Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Unngå sykdom - overvåk algeoppblomstring i sommer

Unngå sykdom - overvåk algeoppblomstring i sommer

Sommervær og varmere vann betyr oppblomstring av alger i både badevann og oppdrettsanlegg.
Når vannet blir varmere i sommervarmen, kan det dannes skadelige algekolonier på grunn av oppblomstring av alger i store antall. Det kan resultere i stenging av badeplasser og sykdom hos mennesker, forårsake forgiftning av sjømat på grunn av giftsstoffer (toksiner) og føre til massedød av fisk på grunn av hypoksiske døde soner i sjøen

Vi hører stadig oftere om skadelige algeoppblomstringer ved badevann, drikkevann og i havet

Alger er vanlig i badevann, ved drikkevannskilder og oppdrettsanlegg og forekommer naturlig å både ferskvann og saltvann. Men de siste årene har oppblomstring av giftige blågrønnalager stadig oftere ført til behov for akutttiltak ved vannbehandlingsanlegg og oppdrettsnæringen. Mer enn 60 millioner oppdrettslaks gikk tapt under algeoppblomstringen i 2019! En plutselig oppblomstring av giftige alger i sjøen Nordland og Troms i mai og juni framheves som hovedårsaken. Slike algeutbrudd får store konsekvenser for både mennesker og fiskevelferd, gir store økonomiske tap og setter arbeidsplasser i fare.

Overvåking minsker risiko

For å forebygge slike situasjoner best mulig og ha mulighet til å iverksette eventuelle tiltak på et tidlig tidspunkt, er det viktig å ha så mye informasjon som mulig om algekonsentrasjon og vannkvalitet ved ulike dybder og lokasjoner over tid. Flere og flere velger derfor å investere i gode verktøy for algeovervåking og innarbeide rutiner for regelmessig algekontroll som en del av sitt overvåkingssystem for vannkvalitet.

Grundig, rask og enkel algeovervåking

Med gode måleverktøy kan du overvåke små og store alge-oppblomstringer ved ulike vanndybder over tid. Dette gir god oversikt over algeforekomster og oppblomstring omkring dine anlegg og gjør det enklere å iverksette tiltak og minimere skadeomfanget på tidligst mulig tidspunkt.
Algesensorene Fluoro- og PhycoProbe har vist seg å være effektive og gode verktøy for overvåking og klassifisering av alger gjennom ulike forskningsprosjekter i Norge og Europa, og har blitt tatt i bruk både til feltundersøkelser og til sanntidsovervåking som en del av faste vannkvalitetsinstallasjoner ved oppdrettsanlegg i Norge.

Algesensor | FluoroProbe

Med Algesensoren FluoroProbe kan du raskt og enkelt analysere og klassebestemme algekonsentrasjoener ned til 100m med rapportering i sanntid til en PC eller Pad, helt uten laboratoriearbeid. Sensoren lar deg overvåke og kartlegge alger og vannkvalitet over tid. Grundig, raskt og enkelt. 

fluoro-probe-i-bruk

Et supert verktøy for sanntids kontroll og overvåkning av alger i oppdrettsanlegg og andre vannressurser, som gjør at kan du iverksette tiltak tidlig ved behov, og unngå mange av skadevirkningene en algeoppblomstring kan gi.

Les mer om Algesensoren FluoroProbe her...

Vil du vite mer om algeanalyse? 

Ta kontakt med en av våre fagansvarlige, Tor Rikard og John Anders.
De har solid kompetanse og kan hjelpe deg med å finne en god løsning som passer for deg. 
Vi holder webinar om temaet ved jevne mellomrom og ta gjerne en digital gjennomgang med deg hvis du ønsker.

UTVALGTE INSTRUMENTER FOR ALGEANALYSE

Vi tilbyr et stort utvalg av analysemetoder og verktøy for analysering og overvåking av alger. Ønsker du å vite mer om algeanalyse kan du kontakte en av våre fagansvarlige, Tor Rikard og John Anders.

bbe-fluoroprobe-white-96a260ef
phycoprobe-algesensor

Algesensor | FluoroProbe

Høysensitivt måleinstrument for analyse av klorofyll med algeklassebestemmelse og automatisk turbiditetskompensasjon.

Les mer - Bestill »

Algesensor | PhycoProbe

Dybdeprofilering med rask analyse av klorofyl og konsentrasjoner av ubundet phycocyanin samt algklassebestemmelse.

Les mer - Bestill »
algaelabanalyser-bbe
10cells-ballastvann_kontroll

AlgaeLab Analyser

Rask og enkel måling av klorofyllkonsentrasjon, algeklasser og fotosyntetisk aktivitet.
Uten prøvepreparering.

Les mer - Bestill »

10 cells kontroll av ballastvann

Resultater på 1 minutt! Feltinstrument for kontroll av ballastvann opp mot myndighetskrav. Resultater på under 1 min.

Les mer - Bestill »


bbe-algaetorch-white-54ec988c

Algelykt (algaetorch)

Enkel måling av blågrønnalger (blågrønn-/ cyanobakterier) og klorofyll. Slå på, senk i vannet og les av! Resultat på 20 sek.

Les mer - Bestill »

Populære vannkvalitetsmålere

odeon-w-sensor
smartoxy-8

 ODEON | Multiparameter vannkvalitetsmåler

Høykvalitetsinstrument for måling av bl.a. oppløst oksygen (DO), salinitet, pH, ORP (Redox), konduktivitet, turbiditet og temperatur. Alltid klart for måling, med digitale "plug & play" sensorer

Populær til bruk i bl.a aquakultur og havbruksnæringen og ved vannbehandlingsanlegg.

Les mer - Bestill »

SmartOxy | Vannkvalitetsmåler med WiFi

Robust måler på str. med en mobiltelefon med trådløs rapportering via WiFi. For måling av bl.a. temperatur, oksygen, salinitet, pH, ORP (Redox) og turbiditet. Kan også leveres med sensor for å overvåke vannivå samt GPS for sporing.

Vår bestselgende håndholdte måler, meget populær til bruk i bl.a aquakultur og havbruksnæringen.

Les mer - Bestill »

Har du spørsmål om algeanalyse kan du kontakte en av våre fagansvarlige, Tor Rikard og John Anders.
Oppdatert