Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Våravlusningen er i gang, har du alt du trenger?

Våravlusningen er i gang, har du alt du trenger?

Med gode måleverktøy og sensorer er det enklere å ha kontroll på vannkvalitet og hygiene i anlegg og båter underveis.

Sjekk dette før det braker løs for alvor
• Er måleinstrumenter og programvare oppdatert?
• Kalibrer sensorer og instrumenter
• Test at sensorer og instrumenter fungere som de skal
• Batterier og ladere, fungerer de som de skal?
• Se over kabler, fester og koblinger - er noe skadet og bør byttes eller repareres?
• Hetter, analysedisker og nødvendig tilbehør - har du det du trenger?

Spør gjerne John Anders om tips og informasjon på john@labolytic.no

Smarte verktøy for overvåking av vannkvalitet

Her ser du et utvalg av våre instrumenter og produkter for overvåking av vannkvalitet både under telling og avlusning, samt i daglig drift av havbruksanlegg. Se mer på labolytic.no. Eller spør John Anders om mer info.

spintouch-ff-med-analysedisk
smartoxy-8

SpinTouch FF | Vannanalyser for oppdrett

Superenkle vannanalyser for oppdrett og aquakultur, i både saltvann og ferskvann. Bare fyll 3 mL vann i disken > sett den inn > Trykk på ”Start Test” > og avles resultater på opptil 8 parameter på kun 2 minutter!
Les mer - Bestill »

SmartOxy | Vannkvalitets-måler med WiFi

Robust måler på størrelse med en mobiltelefon, med optisk sensor for måling av temperatur og oksygen, enten i ppm (mg/l), eller metning (%). Valgfri kabellengde: 5/10/ eller 20 meter. Perfekt til kvalitetskontroll av vann f.eks. i oppdrett og vannanlegg.
Les mer - Bestill »


salinitet-konduktivitet-c4e
oxybuoy-boye

Sensorer | Vannovervåking

Bredt utvalg digitale sensorer både for innbygging i målesystemer og bruk med ulike håndholdte måleinstrumenter. Mål og logg bl.a. oppløst oksygen (DO), salinitet, ledningsevne (konduktivitet), pH, ORP, CO2, algenivåer, temperatur og turbiditet for å nevne noe.
Les mer - Bestill »

OxyBuoy/ Station | Trådløs måling av vannkvalitet

Fiks ferdig målestasjon på en solid bøye med solcellepanel. Bare plasser den i vannet og start målingen. Dataoverføring via 4G eller WIFI. Kan leveres med kamera og sensorer for måling av de fleste parametere.
Les mer - Bestill »

odeon-w-sensor
ph30-for-maling-i-vann

Odeon | Vannkvalitetsmåler

Høykvalitetsinstrument for måling av bl.a. oppløst oksygen (DO), salinitet, pH, ORP (Redox), konduktivitet, turbiditet og temperatur. Alltid klart for måling, med digitale "plug & play" sensorer.  Enkel å betjene med få knapper og stort display.
Les mer - Bestill »

Enhånds pH måler |
med spesialprober

Brukervennlig måler med IP67-klassifisering. Egnet til alt fra vannanalyser og måling i jordsmonn til måling i ulike næringsmidler som frukt, kjøtt, ost m.m. Kombiner med en av 11 spesialprober for effektiv pH måling for akkurat ditt bruksområde.
Les mer - Bestill »


Algeovervåking

bbe-algaetorch-white-54ec988c
bbe-fluoroprobe-white-96a260ef

Algelykt | AlgaeTorch

Slå på, senk i vannet og les av!
Rask og enkel måling av blågrønnalger (blågrønn-/ cyanobakterier) og klorofyll.
Resultat på 20 sekunder.
Les mer - Bestill »

Algesensor | FluoroProbe

Avansert algesensor med automatisk turbiditetskorreksjon. Rask og enkel analyse og algeklassebestemmelse av klorofyll, ned til 100m dybde (evt. 300/1000m), helt uten laboratorie-arbeid. Måledata vises i sanntid på PC eller lagres for påfølgende evaluering.
Les mer - Bestill »

10cells-ballastvann_kontroll

Kontroll av ballastvann

Resultater på 1 minutt
Brukervennlig feltinstrument for kontroll av ballastvann opp mot myndighetskrav.
Pålitelige resultater på under 1 min.
Les mer - Bestill »


Andre smarte verktøy for hygienekontroll

ensuretouch-med-ultrasnap
labslide-dipslide-tv

EnSure Touch ATP-måler | Hygienekontroll på 10 sek

Markedets raskeste og mest sensitive ATP måler gjør det superenkelt å foreta direkte renholdskontroll av både tørre- og våte overflater, samt i skyllevann. Brukes med testsvabrene Ultrasnap, SuperSnap eller AquaSnap,
Les mer - Bestill

LabSlide T | Totalantall bakterier (totalkim)

Slides for enkel mikrobiologisk kontroll av overflater eller væsker for totalantall bakterier/ totaltkim. Bare press sliden mot overflaten som skal testes. Sett den tilbake i røret og inkuber. Restultat klart på 48 timer.
Les mer - Bestill


Colilert_telling
insite-listeria-i-hand

Colilert-18 | koliforme bakterier og E.coli i vann

Påvis koliforme bakterier og E.coli raskt og nøyaktig. Klarer gårsdagens prøver allerede neste morgen og iverksett eller opphev evt. advarsler på kun 18 timer.
Les mer - Bestill

InSite Listeria Glo Kit | Listeria spp / L.mono

Hurtig og enkelt Glo Kit for deteksjon av Listeriabakterier. Totrinnstesten endrer farge i nærvær av Listeria-arter, og belysning med UV-lys avslører tilstedeværelsen av L. mono.
Les mer - Bestill


Så hva er greia med våravlusning?

Våravlusning legger et godt grunnlag for å opprettholde lave lusenivå gjennom vår- og sommersesongen med varmere vann.
Grensene for tillatt antall lus på laks i oppdrettsanlegg er strengt regulert. Bakgrunnen for reguleringen er et ønske om lavest mulig lusnivå når villakssmolten vandrer ut i havet, samt et økende engasjement for fiskehelse og dyrevelferd i næringen. Frem til 2017 var det faktisk lovpålagt med felles våravlusning for alle aktører i samme område. Dagens reguleringer gir frihet for individuelle tiltak og tellinger, men stiller også strenge krav til dokumentasjon.
 • Frem til 2017 var samordnet våravlusning lovpålagt.
  Alle oppdrettsselskap i ett område måtte avluse samtidig.
 • I 2017 ble dette kravet erstattet med en lav grense for maksimalt tillatt voksne hunnlus i perioden før og under smoltens hovedutvandring.
  Det er opp til aktørene selv å finne og iverksette de beste tiltakene for å overholde kravet ut fra situasjonen hvert enkelt område.

  Grensen er på 0,2 voksne hunnlus i følgende periode:
  - Sør-Norge: fra og med uke 16 til og med uke 21
  - Nordland, Troms og Finnmark: fra og med uke 21 til og med uke 26

  Samtidig ble kravene til telling av lakselus skjerpet. Alle merder skal nå telles hver uke, for å øke sikkerheten av hver telling, og bidra til å gi et riktigere bilde av lusesituasjonen i det enkelte anlegg.

 • Høsten 2020 ble en ny forskrift sendt til høring.
  Luseforskriften er nå under oppdatering. Vi venter fortsatt på signaler om at Mattilsynet sender den nye luseforskrift til Nærings- og fiskeridepartementet for endelig fastsettelse.
  Denne inkluderer blant annet anbefaling om lusekrav både på merd- og anleggsnivå, krav om at behandling skal besluttes av person med veterinærfaglig kompetanse og krav om lukket transport og slakting.

  I tillegg til å hjemle forskriften i matloven er det foreslått å hjemle denne i dyrevelferdsloven. Dette innebærer ifølge Mattilsynet en viktig prinsipiell forskjell fra dagens forskrift. Forslaget synliggjør, i følge Mattilsynet, «at lus ikke bare er en helseutfordring for villfisk og oppdrettsfisk, men i betydelig grad også et velferdsproblem». Dette gir seg særlig utslag i et nytt krav om at merder ikke kan ha et lakselusnivå som kan redusere fiskevelferden.

  Ettersom dyrevelferdsloven i motsetning til matloven gir hjemmel for overtredelsesgebyr så foreslås det at overtredelsesgebyr kan kreves «når lakselus eller behandling mot lakselus har ført til uakseptabel fiskevelferd for fisk i en produksjonsenhet».

Kilder: regjeringen.no, mattilsynet.no, fiskarlaget.no
Oppdatert