Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

UV-Lys og desinfisering av virus og bakterier

UV-Lys og desinfisering av virus og bakterier
UV-C lys er en velprøvd teknologi for å redusere bakterier, virus og andre skadelige mikroorganismer som utgjør en helserisiko. Bakteriedrepende UV-lamper har lenge blitt brukt til desinfisering og sterilisering av både luft, utstyr og overflater i sykehus, omsorgsboliger, laboratorier, produksjonslokaler og andre virksomheter der hygiene og renslighet er vesentlig.
UV-lys er derfor en av de anerkjente tilgjengelige teknologiene som kan brukes til å redusere og kontrollere spredningen av virus, f.eks. i det pågående Coronavirus-utbruddet.
 
Ultrafiolett (UV-C) lys dreper eller inaktiverer mikroorganismer ved å ødelegge nukleinsyrer og forstyrre deres DNA, slik at de ikke kan utføre vitale cellefunksjoner.
 
Vi tilbyr tre typer UVC desinfiseringslamper som kan brukes for å forbedre renslighet og redusere risikoen for kryssforurensning:
 
 
Håndholdt, høyeffekst UV-lykt for desinfisering av utstyr og overflater. Kan gi inntil 90% reduksjon av virus og bakterier med få sekunders eksponering. Ideell for hurtig desinfisering av arbeidsstasjoner, utstyr, kontorer og pakker.
 
For montering i rom, f.eks. laboratorier, kjølerom eller over produksjonslinjer. Egnet til desinfisering av luft, utstyr og overflater i tomme rom og områder (vanligvis over natten). Tilgjengelig i en rekke størrelser, avhengig av bruksområde og dekningsområde som kreves.
 
Til desinfisering av av luft og overflater i ledige rom og områder, for å redusere bakterier, virus og annen forurensning. Kan flyttes fra rom til rom og brukes der det er nødvendig. Gir effektiv dekning i en radius på 2,5m diameter på ca. 10 minutter. Kontrolleres via nettbrett.
 

NB! Merk:

UVC-lys er skadelig for hud og øyne.
Før bruk må du sette deg grundig inn i påkrevet og anbefalt sikerhetsutstyr, samt maksimalt tillatte eksponeringstid for hud og øyne i angitte avstander fra kilden.
Ved bruk av den UVC bakteriderepende lykten overfor må operatøren bruke et fullt UV-beskyttende ansiktsskjerm (følger med) sammen med hansker og fult verneutstyr. Ingen andre personer skal være til stede under bruk, med mindre de også bruker påkrevet verneutstyr.

Vi kan også leverer PPE, farevarsler og beskyttelsesutstyr på forespørsel.
Ta kontakt på info@labolytic.no for å diskutere utstyr og sikkerhetskrav.
Følgende informasjon er publisert av ResearchGate vedrørende Coronavirus følsomhet for UV-lys.

Tabell 1: Oppsummering av UV-lys studier på Coronavirus

Mikrobe D90 dose (exposure) påkrevd Kilde
Coronavirus 7 J/m2 Walker 2007
Berne virus (Coronaviridae) 7 J/m2 Weiss 1986
Murine Coronavirus (MHV) 15 J/m2 Hirano 1978
Canine Coronavirus (CCV) 29 J/m2 Saknimit 1988
Murine Coronavirus (MHV) 29 J/m2 Saknimit 1988
SARS Coronavirus CoV-P9 40 J/m2 Duan 2003
Murine Coronavirus (MHV) 103 J/m2 Liu 2003
SARS Coronavirus (Hanoi) 134 J/m2 Kariwa 2004
SARS Coronavirus (Urbani) 241 J/m2 Darnell 2004
Gjennomsnitt 67 J/m2
"Tabell 1 ovenfor oppsummerer resultatene fra studier som er utført på ulike Coronavirus under eksponering for ultrafiolett lys, med de spesifikke artene som er angitt i hvert tilfelle. D90-verdien indikerer den ultrafiolette dosen for 90% inaktivering.
Selv om det er et bredt spekter av variasjoner i D90-verdiene, er dette typisk for laboratorieundersøkelser om ultrafiolett følsomhet. Området med D90-verdier for coronavirus er 7-241 J / m2, hvorav gjennomsnittet er 67 J / m2, og som i tilstrekkelig grad skal representere den ultrafiolette følsomheten til SARS-CoV-2 (COVID-19) -viruset. ”

Ved å bruke disse eksponeringsdataene, og sammenligne UV-lys målingene fra våre UV -desinfeksjonslamper og -systemer, kan vi beregne eksponeringstiden som kreves for å oppnå en spesiell loggreduksjon basert på spesifiserte avstander fra kilden.

Kilder: ResearchGate, UV Light Technology Limited
Oppdatert