Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Tips til en effektiv hygienekontroll - er renholdet godt nok?

Tips til en effektiv hygienekontroll - er renholdet godt nok? Selv om det ser rent ut ved første øyekast, kan det være både bakterier og produktrester igjen som ødelegger desinfeksjonen og gir næring for bakterietilvekst og dannelse av biofilm. En god renholdskontroll er nødvendig for å avsløre også det du ikke ser med det blotte øye.

Hva slags hygienekontroll bør du foreta?

Det avhenger av hva du produserer, i tillegg må du vurdere faktorer, som f.eks.:
 • Hva ønsker dere å teste/ hvilke parameter kreves det at dere tester for?
 • Skal dere teste selv, eller sende til et laboratorium?
 • Tiden det vil ta å få prøveresultater?
 • Når/ hvor ofte skal det testes?
 • Hvor skal det testes?
 • Kostnader?

6 gode metoder for god kontroll av hygiene

Metodene benyttes alene eller i kombinasjon med hverandre, alt etter behov.
 1. Visuell kontroll
  Se nøye etter produktrester, skitt og belegg. Bruk også lukt og berøring til å kontrollere at det ikke er hinner eller bittesmå rester på overflaten. Husk hjørner, koblinger og undersiden av utstyret.
  Ta vilkårlige tester av at renholdsrutinene er fulgt, ved å sjekke renhold på lite synlige steder f.eks. ved å demontere eller koble fra produksjonsutstyr.
   
 2. Visuell inspeksjon med UV-lykt - øker effektiviteten
  Enkelte organiske og uorganiske substanser lyser opp under UV-lys. Med UV-Lykt kan du dermed oppdage kontaminering som ikke er synlig i vanlig lys, og områder som har blitt oversett på tilsynelatende rene overflater.
  UV-lys kombinert med f.eks. GlowLotion eller GlowPulver er også supert til opplæring i god håndhygiene og visualisering av krysskontaminasjon.
   
 3. ATP måling
  Med ATP-måler og UltraSnap ATP-svaber går renholdskontrollen superraskt! ATP måleren forteller deg rett og slett om det fortsatt finnes rester som gir livsgrunnlag for vekst av mikrooragnismer på en rengjort overflate. Press svaberen godt ned og gni kraftig i sikksakk over et område på ca. 10x10cm, roterer svaberen slik at hele svaberhodet får kontakt med overflaten, bytt retning 90° og gjenta prosessen. Unngå å berøre svaberskafet. Sett på lokket, "Snap" toppen på svaberen, klem og rist lett slik at reagensen renner ut. Sett svaberen inn i ATP-måleren - trykk Start og resultatet er klart på sekunder.
   
 4. Bakterietester
  Det finnes en rekke "klar til bruk" metoder til deteksjon og telling av ulike spesifikke mikroorganismer. For eksempel dyrkningsfilmer,  hygieneslides og ferdigagarskåler (CompactDry e.l.). De fleste med spesifikke varianter ut fra hvilke organismer du skal teste for, f.eks. totalkim, E-coli eller mugg.
  Slides: Ta sliden ut av det medfølgende røret (Ikke rør plateoverflaten). Gjør avtrykk på hver side av trykkplaten (gjør avtrykk på 2 ulike steder på overflaten/utstyret som skal kontrolleres, da bakteriene ikke er jevnt fordelt). Putt sliden tilbake i røret sitt og inkuber etter anvisning. Avles etter inkubering ved å telle antall kolonier/prikker på sliden.
  Dyrkningsfilm: Kan brukes på ulike måter, f.eks.:
  Avtrykksmetoden -fukt med anvist mengde sterilt saltvann og trykk bunnfilmen mot overflaten, forsegle og inkuber etter anvisning. Produktkontroll - Tilsett anvist mengde produkt eller fortynning, forsegle og inkuber etter anvisning.
  Etter endt inkubering kan du avlese evt. bakterievekst som fargede kolonier.
   
 5. Biofilm deteksjon
  Bakterier som har dannet en biofilm kan være vanskelige å oppdage og lar seg ofte ikke fjerne med vanlige vaskemidler og renholdsrutiner.
  For å avsløre evt. biofilmer kan du spraye BioFinder på overflaten. Ved kontakt med biofilm oppstår en skummende reaksjon av hvite bobler. Hvis overflaten ikke er kontaminert, skjer det ingen reaksjon. Skyll av med vann.
   
 6. Fjerne biofilm
  Dersom du oppdager biofilmer, eller har andre utfordringer med renholdet kan rengjøring med enzymatiske produkter være løsningen. Enzymene løser opp biofilm og sørger for at desinfeksjonmidlet kommer til for å ta knekken på dem. De kan også benyttes preventivt for å hindre at mikroorganismer fester seg til overflaten på nytt og danner nye biofilmer.
  NB! Husk å desinfisere på nytt etter fjerning av biofilm og bruk av enzymatiske produkter.
Lurer du på hva du bør velge? Vi har en rekke hjelpemidler til hygienekontroll av både produkter og produksjons-miljø, med ulike kombinasjoner av parametere og funksjoner. Spør gjerne Tor Rikard om mer informasjon på tor@labolytic.no.

Utstyr til hygienekontrollen:

ATP måler

Rask og enkel renholdskontroll av overflater og skyllevann med vår populære ATP-måler og Ultrasnap/ AquaSnap, komplett testsvaber.

Les mer - Bestill »

UV-lykt

Robust, kraftig inspeksjonslykt som også er en svært kraftig lommelykt. Egnet til inspeksjon av middels store områder i f.eks. mat og drikkevare-industri, brønnbåter osv.

Les mer - Bestill »

 

MC-media

Tørre dyrkningsfilmer med nærings-stoffer for vekst av ulike mikro-organismer i produkt-, og hygiene-prøver. Finnes med ulike vekstmedier, alt etter hva du vil teste for.

Les mer - Bestill »

Hygieneslides

Praktiske slides fra LabSlide og Hygicult, for enkel mikrobiologisk kontroll av overflater eller væsker. Finnes med ulike vekstmedier alt etter hva du vil teste for.

Les mer - Bestill »

BioFinder

Enkel og hurtig deteksjon av biofilm uten instrumentering. Egnet til bruk på åpne flater, og et godt hjelpe-middel for å finne problemområder eller til kontroll av større områder.

Les mer - Bestill »

Enzymatiske vaskemidler

Spesialvaskemiddel for fjerning av biofilm uten å skade overflater. Kan også benyttes preventivt for å hindre at mikroorganismer fester seg til overflaten og danner biofilmer.

Les mer - Bestill »


Dette er bare et lite utvalg. Vi har en rekke hjeplemidler til hygienekontroll av både produkter og produksjonsmiljø, med ulike kombinasjoner av parametere og funksjoner. Spør gjerne Tor Rikard om mer informasjon på tor@labolytic.no Les mer | Bestill
Oppdatert