Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Enkel renholdskontroll av medisinsk utstyr

Enkel renholdskontroll av medisinsk utstyr Medi-Check™ testene er en rask og enkel metode for hygienekontroll av utstyr fra instrumentvaskemaskiner og kirurgisk utstyr, som sikrer gode smitteforebyggende kontrollrutiner. Medi-Check™ detekterer rester av protein på en overflate etter rengjøring. Testen utføres enkelt ved å svabre overflaten, og deretter knekke blæren på toppen av svaberen for å frigjøre reagensvæsken.

Ved deteksjon av proteinrester endrer reagensen farge fra grønn til lilla. Fargeendring gir en semi-kvantitativ måling av renhetsgraden på overflaten. Dess mer forurensning til stede, desto raskere endres fargen til lilla, og fargen blir mørkere. 

Med Medi-Check kan overflatens renhetsgrad raskt bestemmes, noe som gir mulighet for øyeblikkelig korrigerende tiltak om nødvendig. 

Tilfredsstiller HTM 2030 og HTM 01-05 testkrav (UK standarder).

Sensitivitet
Detekterer ned til 1 µg protein når testen inkuberes ved 37 °C.
Detekterer 10 µg protein ved romtemperatur.

Nøkkelopplysninger
• Resultater på 15-30 minutter
• Alt i en svaber - ingen instrumentering er nødvendig
• Innebygd fargekart
• Ferdigfuktet svaber
• Oppfyller kravene i: ISO 15883-1, samt UK HTM 2030 og HTM 01-05.
• 12-måneders holdbarhet
• Enkel å avlese
• Rimelig metode
• Sensitiv stabil flytende reagens

medicheck forminsket
Oppdatert