Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Fortynning av prøver, et viktig element i en rekke analyser.

Fortynning av prøver, et viktig element i en rekke analyser. Bakterier forekommer i meget store antall, i tusentall til mange millioner per milliliter. Det er derfor ofte hensiktsmessig å ta ut en liten prøve og fortynne denne for å komme ned på et bakterieantall det er mulig å telle, slik at du kan foreta tolkbare analyser. For å oppnå dette lager man en fortynningsrekke (forsynningsserie) av prøven, med samme vekstmedium. Etter telling mulipliseres antall bakterier med fortynningsfaktoren for å fastsette korrekt resultat.

Eksempel

Prøve A:
1 ml bakterieprøve tilsettes 9 ml vekstmedium i et rør. Dette gir 10x (10 gangers) fortynning. Antall bakterier er nå 1/10 av det opprinnelige.

Deretter fortsetter du med 10x fortynninger og reduserer celleantallet i tierpotenser i forhold til den opprinnelige prøven.

Prøve B: 1 ml prøve A + 9 ml medium gir 1:100
Prøve C: 1 ml prøve B + 9 ml medium gir 1:1000
Prøve D: 1 ml prøve C + 9 ml medium gir 1:10000
Prøve E: 1 ml prøve D + 9 ml medium gir 1:100000

Inokulerer 0.5 ml av prøve E på en agarskål og inkuberer skålen iht. anvisning.

Etter inkubering teller du antall bakteriekolonier på skålen.
Kolonier kan telles manuelt eller med en koloniteller. En bakteriecelle gir en bakteriekoloni. Er det mange kolonier teller du bare en bestemt del av skålen.

Resultatet ganges med fortynningsfaktoren for å fastsette riktig resultat.
Hvis du i dette eksempelet for eksempel teller 50 bakteriekolonier, blir bakterieantallet 10 millioner bakterier per ml.:
fortynningsfaktor
Kilder: UiO Institutt for biovitenskap

Automatiserte fortynninger effektiviserer jobben

For å redusere feilmarginene og sikre nøyaktighet og reproduserbarhet i analysearbeidet velger mange å automatisere sine prøvefortynninger. Med en fortynningsmaskin går prosessen i tillegg mye raskere, du slipper tidkrevende preparering og kan forhåndsprogrammere oppsett for dine faste analysebehov.

Fortynningsmaskiner kommer i mange ulike varianter, fra automatiserte fortynningsrekker med innebygget bagmikser, til gravimetriske fortynningsmaskiner med automatisk justering ut fra prøvens vekt.

Vi tilbyr et utvalg fortynningsmaskiner, kolonitellere, stomaker, pipetter og spisser, poser og annet forbruksmateriell for fortynninger.
Spør gjerne Torill om mer informasjon på torill@labolytic.no

Fortynningsutstyr:


fortynningsmaskin-serialdiluter-med-poser

Nyhet! | Automatisert fortynningsrekke

Kompakt og brukervennlig fortynningsmaskin med integrert bagmikser. Standardiserer og forenkler oppsett av fortynnings-rekker og effektiviserer prøve-fortynningen. Egnet til alle typer prøver av mat, fôr, vann, kosmetikk m.m., inkludert tyktflytende, fettrike eller sukkerholdige prøver.
Les mer - Bestill »
______________________   ______________________
     
Diluwel_med_prove
diluflow

Fortynningsmaskin | Diluwel

Gravimetrisk fortynningsmaskin med oppkobling for inntil fire buljonger/ medier. Fortynner 225ml på kun 10 sekunder. Automatisk justering ut fra prøvens vekt. Inkluderer en rekke ferdigoppsatte programmer.
Les mer - Bestill »

Fortynningsmaskin | DiluFlow

Automatisk fortynning av faste prøver på sekunder med alle sporbarhetsgarantier. Bare sett inn prøven og trykk start. Korrekt mengde fortynningsmiddel tilsettes automatisk.
Les mer - Bestill »
     
scan-100-koloniteller
bagmixer400

Koloniteller | Scan 100

Koloniteller med Dark-Field-teknologi som gir et nøyaktig kontrastbilde av koloniene. Leveres med forstørrelsesarm og Wolfhugel telleadapter (Rutenett). Integrert USB-port for eksport av resultater. 
Les mer - Bestill »

Bagmixer 400CC | Stomaker

Kraftfull, brukervennlig stomacher med digital styring, "Click og rens" armer, justerbar blandingskraft, Q-tight forsegling og inspeksjonsvindu.
Les mer - Bestill »
     
bagrack-slide
pipettespisser-stablebare

Stomacherposer | med lukking

Sterile stomakerposer med lukkesystem. Velg mellom poser med eller uten filter, samt pipettetilgang. Kan benyttes til både prøvetaking, oppbevaring og homogenisering.
Les mer - Bestill »

Pipettespisser | ExpellPlus

Sterile, DNase og RNase-frie pipettespisser fra Capp. Lite bindende tips med en svært jevn overflate innvendig, som praktisk talt eliminerer retensjon av prøve, og minimerer bindingen av DNA, RNA og proteiner. 
Les mer - Bestill »
Oppdatert