Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Naturkatastrofer | Produkter for krisehåndtering

Naturkatastrofer | Produkter for krisehåndtering

Når storm og ekstremvær inntreffer, oppstår det ofte problemer med vannkilder og forsyning. Sammen med våre dyktige leverandører og samarbeidspartnere har vi funnet frem løsninger, instrumentering og reagenser for overvåking av drikkevann og vannkilder, som kan være nyttige hjelpemidler under og etter naturkatastrofer.

Vi er stolte av å samarbeide med ideelle organisasjoner, som jobber kontinuerlig for å hjelpe de stedene og menneskene som trenger dem mest.

Produkter som kan være nyttige ved katastrofehåndtering

Vi i Labolytic er opptatt av vannkvalitet også i hverdagen, og har mange produkter som kan være med på å sikre at vannet er godt. Her er et lite utvalg.
Ta gjerne kontakt på info@labolytic.no hvis du vil ha mer informasjon eller veiledning.

testkoffert-vannsikkerhet-krisehandtering

Testkoffert | Vannsikkerhet

Komplett testkoffert med alt du trenger for mikrobiologisk og kjemisk kontroll av grunnleggende parameter for trygt drikkevann.
• Aerobe bakterier (TVC)/ koliforme bakterier
• Aerobe bakterier (E.Coli, koliforme bakterier
• Klor 0,1 - 3,0 mg/L Cl2
• Konduktivitet 0 - 20 mS/cm
• pH 6,8 - 8,2
• Turbiditet 30 - 400 NTU
Les mer >> Bestill 
spintouch-ff-med-analysedisk 
oxybuoy-skra-2

SpinTouch DW | Analyser for drikkevann

Tester opptil 8 parameter på 2 minutter! Superenkle analyser av drikkevann med dette lille instrumentet som raskt og meget enkelt gjør analyser for deg, i en og samme operasjon.
Les mer >> Bestill 

OxyBuoy/ Station | Trådløs måling av vannkvalitet

Fiks ferdig målestasjon på en solid bøye med solcellepanel. Bare plasser den i vannet og start målingen. Dataoverføring via 4G eller WIFI. Kan leveres med kamera og sensorer for måling av de fleste parametere.
Les mer - Bestill »
smartoxy-8
md600-kof-oppsett

SmartOxy | Vann-kvalitetsmåler med WiFi

Håndholdt måler som kobles opp med sensorer som måler de fleste parametre på vannkvalitet. Supert instrument til f.eks. stikkprøver om du trenger å logge verdier opp mot pc.

Les mer - Bestill

MD600 | Fotometer Vannkvalitet

Håndholdt måler for rask testing, med nøyaktige, reproduserbare resultater.
Forhåndsprogrammert med over 120 parametere og en rekke testmetoder.
Robust, vanntett måler som passer for de fleste bruksområder og bransjer.

KOF Pakkeløsninger, med instrument og tester, tilgjengelig på forespørsel.

Les mer >> bestill
legionella_kit_ukentlig-vannkontroll
turbiditetsmaler-handholdt-inkludert

Testkoffert | Ukentlig vannkontroll

Komplett testkoffert med alt du trenger for ukentlig kvalitetskontrol av vann i dusj og bassenganlegg samt ulike industrier.
• Brom T 0 - 5 mg/l Br2
• Klor HR T 0 - 4 mg/l Cl2
• Kopnduktivitet 0 - 20 mS/cm
• LabSlide
• pH 4.5 - 10 pH
Les mer >> Bestill

Turbiditetsmåler | Håndholdt

Nøyaktige målinger over hele måleområdet (0,01 – 4000 NTU). ISO 7027 kompatibel. Rask og stabil målemodus. Gir deg nøyaktige resultater på både lave og høye turbiditetsverdier.
Ideelt for både vannverk, rensanlegg og matprodusenter og annen industri.
Les mer >> bestill
johnson-universal-ph-strips-ph0-14
ensuretouch-med-ultrasnap

pH strips | Indikatorstrimler

Enkel, pålitelig og rask pH-måling med ikke-blødende indikatorstrips av høy kvalitet. Godkjent for bruk i næringsmiddelindustri.
Tilgjengelige i skaler for ulike pH områder.

Les mer >> Bestill

EnSure Touch | ATP måler

Ta renholdskontroll på kun 10 sekunder med testsvaberen UltraSnap og markedets raskeste og mest sensitive ATP måler! Norsk brukermeny og bruksanvisning.

Les mer - Bestill »

bluephage-deteksjon-av-kolifager-i-vann-nyhet
easydisc-yea-med-skal-3

Bluephage Rapid | Kolifager i vann

Detekter kolifager i vann på kun 6.5 timer! Rask og sensitiv påvisning av somatiske kolifager i vann, i henhold til EUs reviderte drikkevannsdirektiv. 

Les mer >> Bestill

EasyDisc YEA | Totalkim i drikkevann

Analyser kimtall (totalantall bakterier) i drikkevann og kildevann på bare 44 timer*.
Uten prøvepreparering og omfattende kvalitetskontroll.

Validert alternativ metode iht. norske drikkevannsforskriften (ISO 6222).

Les mer >> Bestill
colilert-18-boks
PCA uten glukose

Colilert-18 | koliforme bakterier og E.coli i vann

Colilert-18 er en enklere og mer pålitelig måte å teste vann på! Påvis koliforme bakterier og E.coli raskt og nøyaktig, slik at du tidlig kan iverksette tiltak for å hindre spredning av kontamineringer.

Les mer >> Bestill

PCA Vannagar uten glukose | Totalkim

Høykvalitets Vannagar uten dekstrose, for deteksjon og telling av totalantall bakterier (totalkim/ kimtall) i vann. Produsert iht. drikkevannsforskriften (ISO 6222).

Les mer >> Bestill
CD YMR
easicult_m-2

Compact Dry YMR | Hurtig Mugg & Gjær

Dehydrert ferdig agarskål for kontroll av mugg og gjær i næringsmidler og miljøprøver. Skålene er alltid klar til bruk og inkuberes ved 25-30°C i 48-72 timer.
Les mer >> Bestill

EasiCult M | mugg & gjær

Hygieneslide for enkel mikrobiologisk kontroll av sopp i forskjellige industrimiljøer. Testene kan utføres på stedet, eller benyttes som transportmedier for prøver. Superenkel i bruk, krever ingen spesiell opplæring eller klargjøring på forhånd.
Les mer >> Bestill
Water tight wallet with external battery
bbe-algaetorch-white-54ec988c

Odeon Feltkoffert | Logging av vannkvalitet

Robust, vanntett feltkoffert for måling / logging av parameter som turbiditet, pH, oppløst oksygen (DO), pH, ORP (Redox), konduktivitet (EC) og salinitet i felt under tøffe forhold.
Les mer >> Bestill

Algelykt (algaetorch)

Unngå skadelige algeoppblomstringer ved badevann og drikkevannskilder.
Enkel måling av blågrønnalger (blågrønn-/ cyanobakterier) og klorofyll. Slå på, senk i vannet og les av! Resultat på 20 sek.

Les mer - Bestill »


Vann og katastrofer

De fleste katastrofer er vannrelaterte. Flom, jordskred, storm, hetebølge, skogbrann, ekstrem kulde, tørke og vannbårne sykdomsutbrudd ser ut til å forekomme oftere og mer intenst i takt med ulike endringer i klima.

Konsekvensene av katastrofer inkluderer tap av liv og skade på infrastruktur for vann- og kloakk, som vannpunkter, brønner, toaletter og renseanlegg. I kjølvannet følger ofte utbrudd av smittsomme sykdommer på grunn av spredning av kloakk, problemer med vann- og sanitærtjenester og redusert evne til å utøve god hygiene.

Tilpasning av infrastruktur for vann- og kloakk er avgjørende for vår motstandskraft mot naturkatastrofer. For eksempel:
 • Forbedret vannlagring
 • Klimasikker infrastruktur
 • Flom- og tørkebestandige avlingssorter
 • Prognose- og varslingssystemer
 • Arealplanlegging og tilhørende kapasitetsbygging.

FN har vedtatt at alle land må ha en strategi for å redusere katastroferisiko som har vann i sentrum.
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, fra 2015, understreker vannforvaltning som avgjørende for å redusere forekomsten og konsekvensene av vannrelaterte katastrofer.

Fakta og tall

 • Vannrelaterte katastrofer har dominert listen over katastrofer de siste 50 årene og står for 70% av alle dødsfall relatert til naturkatastrofer. (Verdensbanken, 2022)
 • Antall værrelaterte katastrofer – flom, tørke, stormer og ekstreme temperaturer – har økt med en faktor på fem i løpet av de siste 50 årene, og har i gjennomsnitt tatt livet av 115 mennesker og forårsaket 202 millioner dollar i økonomiske tap hver dag. (WMO, 2021)
 • Vannrelaterte farer har økt i frekvens de siste 20 årene. Siden 2000 har flomrelaterte katastrofer økt med 134%, og antallet og varigheten av tørke har også økt med 29 %. (WMO, 2021)
  • Hver $1 som investeres i å gjøre infrastrukturen katastrofebestandig, sparer $4 i gjenoppbygging. (UNDRR, 2021)

Kilde: FN Vann fakta
Oppdatert