Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Informasjon om Corona og varelevering

Informasjon om Corona og varelevering

Vi har registrert en økning i forespørsler på enkelte av våre produktsegmenter, både fra kunder som ønsker å være føre var og som følge av leveringsproblemer hos enkelte av våre konkurrenter.

Vi gjør det vi kan for å kunne fortsette å levere som vanlig, og har så langt ikke opplevd problemer med leveringer inn til oss eller ut til kunder. Men vi kan ikke kontrollere hverken produksjon, transport eller fortolling av varer inn til oss. Signalene fra transportbransjen tilsier at det kan bli forsinkelser.

I lys av de utfordringer som Corona / Covid-19 og dagens situasjon fører til for samfunnet, vil vi derfor anbefale at alle vurderer om det kan være hensiktsmessig å bestille ekstra partier av nødvendige forbruksvarer og utstyr til eget lager, slik at man står bedre rustet ved eventuelle forsinkelser og utfordringer som kan tenkes å oppstå i forbindelse med levering av varer som følge av dette.

NB! Vi ber om forståelse for at vi i dagens situasjon vil prioritere utlevering av varer. Det vil i perioder derfor kunne ta noe lenger tid enn normalt å få svar på forespørsler om priser og produktinformasjon. Med såpass høyt press på våre ansatte vil vi heller ikke prioritere å besvare generelle spørsmål omkring Corona og leveringssituasjoner.

Vi vil gjøre vårt beste for å holde dere oppdatert, og oppfordrer alle til å ta egne forholdsregler om mulig, og holde seg orientert via lokale og nasjonale nyheter.

Oppdatert