Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Salmonella | Anbefalinger og instrukser

Salmonella | Anbefalinger og instrukser Salmonella er en av de vanligste kildene til matforgiftning - eller smittsom mage-tarminfeksjon. Bakterien spres via både mennesker og dyr og kan føre til forurensing av næringsmidler på ulike trinn i produksjonskjeden. Det er lite Salmonella i norsk mat og blant norske husdyr. Men for å holde forekomsten av salmonella nede stilles det en rekke krav til gode forebyggende tiltak og egenkontrollsystemer for produsenter av fôr og mat.

Forebyggende tiltak

Overvåking av hygiene i alle ledd er et viktig forebyggende tiltak. Salmonella er en motstandsdyktig bakterie som overlever både kjøling, frysing og tørking. Tilstrekkelig varmebehandling i form av koking eller gjennomsteking dreper bakteriene.

Bedrifter som produserer fôr og mat skal ha egenkontrollsystemer for Salmonella. Instruks for denne kontrollen finner du her:
Fjørfe, fjørfefôr, fjørfekjøtt og egg
Ferskt kjøtt

Veterinærinstituttet i samarbeid med Mattilsynet, er ansvarlig for overvåkingsprogrammet for Salmonella i Norge. Overvåkingen omfatter prøver fra levende dyr (fjørfe, storfe og gris) og ferskt kjøtt (storfe og gris).

Overvåking ved daglig stell av husdyr er også meget viktig. Den offisielle overvåkingen tester kun et lite utvalg dyr, så egenkontrollen er av stor betydning for å oppdage nye tilfeller. Rask tilkalling av veterinær og prøvetaking av syke dyr er et viktig bidrag til å opprettholde vår gode salmonellastatus.

Det  er også viktig å unngå at mennesker med diaré får adgang til produksjonslokaler, fjøs og fôrlager. Smittesluse, forsiktighet ved innkjøp av dyr, og fravær av fugl, andre ville dyr, katt og hund i fjøs og fôrlager er andre aktuelle smitteforebyggende tiltak. Tiltak som å skille mellom ulike aldersgrupper og hygienetiltak for å redusere smitterisiko kan også bidra til å hindre spredning innad i besetningen.

Når salmonellasmitte oppdages settes det straks i verk tiltak for å fjerne smitten og hindre spredning, samtidig undersøkes mulige årsaker til smitten.

Kilder: Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet.

Hvilken metode velger du?

Mange velger i dag kontrollrutiner med en kombinasjon av egne analyser og  laboratorieanalyser av dyr, fôr, produkter og miljø for å sikre seg mot salmonella.

Dersom du gjennomfører - eller ønsker å begynne med egne analyser, kan vi bidra med gode råd om valg av riktig metode.

In-house analyser gir økt kompetanse og kontroll internt. Det gir også raskere resultater og lar deg slippe varene raskere ut i markedet, slik at du sparer lagerplass og øker holdbarhetsvinduet for dine produkter.

Nedenfor finner du er utvalg av våre Salmonella analyser, les mer om dem på labolytic.no og spør gjerne Torill om mer informasjon.

Våre mest populære analysemetoder

IQ Check Salmonella

Den raskeste, mest spesifikke og mest sensitive metoden for deteksjon av Salmonella spp. i næringsmidler, dyrefôr og miljøprøver, med komplett resultat på 19 timer. AFNOR- og NordVal-validert i henhold til ISO 16140.
Les mer - Bestill

Rapid Salmonella

Selektivt kromogent agarmedie som detekterer Salmonella spp. i næringsmidler, dyrefôr og miljøprøver med komplett resultat på 38 timer. AFNOR og NordVal-validert i henhold til ISO 16140
Les mer - Bestill

Samt tilbehøret du trenger

Bufret Peptonvann

Ikke-selektiv oppformerings-buljong, egnet til patogene Enterobacteriaceae (eks. Salmonella spp.), telling av Listeria spp., og som fortynningsvann. Produsert i henhold til gjeldende ISO-standarder.
Les mer - Bestill

Svaber polyuretan

Svaber: 3,8 x 7,6 cm. Slitesterk polyuretansvamp, motstandsdyktig mot rivning og opptrevling. Super til prøvetaking. Leveres tørr, eller ferdigpreparert med 10ml av ønsket medie (HiCap/ D/E Listeria/ Letheen/ nøytraliserende buffer).
Les mer - Bestill

Prøvetakingsklut 4121

Prøvetakingsklut for hygienekontroll. Fuktet med 10ml Peptonløsning. Egner seg brukt på overflater under produksjon. .Str. 32x17cm. Blått "nonwoven" materiale med "honeycomb" struktur". Steril.
Les mer - Bestill
sterisox IAA

Prøvetakingssokker 4137

Prøvetakingssokker for hygienekontroll. Fuktet med 15ml Peptonløsning. Kan benyttes til de fleste gulvoverflater. Sterkt, absorberende "nonwoven" materiale med "honeycomb" struktur. Steril.
Les mer - Bestill

Dette er bare et utvalg av vårt sortiment

Se mer av vårt utvalg på labolytic.no og spør gjerne Torill om mer informasjon på torill@labolytic.no
Oppdatert