Næringsmidler som inneholder endel fuktighet kan testes ved å plassere en bit direkte på sensoren.

05.Powders

LAQUAtwin målerne kan også teste tørre pulver. Plasser pulverprøven på sensoren og drypp på din egendefinerte mengde rent vann.

06,Paper and textiles

For å teste ark av papir eller tekstiler, del opp prøven i små biter og plasser direkte på sensoren. Drypp så på egendefinert mengde rent vann. 

Unike løsninger

Testing har aldri vært enklere!

LAQUAtwin målerne er utviklet med bruk unik teknologi fra Horiba som har over 60 års erfaring med utvikling av instrumenter for mange ulike formål. Dette gir trygghet for høy kvalitet og innovativ teknologi som forenkler din hverdag på laboratoriet eller ute i felt. Og det beste av alt er at målerne er så enkle i bruk at du ikke trenger noen form for trening eller opplæring. 


ONE TOUCH

“Test complete” indicator

Kalibrer og mål ved trykk på en knapp - Smilefjeset vil fortelle deg når resultatet kan avleses. Automatisk og problemfri kalibrering med noen få dråper standardløsning gir sikkerhet for målenøyaktigheten. To punkts kalibrering er også mulig.*1

*1 Unntatt modell B-711.LAQUAtwin: Den eneste måleren med flat sensorteknologi.


 

Horiba's høysensitive flate sensorteknologi åpner for nye muligheter for prøvetaking og prøvetyper som kan testes. Kun en liten mengde prøve er nødvendig, slik at det er enkelt og ta prøver på stedet, uten behov for målebeger eller annet labutstyr. Sensoren kan enkelt skiftes når det er nødvendig. 

Mål selv enda mindre prøvevolum med  LAQUAtwin prøveark*2

The sampling sheet allows trace volumes to
be analyzed. For example, you can even measure
the pH of human skin by wiping with a sampling sheet
soaked in pure water, and placing it on the sensor.

*2 Ved bruk av HORIBA prøveark kan du teste for voum ned til 0,05 mL (unntatt konduktiviet).Bærevæske som gjør måleren enkel å ta med seg hvor du vil, når du vil!

 

Den kompakte bærevæsken inneholder alt du trenger for å gjøre målinger, inkludert stadard kalibreringsløsning og prøveark.

LAQUAtwin er vann og støvtett etter standard IP67*3 slik at du kan ta den med overalt!

*3 Tåler å ligge under vann på inntil 1 meters dyp i 30 minutter. 
Ikke egnet for undervannsbruk!

Teknologier:

Flat sensor

Med bruk av samme testprinsipp som i en standard laboratorieelektrode, er alle komponenter *1 i LAQUAtwin innebygget i en flat sensor som er mindre en 1 mm tykk. Måleren kan teste væskevolum i dråpeform og kan også brukes for å teste faste produkter, pulver og papir eller andre materialer som inneholder fuktighet.*2

*1 B-711/712/713 (pH) har innebygget en glassmembran og referanseelektrode. B-771 (klonduktivitet) har innebygget en elektrisk konduktivietscelle. Ionemålerne og saltmeteret har innebygget en selektiv ionemembran og referanseelektrode.
*2 B-771 (konduktivitet) kan ikke brukes på faste produkter, pulver eller papir, etc.

Flat sensor

Ion electrode

Ioneelektroden i LAQUAtwin er en ioneselektiv elektrode som produserer en elektrisk spenning i forhold til konsentrasjonen av det spesifikke ionet i løsningen. Resultatet gis rask og med god korrelasjon til ionemålinger med kromatografimålinger, som er gullstandarden for analytiske metoder (se figur under).

Ioneelektroden kan påvirkes av andre typer ioner. Selektivitetskoeffisienten reflekterer likheten mellom hvert ion og elektroden, og brukes for å korrigere påvirkningen fra andre konkurrerende ioner. F.eks. er selektivitetskoeffisienten for kaliumionet 1x10-2 . Så når et natriumion og et kaliumion finnes i løsningen i samme konsentrasjon vil den målte verdien av natrium bli 1%(10-2) høyere. For flere detaljer se brukermanualen for instrumentet.

Ion electrode

Ordliste

pH


Fra 0 til 14, viser pH verdien hvor surt eller basisk en væske er. Rent nøytralt vann har en pH på 7. Løsninger med pH under 7 betegnes som sure og over 7 som basisk.  

COND:Conductivity


Konduktivitet er et mål på hvor lett en elektrisk strøm går gjennom en substans. Rent vann leder ikke strøm, og det er kun når det er elektrolytter tilstede at vannet blir strømledende. Ved å måle konduktivitet kan du bestemme mengden elektrolytter som er tilstede i vannprøven.

Na+:Sodium ion

Natrium er en essensiell elektrolytt for god helse, men også forbundet med hjerte og karsykdommer og høyt blodtrykk som følge av økt konsum. Testing av mengden natriumioner i mat er derfor viktig for å sikre sunn mat. 

K+:Potassium ion

Kalium er en viktig elektrolytt og finnes i mange typer næringsmidler. Kalium er også en viktig næringskilde for plantevekst, og er sammen med nitrogen og fosfat en av tre hovedbestanddeler i gjødsel.

NO3-:Nitrate ion

Ammoniakk fra gjødsel eller husdyravfall oksiderer til nitrat som sammen med kalium og fosfat er essensielt for plantevekst.  

Ca2+:Calcium ion

Kalsium er et annet mineral som er esssensiellt for dyr og planter. I industrien brukes også kalsium i sement, alkaliske kjemikalier, snøsmelteprdoukter, etc. og er også viktig ved produksjon av jern og stål. 

Salt:

De fleste saltmålere baserer seg på avlesning av konduktivitet, som betyr alle ioner som finnes i et produkt vil påvirke saltmengden. LAQUAtwin saltmåleren detekterer kun natriumionet, slik at saltavlesningen er basert kun på mengden NaCl (natriumklorid) i prøven, og gir den mest nøyaktige målingen av alle kompaktmålere. 

Calibration


Den enkle kalibreringsprosedyren sikrer pålitelige og nøyaktige målinger ved å refere til en kjent standardløsning.

Temperature Compensation


En pH sensors sensitivitet påvirkes av temperatur. LAQUAtwin pH målere inkluderer en temperatursensor som korrigerer målingen og gir en mer nøyaktig pH måling.  
 
Oppdatert