Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Validerte referansestammer, for kvalitetskontroll og utvikling

Validerte referansestammer, for kvalitetskontroll og utvikling Vi tilbyr en rekke molekylære standarder og kvalitetskontroll-organismer velegnet både til klinisk kvalitetskontroll og undervisningsformål samt for bruk i industrier som bl.a. næringsmiddel-, vann-, miljø-, farmasøytisk- og kosmetisk- industri. Inkludert HelixElite, en serie molekylære standarder til PCR.
 

Høy kvalitet og sporbarhet

Produsenten er høyt sertifisert og akkreditert, og er anerkjent for sin høye produktkvalitet. Alle stammene har full sporbarhet til referansekulturer, og leveres med illustrerte brukerveiledninger. Produktene har en holdbarhet på mellom 8 og 24 måneder.

Spør gjerne vår mikrobiolog Elisabeth om mer informasjon på elisabeth@labolytic.no

Helix_Elite i. bruk


HelixElite - for PCR

Enkle, stabile og trygge positive kontroller for molekylære analyser som f.eks. PCR. Velegnet til kontroller ved utvikling, validering og overvåking av molekylære instrumenter og analyser. Tilgjengelig i tre formater: inaktiverte kontroller, syntetiske nukleinsyrer og genomiske ekstrakter.

Standardene kan benyttes som en intern/ekstern positiv kontroll i molekylære analyser og instrumenter, inkludert følgende:
  • Opplæring
  • Ringtester
  • Lotspesifikke tester
  • Sensitivitet
  • Spesifisitet
  • Validering og verifisering
  • Analyseoptimering

Her er et lite utvalg molekylstandarder, se flere referansestammer på i vårt sortiment og spør gjerne Elisabeth om mer info. på elisabeth@labolytic.no

HelixElite Inactivated

Inactivated Adenovirus

Spesielt utformede, fullstendige prosesskontroller for bruk i molekylær testing.
Bestill eller les mer her
HelixElite Norovirus

Synthetic Standard

Syntetisk DNA/ RNA standard for bruk som en positiv kontroll i molekylære applikasjoner.
Bestill eller les mer her

HelixElite Mycoplasma

Genomic Extract

Molekylær testing for mykoplasma, inneholder renset DNA fra de vanligste forurensende artene.
Bestill eller les mer her


Dette er bare enn brøkdel av vårt sortiment

Vi har en rekke andre referansestammer både for utvikling og kvalitetskontroll - se mer av vårt utvalg på i vårt sortiment og spør gjerne Elisabeth om komplett sortiment og mer informasjon på elisabeth@labolytic.no
Oppdatert