Gå til innholdet
barekraftmalene-topp

Bærekraft
i Labolytic

Hva er bærekraftig utvikling?
Rett og slett en plan for fremtiden for planeten og vi som bor her.

Bærekraft er en gyllen regel for livet på jorda - at vi må leve på en måte som gjør at vi får det vi trenger, uten å skade andre mennesker eller naturen. Planen for bærekraftig utvikling skal sørge for at vi handler på en måte som gjør verden til et bedre sted for alle som lever nå, uten å ødelegge for dem som kommer etter oss.

I løpet av ett år bruker vi mennesker mye mer av jordas ressurser enn den klarer å fornye. Slik vi lever i dag trengs det faktisk 1,7 jordkloder for å produsere alt verden forbruker i løpet av et år. Med andre ord bruker vi ressurser vi ikke har – og vi bruker stadig mer. Havets og landjordas ressurser overhøstes, og utslippet av karbondioksid (CO2) er større enn det jordas skoger og hav kan absorbere.

Fortsetter vi slik, vil vi ødelegge fremtiden for planeten og menneskene som bor her. Derfor trenger vi en plan for å styre utviklingen i en retning som er god for alle. Retningen kalles bærekraftig, og planen er FNs bærekraftsmål.

Hva er FNs bærekraftsmål?

Rett og slett verdens felles arbeidsplan frem mot 2030.
Målene er godkjent av FNs 193 medlemsland og ble offisielt iverksatt 1. januar 2016. De består av 17 overordnede mål som igjen består av 169 delmål. Progresjon følges opp ved å måle opp mot forhåndsbestemte indikatorer.

Hva betyr “bærekraftig”?

Bærekraft defineres som: ”En utvikling som møter dagens behov - uten at det går på bekostning av å dekke behovene til fremtidige generasjoner”.
For å skape bærekraftig utvikling må vi jobbe innen tre områder:
Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.
Dette kalles dimensjonene i bærekraftig utvikling, og de henger sammen: Miljømessig bærekraft gir grunnlag for økonomisk bærekraft, og sammen gir de mulighet for å ivareta og utvikle sosial bærekraft.

Hva handler bærekraftsmålene om?

1. Utrydde fattigdom
2. Utrydde sult
3. God helse
4. God utdanning
5. Likestilling mellom kjønnene
6. Rent vann og gode sanitærforhold
7. Ren energi for alle
8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
9. Innovasjon og infrastruktur
 
10. Mindre ulikhet
11. Bærekraftige byer og samfunn
12. Ansvarlig forbruk og produksjon
13. Stoppe klimaendringene
14. Liv under vann
15. Liv på land
16. Fred og rettferdighet
17. Samarbeid for å nå målene
Alle målene henger sammen med hverandre, og kan bidra til bærekraftig utvikling.

Hva betyr dette for deg?
Både i bedriften og som privatpersoner kan vi ha mye å hente på å bry oss i større grad om hvem vi handler med, og hvordan leverandørkjeden ser ut med hensyn til etisk handel, korrupsjon og matsvindel, arbeidsvilkår for de ansatte, miljøpåvirkning i produksjon og distribusjon og bærekraftspolitikk og oppfølging av ansvar bakover i kjeden.
Med andre ord kan vår innsats gjøre en forskjell, vi må bare velge å gripe muligheten - rett og slett ved å tørre å tenke over hvor og hvordan vi har mulighet til bidra, med små og store grep i hverdagen både hjemme og på jobb. Dette er Labolytic sitt bidrag i denne sammenhengen.

Hva kan vi bidra med i Labolytic?

LABOLYTIC  AS er Miljøfyrtårn-sertifisert, og er rangert til bronse av det internasjonale sertifiseringsselskapet for rangering av bærekraftighet EcoVadis.

Vi har plukket ut følgende 7 mål, som vi tror vi kan påvirke i positivt med våre produkter og virksomhet.

 

sult-2
#2 Utrydde sult
• Vårt sortiment for kvalitets- og hygienekontroll bidrar til å redusere matsvinn hos produsenter, det vil igjen kunne bidra til bedre utnytting av tilgjengelige ressurser og rimeligere mat og drikke.
• Fokus på gode løsninger for sunn og hygienisk oppdrett og foredling av sjømat, som bidrar til bærekraftig drift og effektiv produksjon og eksport av norsk sjømat til store deler av verden.

 

helse-2
#3 God helse
• Fagkompetanse og brukervennlige produkter for kontroll av hygiene og deteksjon av forururensning og kontaminasjon fra en rekke ulike sykdomsfremkallende organismer. Bidrar til trygg produksjon av mat og drikkevarer og hindrer spredning av kontaminasjon og sykdommer.

 

rent-vann-2
#6 Rent vann og gode sanitærforhold
• Tilgang til gode løsninger for kontroll av vannkvalitet både i vannbehandling- og produksjonsanlegg bidrar til å sikre tilgang til rent vann, og muliggjør rask reaksjon og igangsetting av tiltak for å hindre spredning dersom forurensning eller sykdomsfremkallende organismer oppdages.
• Effektive metdoder for renholds- og hygienekontroll bidrar til gode santitærforhold.

 

arbeid-2
#8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
• Sørge for gode, sikre arbeidsforhold i egne lokaler, samt bra vilkår for egne ansatte. Fokus på samarbeid og trivselsbyggende tiltak internt.
• Tydelige etiske retningslinjer for ansattes samarbeid med kunder, leverandører og andre instanser.
• Krav til tydelige etiske retningslinjer for alle nivå  av virksomheten hos våre leverandører og produsenter.
• Krav til kjennskap til og overholdelse av antikorrupsjons regler og lovverk både for ansatte, leverandører og produsenter.
• Krav til dokumentasjon på akseptable arbeidsforhold og vilkår for de ansatte hos våre leverandører og produsenter.
• Legge vekt på planer for bærekraftig utvikling og miljøfokus både i produksjon, transport og emballering hos våre leverandører og produsenter.

 

ansvarlig-forbruk-2
#12 Ansvarlig produksjon og forbruk
• Forespørre og legge vekt på planer for bærekraftig utvikling og miljøfokus av produksjonen hos våre leverandører og produsenter.
• Vi tilbyr verktøy og analysemetoder for avdekking av matsvindel som kan bira til enklere kvalitetssjekk og kontroll av svindelutsatte matvarer og være med på å sikre innkjøps- og kontrollrutiner hos våre kunder, samt redusere forekomsten av forfalskede matvarer i det norske markedet.
• Våre produkter for kvalitets- og hygienekontroll bidrar til å øke kvaliteten og holdbarheten på det som produseres ved å hjelpe våre klunder å sikre sine produksjonmiljø og forebygge og avdekke forurensning og kontaminering. Dette bidrar i neste ledd til å redusere behovet for tilbaketrekkinger og matsvinn hos produsenter og forbrukere
• Vår fagkompetanse og brede spekter av utstyr til kvalitets- og hygienekontrioll i en rekke produksjonsmiljø er med på å sikre ansvarlig og effektiv produksjon i henhold til gjeldende forskrifter og krav.

 

klima-2
#13 Stoppe klimaendringer
• Miljøfyrtårn, som sertifisert miljøfyrtårn setter vi økt fokus på små og store grep vi i Labolytic kan gjøre i hverdagen for å gjøre bedriften stadig mer bærekraftig og miljøvennlig, f.eks. i avfallsrutiner, emballering og utsending m.m.
• Vi vektlegger og stiller krav til bærekraftig utvikling og miljøfokus både i produksjon, transport og emballering hos våre leverandører og produsenter.
gront-punkt-logo
Som medlem i Grønt Punkt Norge tar vi ansvar for lovpålagt innsamling og gjenvinning av emballasje.
• Vi jobber med å redusere unødvendig transport (begrense restlevering og unødvendige returer m.m.)
• Som norsk bedrift med lager i Norge har vi også kortere, mer effektiv transport til kunde, kombinert med krav til miljøfokus hos transportører bidrar dette til redusert miljøbelasting ved varelevering.
• Vår fagkompetanse og produktsortiment bidrar til å redusere matsvinn og unngå tilbaketrekkinger hos produsenter, det vil igjen bidra til bedre utnytting av ressurser og redusert belastning på miljøet.
• Hjelpemidler for overvåkning og kvalitetskontroll av aquakultur og oppdrettsanlegg bidrar til en mer miljøvennlig drift og redusere påvirkning av hav og miljø.

 

samarbeid-2
#17 Samarbeide om å nå målene
• Samarbeide med levereandører, produsenter for å tilfredsstille krav fra kunder og myndigheter og nå målene våre sammen i alle ledd.
Oppdatert