Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Testing for Listeria | Hva er de viktigste kontrollkriteriene?

Testing for Listeria | Hva er de viktigste kontrollkriteriene? Listeria er en spesiell bakterie, i motsetning til de fleste bakterier som gir sykdom hos mennesker, formerer den seg ved kjøletemperatur. Mat med en viss holdbarhetstid, som spises uten å varmes opp kan derfor være smittekilder (f.eks. myk ost, upasteurisert halvfast ost, røkt/ raket/ gravet fisk, og noen typer kjøttpålegg).

Tidligere var det en tommelfingerregel at produkter med mindre enn 15 dagers holdbarhetstid ikke var forbundet med risiko for sykdom på grunn av Listeria. Dette går man nå gått bort fra. Listeria vokser svært raskt i enkelte produkter som det er vanlig å spise kalde, der antallet listeriabakterier kan hundredobles ved 4 grader i løpet av en uke. (f.eks. rå fisk og noen typer varmebehandlet kjøtt). Ved høyere temperatur oppformerer bakterien seg enda raskere.

Bakterien drepes ved varmebehandling, men ikke ved frysing. Vekst kan dempes med bearbeiding som røyking, tørking og salting, samt med konserveringsmidler.

Mattilsynet har laget en oversikt over krav som må følges for å sikre at maten ikke inneholder uakseptable mengder av Listeria monocytogenes (Listeria) bl.a.:

Allmenne krav
Virksomheten skal gjøre en vurdering av om Listeria kan vokse i produktet. Dersom Listeria kan vokse i produktet, skal virksomheten vise at de har satt holdbarheten slik at antallet Listeria ikke overskrider 100 kde/g i hele holdbarhetstiden. Kan de ikke vise det må de overholde det strengere kravet «ikke påvist i 25 g».

Prøvetaking
Virksomheten skal ha en prøvetakingsplan for Listeria. Planen skal bygge på fareanalysen og skal inneholde opplysninger om frekvens, antall prøveenheter, prøveuttak og analysemetoder. Virksomheten skal kunne dokumentere de vurderinger som er foretatt ved fastsettelse av prøvetakingsplanen. Virksomheten skal følge prøvetakingsplanen og prøveresultatene skal vurderes og følges opp.

Utilfredsstillende resultater
Virksomheten skal alltid følge opp utilfredsstillende resultater med korrigerende tiltak samt tiltak for å finne årsaken til resultatet. Produkter som er omsatt og som har nådd detaljistleddet skal trekkes tilbake og eventuelt kalles tilbake fra forbrukerne når de ikke overholder grenseverdien satt for Listeria. Videre skal virksomheten ha en beredskapsplan og rutiner for sporbarhet og tilbaketrekking av produkter.

Den komplette oversikten fra Mattilsynet finner du på matilsynets nettside.

Hvilken metode velger du?

Med godt utstyr og veiledning kan matindustrien selv teste for Listeria. Egneanalyser gir bedre internkontroll, raskere resultater og varene kommer raskere ut i markedet. Du sparer kostnader, lagerplass og ikke minst øker
holdbarhetsvinduet for dine produkter.


Vi kan bidra med gode råd om valg av riktig metode.
Internkontroll av hygiene kan enkelt og raskt utføres med "alt-i-ett" svabertester. Har du behov for både produkt og miljø/hygienetesting vil vi anbefale validerte kromogene skåler. For raskere, mer sensitive og påliteligeanalyser av produkt og miljø/hygiene er PCR-metoder det beste valget.

Nedenfor finner du et utvalg av våre Listeria metoder, les mer om dem på labolytic.no og spør gjerne Torill om mer informasjon.

Raske og enkle miljøprøver


SwabSure Listeria

SwabSure Listeria mono

Enkel presumptiv Listeriatest til miljøprøver fra næringsmiddel-produksjon. Rør med fuktet svaber i nøytraliserende buffer, klar for prøvetaking og inkubering. Resultat etter 24-48 timer. Turkis/blå farge indikerer positiv tilstedeværelse.
Les mer - Bestill

InSite Listeria spp.

Hurtig og enkel presumptiv Listeriatest for miljøprøver fra næringsmiddelproduksjon. Rør med svaber, og buljong for vekst av Listeria. Resultat etter 24-30 timer. Fargeendring fra gul til lys brun/svart, regnes som presumptiv positiv
Les mer - Bestill

Validerte og selektive produkt- og miljøprøver

RAPID’L. mono

Selektiv kromogen agarskål for deteksjon og telling av Listeria monocytogenes og Listeria spp. i næringsmidler og miljøprøver. Komplett resultat for Listeria mono på 44 timer, 72 timer for Listeria spp. Telling av både Listeria mono ogListeria spp. kan gjøres etter 24 timers inkubering på skål.
Validert av AFNOR og Nordval.
Les mer - Bestill

CompactDry Listeria spp

Dehydrert kromogen agarskål for deteksjon og telling av generelle Listeria bakterier i næringsmidler og miljøprøverer. Inkuberes ved 37°C i 24 timer. Listeria spp danner blå kolonier for enkel avlesning.
Skålene er alltid klar til bruk.
Lagres i romtemperatur. Tilfredsstiller ISO 11290
Les mer - Bestill

Validert, sensintivt, selektivt og raskt med PCR

iQ-Check Listeria mono

Den raskeste, mest spesifikke og mest sensitive metoden for deteksjon av Listeria monocytogenes, med komplett resultat på 25 timer.
DNA-ekstraksjon og real-time PCR-amplifisering. Hvert Kit inneholder klare til bruk reagenser og positiv/ negativ kontroll, intern amplifika-sjonskontroll følger med, slik at du unngår falske negative resultater.
AFNOR- og NordVal validert.
Les mer - Bestill
CFX96 Touch

PCR instrument | CFX96 DW Touch

Seks-kanals PCR (fem farger og en FRET-kanal) for sensitiv, pålitelig deteksjon og kvantifisering av opp til 5 målsekvenser i samme reaksjon, høy gjennomstrømming. Analyserer opp til 94 prøver pluss to kontroller samtidig. Kan utvides til opp til 376 prøver. Integrer med en platebehandlerrobot  for å maksimere gjennomstrømning.
Fungerer med alle CFX Real-Time PCR systemer.
Les mer - Bestill
Oppdatert