Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Vårens avlusning begynner snart, har du alt du trenger?

Vårens avlusning begynner snart, har du alt du trenger?

Med gode måleverktøy og sensorer er det enklere å ha kontroll på vannkvalitet og hygiene i anlegg og båter underveis.

Sjekk dette før det braker løs for alvor

• Er måleinstrumenter og programvare oppdatert?
• Kalibrer sensorer og instrumenter
• Test at sensorer og instrumenter fungere som de skal
• Batterier og ladere, fungerer de som de skal?
• Se over kabler, fester og koblinger - er noe skadet og bør byttes eller repareres?
• Hetter, analysedisker og nødvendig tilbehør - har du det du trenger?

Spør gjerne John Anders om tips og informasjon på john@labolytic.no

Smarte verktøy for overvåking av vannkvalitet

Her ser du et utvalg av våre instrumenter og produkter for overvåking av vannkvalitet under avlusning, samt i daglig drift av havbruksanlegg. Se mer på labolytic.no. Eller spør John Anders om mer info.

OxyWifi trådløst overvåkingssystem med WiFi og skyrapportering

OxyWifi | Trådløst vannovervåkingssystem

Et komplett, trygt og rimelig overvåkingssystem, som leveres klart til bruk. Krever ingen installasjon eller tilkobling - bare sett inn stikkontakten (eller batteri).
Til overvåking av vannkvalitet og evt. vannivå i bl.a. flytende og landbasert anlegg i aquakultur og havbruksnæringen. 

Les mer - Bestill »

 
spintouch-ff-med-analysedisk
smartoxy-8

SpinTouch FF | Vannanalyser for oppdrett

Superenkle vannanalyser for oppdrett og aquakultur, i både saltvann og ferskvann. Bare fyll 3 mL vann i disken > sett den inn > Trykk på ”Start Test” > og avles resultater på opptil 8 parameter på kun 2 minutter!
Les mer - Bestill »

SmartOxy | Vannkvalitets-måler med WiFi

Robust måler på størrelse med en mobiltelefon, med optisk sensor for måling av temperatur og oksygen, enten i ppm (mg/l), eller metning (%). Valgfri kabellengde: 5/10/ eller 20 meter. Perfekt til kvalitetskontroll av vann f.eks. i oppdrett og vannanlegg.
Les mer - Bestill »


odeon-w-sensor
oxybuoy-boye

Odeon | Vannkvalitetsmåler

Instrument for måling av bl.a. oppløst oksygen (DO), salinitet, pH, ORP (Redox), konduktivitet, turbiditet og temperatur. Alltid klart for måling, med digitale "plug & play" sensorer.  Enkel å betjene med få knapper og stort display.
Les mer - Bestill »

OxyBuoy/ Station | Trådløs måling av vannkvalitet

Fiks ferdig målestasjon på en solid bøye med solcellepanel. Bare plasser den i vannet og start målingen. Dataoverføring via 4G eller WIFI. Kan leveres med kamera og sensorer for måling av de fleste parametere.
Les mer - Bestill »

salinitet-konduktivitet-c4e
ph30-for-maling-i-vann

Sensorer | Vannovervåking

Bredt utvalg digitale sensorer både for innbygging i målesystemer og bruk med ulike håndholdte måleinstrumenter. Mål og logg bl.a. oppløst oksygen (DO), salinitet, ledningsevne (konduktivitet), pH, ORP, CO2, algenivåer, temperatur og turbiditet for å nevne noe.
Les mer - Bestill »

Enhånds pH måler | med spesialprober

Brukervennlig måler med IP67-klassifisering. Egnet til alt fra vannanalyser og måling i jordsmonn til måling i ulike næringsmidler som frukt, kjøtt, ost m.m. Kombiner med en av 11 spesialprober for effektiv pH måling for akkurat ditt bruksområde.
Les mer - Bestill »


Algeovervåking

bbe-algaetorch-white-54ec988c
bbe-fluoroprobe-white-96a260ef

Algelykt | AlgaeTorch

Slå på, senk i vannet og les av!
Rask og enkel måling av blågrønnalger (blågrønn-/ cyanobakterier) og klorofyll.
Resultat på 20 sekunder.
Les mer - Bestill »

Algesensor | FluoroProbe

Avansert algesensor med automatisk turbiditetskorreksjon. Rask og enkel analyse og algeklassebestemmelse av klorofyll, ned til 100m dybde (evt. 300/1000m), helt uten laboratorie-arbeid. Måledata vises i sanntid på PC eller lagres for påfølgende evaluering.
Les mer - Bestill »

10cells-ballastvann_kontroll

Kontroll av ballastvann

Resultater på 1 minutt
Brukervennlig feltinstrument for kontroll av ballastvann opp mot myndighetskrav.
Pålitelige resultater på under 1 min.
Les mer - Bestill »


Andre smarte verktøy for hygienekontroll

ensuretouch-med-ultrasnap
labslide-dipslide-tv

EnSure Touch ATP-måler | Hygienekontroll på 10 sek

Markedets raskeste og mest sensitive ATP måler gjør det superenkelt å foreta direkte renholdskontroll av både tørre- og våte overflater, samt i skyllevann. Brukes med testsvabrene Ultrasnap, SuperSnap eller AquaSnap,
Les mer - Bestill

LabSlide T | Totalantall bakterier (totalkim)

Slides for enkel mikrobiologisk kontroll av overflater eller væsker for totalantall bakterier/ totaltkim. Bare press sliden mot overflaten som skal testes. Sett den tilbake i røret og inkuber. Restultat klart på 48 timer.
Les mer - Bestill


Colilert_telling
insite-listeria-i-hand

Colilert-18 | koliforme bakterier og E.coli i vann

Påvis koliforme bakterier og E.coli raskt og nøyaktig. Klarer gårsdagens prøver allerede neste morgen og iverksett eller opphev evt. advarsler på kun 18 timer.
Les mer - Bestill

InSite Listeria Glo Kit | Listeria spp / L.mono

Hurtig og enkelt Glo Kit for deteksjon av Listeriabakterier. Totrinnstesten endrer farge i nærvær av Listeria-arter, og belysning med UV-lys avslører tilstedeværelsen av L. mono.
Les mer - Bestill


Så hva er greia med våravlusning?

Våravlusning legger et godt grunnlag for å opprettholde lave lusenivå gjennom vår- og sommersesongen med varmere vann.
Grensene for tillatt antall lus på laks i oppdrettsanlegg er strengt regulert. Bakgrunnen for reguleringen er et ønske om lavest mulig lusnivå når villakssmolten vandrer ut i havet, samt et økende engasjement for fiskehelse og dyrevelferd i næringen. Frem til 2017 var det faktisk lovpålagt med felles våravlusning for alle aktører i samme område. Dagens reguleringer gir frihet for individuelle tiltak og tellinger, men stiller også strenge krav til dokumentasjon.
 • Frem til 2017 var samordnet våravlusning lovpålagt.
  Alle oppdrettsselskap i ett område måtte avluse samtidig.
 • I 2017 ble kravet erstattet med en grense for maks antall voksne hunnlus i perioden før og under smoltens hovedutvandring.
  Det er opp til aktørene selv å finne og iverkset te de beste tiltakene for å overholde kravet ut fra situasjonen hvert enkelt område. 

 • Høsten 2020 ble en ny forskrift sendt til høring - den er fortsatt under behandling.
  Mattilsynet skriver på sine nettsider at de sammen med Nærings- og fiskeridepartementet skal diskutere videre framdrift for en ny lakselusforskrift, med bakgrunn i innspillene som kom frem under høringsprosessen.
  I en uttalelse til kyst.no 09.09.2021 sier seniorrådgiver Else Marie Stenevik Djupevåg følgende: Det er viktig for Mattilsynet at utviklingen av gode metoder for bekjempelse og kontroll av lakselus fortsetter, selv om forskriftsarbeidet er forsinket. - I forskriftsutkastet som var på høring, åpnet vi for automatiske tellemetoder. De aller fleste høringsinstansene var positive til dette. Selv om forskriften nå er utsatt, har vi på plass en midlertidig dispensasjonsordning som gjør det mulig å utvikle ulike automatiske måter å telle lakselus på.

  Mattilsynet skriver at en ny lakselusforskrift skal:

  • Ivareta hensynet til fiskehelse og fiskevelferd hos oppdrettsfisk. Dette gjelder både på grunn av lus og på grunn av tiltak mot lus.
  • Bremse eller snu resistensutviklingen - dersom det er mulig. Dersom det kommer nye legemidler, bør bruken av disse være slik at effekten bevares lengst mulig.
  • Gi Mattilsynet egnede tiltak og virkemidler overfor anlegg med for dårlig kontroll med lakselus. Disse anleggene vil kunne påvirke andre anlegg og villfisk negativt. I en situasjon der hele produksjonsområder vil kunne berøres av lus vil det være svært viktig at Mattilsynet har gode nok virkemidler.
  • Sikre god nok kvalitet på lakselusdata. Dette gjelder både for at Mattilsynet skal kunne føre tilsyn, og for at modellene som benyttes for å vurdere effekter av lus i forhold til villfisk får korrekte data som grunnlag.

  Her finner du gjeldende luseforskrift.

Kilder: regjeringen.no, mattilsynet.no, fiskarlaget.no, kyst.no
Oppdatert