Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Kontroll av alger - uten kompliserte analyser?

Kontroll av alger - uten kompliserte analyser?

Algekontroll trenger ikke å være vanskelig.

Algeoppblomstring kan gi problemer både for miljøet og vannressursforvaltere. Blant annet i form av hypoksiske døde soner og skadelige algekolonier/ toksiner som kan forårsake massedød, forgiftning av sjømat og føre til helseproblemer og lukking av rekreasjonsvann. Det skaper også utfordringer for vannbehandlingssystemer. Både smak og lukt i drikkevann kan påvirkes, i tillegg kan det føre til tilstopping og andre skader på renseanleggene som skal fjerne algetoksiner.
Med god kontroll på algene i dine vannressurser kan du iverksette tiltak tidlig og unngå mange av skadevirkningene.

Grundig - raskt - enkelt

Mange vannanlegg og havbruk overvåker algeveksten og har gode program for identifisering og kvantifisering av alger som kan skade vannkvaliteten.
Men tradisjonelle analyser baseret på periodevise prøveuttak fra faste dybder, gir ikke nødvendigvis meningsfulle resultater i sanntid. Dermed kan du gå glipp av viktige algesammensetninger ved andre dybder, eller korte oppblomstringer i renseanlegg, inntak og overvåkningsstasjoner.
Derfor presenterer vi et utvalgt gode sensorer og overvåkningsverktøy som raskt og enkelt hjelper deg å ha kontroll på vannkvaliteten i en hektisk hverdag. Uten prøveuttak og kompliserte analyser!

Spør gjerne Tor Rikard om mer informasjon på tor@labolytic.no

UTVALGTE VERKTØY


Algelykt (algaetorch)
Enkel måling av blågrønnalger (blågrønn-/ cyanobakterier) og klorofyll. Slå på, senk i vannet og les av! Resultat på 20 sek. Les mer.
Fluoro Probe algesensor
FluoroProbe Algesensor
Automatisk turbiditetskorreksjon

Høysensitivt måleinstrument for analyse av klorofyll med algeklassebestemmelse. Les mer.
10 cells kontroll av ballastvann
Resultater på 1 minutt

Feltinstrument for kontroll av ballastvann opp mot myndighetskrav. Resultater på under 1 min. Les mer.

Spør gjerne Tor Rikard om mer informasjon på tor@labolytic.no
Les mer | Bestill
Oppdatert