Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Enterobacteriaceae

Enterobacteriaceae Enterobacteriaceae er en av de vanligste bakteriegruppene som kan gi sykdom hos mennesker, mange av dem som næringsmiddelbårne patogener. En rekke medlemmer i familien forårsaker også fordervelse av matvarer, og bidrar til vesentlig matsvinn og økonomiske tap.  

Karakteristikk

Enterobacteriaceae er en stor familie av gram-negative, stavformede bakterier. Bakteriene er fakultativt anaerobe, og fermenterer sukker som gir produksjon av bl.a. melkesyre. De fleste Enterobacteriaceae reduserer også nitrat til nitritt, og produserer katalase. Enterobacteriaceae mangler proteinet cytokrom C, og er derfor oxidase negative. Mange bakterier i familien har flere flageller, men noen arter er også uten flageller og ubevegelige. Enterobacteriaceae er ikke sporedannende, men enkelte bakterier i familien produserer endotoksiner.

Forekomst

Bakterier i familien Enterobacteriaceae er utbredt i naturen, og mange av dem er tarmbakterier som lever i symbiose med mennesker og dyr. Forekomst av Enterobacteriaceae i mat og vann kan derfor være et tegn på fekal forurensning. Andre Enterobacteriaceae lever i jord og vann, og noen som parasitter på dyr og planter. 

Sykdom

Familien Enterobacteriaceae inkluderer kjente patogene bakterieslekter som for eksempel Escherichia, Salmonella, Shigella og Yersinia. Flere av slektene i familien kan forårsake tarminfeksjoner, og mange Enterobacteriaceae er opportunistiske patogene som kan gi sykdom som blant annet lungebetennelse, urinveisinfeksjon og blodforgiftning. 

Vi tilbyr en rekke metoder for hurtig og sikker påvisning av Enterobacteriaceae i næringsmidler, fôr, miljøprøver og vann. Kontakt oss gjerne for mer informasjon, eller se vår produktoversikt her.

RAPID'Entero

Kilder: Wikipedia, Folkehelseinstituttet, Mattilsynet


Oppdatert