Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Rask og enkel påvisning av resistente bakterier!

Rask og enkel påvisning av resistente bakterier! Deteksjon av ESBL, MRSA, AmpC, MBL og CRE/KPC.

 ESBL ChromArt

Kromogent agarmedie for påvisning av ESBL (Extended Spectrum ß-Lactamase produserende Enterobacteriaceae).

 •  Spesifikke enzymatiske reaksjoner gir presumptiv identifisering av de vanligste ESBL-isolater.
 •  Tydelig kromogen reaksjon gir enkel identifisering og differensiering av kolonier.
 •  Svært høy sensitivitet og spesifisitet, over 98% for alle testede ESBL.
 •  Nøye utvalgte peptoner gir svært god produktivitet. 

ESBL ChromArt

Les mer om produktet og bestill her. 


ß LACTA™ test


Rask og enkel påvisning av resistens mot tredje generasjons cefalosporiner hos enterobakterier ( ESBL, AmpC, MBL og KPC ).


Beta lacta test


ß LACTA™ er en kvalitativ kolorimetrisk test som brukes for å oppdage bakteriestammer med nedsatt mottakelighet for tredje generasjons cefalosporiner. Denne reduserte følsomheten skyldes tilstedeværelsen av bestemte enzymer i bakteriene. Testen kan gjennomføres enten direkte med isolerte kolonier av enterobakterier, eller med bakteriepelleter fra positive blodkulturer eller urin. 

Komplett resultat  i løpet av 15 minutter. 


Beta lacta procedure

Les mer om produktet og bestill her. 


MRSA Select™ Agar


Selektivt, kromogent agarmedie for deteksjon og direkte identifisering av methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) på 18-28 timer, uten konfirmering.

 • Selektiv deteksjon og identifikasjon av MRSA på 18-28 timer
 • Høy sensitivitet og spesifisitet
 • Ikke nødvendig med ytterligere testing
 • Enkel prosedyre; inokulering, inkubering og avlesning
 • Enkelt å lese og tolke resultat

MRSA Select Agar

Les mer om produktet og bestill her. 


CRE ChromArt

Kromogent agarmedie for påvisning av CRE (Carpabenem resistente gram-negative bakterier).

 •  Spesifikke enzymatiske reaksjoner gir presumptiv identifisering av de vanligste CRE-isolater.
 •  Tydelig kromogen reaksjon gir enkel identifisering og differensiering av kolonier.
 •  Svært høy sensitivitet og spesifisitet.
 •  Nøye utvalgte peptoner gir svært god produktivitet. 

CRE ChromArt

Les mer om produktet og bestill her. 


Antibiotikalapper

Antibiotikalapper for deteksjon av ß-laktamaser med utvidet spekter (ESBL). Teknikken består i å  sammenlikne in vitro-aktiviteten hos tredje generasjons cefalosporinlapper (3GC) med samme 3GC i kombinasjon med klavulansyre (3GC + CA). 

Lappene er 6,5 mm i diameter, produsert i absorberende papir av høy kvalitet og impregnert med antibiotika og klavulansyre i eksakt definerte konsentrasjoner. Lappene identifiseres via en kode på fire bokstaver som står trykt på begge sider av lappen.


Antibiotikalapper


Produkt                                               Innhold          Symbol
Ceftazidime + Clavulanic Acid 30/10 µg CCA
Cefotaxime+ Clavulanic Acid 30/10 µg
CCT
Cefepime+ Clavulanic Acid
30/10 µg CFE


Les mer om produktet og bestill her. 


Se en oversikt over alle våre resistensanalyser her (under oppdatering - spør oss for et komplett utvalg!).
Oppdatert