Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Hvorfor måle fiberinnhold?

Hvorfor måle fiberinnhold? Fiberanalyser er et kvalitetsparameter for både dyrefôr og menneskemat. Både totalt fiberinnhold og foreldingen mellom ulike typer fiber er viktig.

Fiber er viktig for fordøyelsen til både dyr og mennesker. Hos drøv-tyggere vil for eksempel grovfôr med for mye fiber fylle opp vomma og føre til redusert fôropptak mens for lite fiber vil gi lite struktur og kan føre til problemer med sur vom. Hester skal derimot ha mye fiber for å gi best mulig fordøyelse. Fiberinnhold er et viktig parameter også i andre typer dyrefôr/ fiskefôr. Fiberanalyser er derfor en viktig del av kvalitetssikringen av dyrefôr.

Med automatiserte fiberanalyser får du raske, konsekvente og nøyaktige svar i henhold til gjeldende standarder. Nesten uten prøvepreparering, og uten kjemisk håndtering og varmtvannshåndtering. Enkelt å bruke og tar liten plass på benken.

Råfiber/ råtrevler (CF): er et tradisjonelt mål for fiberinnhold i fôr. Nøytralt løselig fiber (NDF) og syrevløselig fiber (ADF) er mer nyttige mål på næringsverdier, og bør brukes til å evaluere fôr og beregne rasjoner.

Nøytral løselig fiber (NDF): "fordøyelig fiber". Strukturelle komponenter i planten, spesielt celleveggen. NDF er en indikasjon på frivillig inntak fordi det gir masse/ fyller. Generelt er lav NDF-verdi ønskelig da NDF øker etter hvert som fôret modnes.

Syreløselig fiber (ADF): De minst fordøyelige plantekomponentene, inkludert cellulose og lignin. ADF-verdier er omvendt relatert til fordøyelighet, så fôr med lave ADF-konsentrasjoner har som regel høyere i energi.

Fiberinnholdet i fôr beskrives ofte i NDF, og rundt 60% av TS (tørrstoffet) i vanlig Norsk høy er NDF. Analyser av fiberinnhold deles ofte inn i NDF, ADF og råfiber (crude fiber).

Vi leverer pratiske kompakte benkeinstrumenter til bestemmelse av råtrevler/ råfiber i fôr, med både ADF - og NDF analyse. Testet for et bredt spekter av utvalgstyper og er oppført i NFTA- og AAFCO- kontrollprøve programmer.
Spør gjerne Hilde om mer informasjon på hilde@labolytic.no

Fiberanalyse av fôr:

Automatisk analyse av råfiber i fôr, NDF & ADF

Fullautomatisert fiberanalysatorer for bestemmelse av råtrevler/ råfiber i fôr, med både ADF- og NDF analyse. Batchbehandling av opptil 24 prøver samtidig. Testet for et bredt spekter av utvalgstyper og er oppført i NFTA- og AAFCO- kontrollprøve programmer. Kompakt og praktisk.

Les mer - Bestill »

Analyse av råfiber i fôr, inkl. NDF & ADF

Fiberanalysator for bestemmelse av råtrevler/ råfiber i fôr, med både ADF- og NDF analyse. Bachbehandling av inntil 24 prøver samtidig. Testet for et bredt spekter av utvalgstyper og er oppført i NFTA- og AAFCO- kontrollprøve programmer. Kompakt og praktisk instrument til plassering på benk.

Les mer - Bestill »

 

Vi har også utstyr for kostfiberanalyse:

Kostfiberanalyse

Rask, automatisert kostfiberanalyse. Kjører opptil tre løp - 9 prøver i duplikat - pr. dag / skift. Kompakt instrument til plassering på benk.
Systemet tillater frittstående IDF, SDF og TDF analyser. Filtratet kan samles automatisk, for HPLC-analyse.
Følger AOAC 991.43 og 985.29 (tilvalg: AOAC 2009.01 og 2011.25)

Les mer - Bestill »


Oppdatert