Gå til innholdet
hygiene

Hygienekontroll

biofinder-cip-rorsystemer

Biofilmdeteksjon i rørsystemer | BiôFinder CIP er nå lagt i handlekurven.

Fortsett å handle

Gå til handlekurv

Gå til kasse

Lukk

Biofilmdeteksjon i rørsystemer | BiôFinder CIP

Kontakt oss for pris: 47 77 77 60 info@labolytic.no Forespør produkt
Bestill

Effektiv og sensitiv sensor for påvisning av biofilmer i den aller første fasen, i rørledninger og rørsystem. Sensitiv og stabil deteksjon (ned til 1% av sensorens overflate).

Bakterier som har dannet en biofilm kan være vanskelige å oppdage og lar seg ofte ikke fjerne med vanlige vaskemidler og renholdsrutiner. Biofilm i en begynnende fase er mye enklere og billigere å behandle en en moden biofilm, derfor bør rengjøring av biofilm settes i gang så snart det dukker opp bakterier på røroverflaten.

Med BiôFinder CIP sensoren detekteres den naturlige elektrokjemiske aktiviteten som finnes i akvatiske biofilmer, for effektivt og pålitelig å avsløre dannelsen biofilm i en tidlig fase. Dersom den oppdager vekst av biofilm, kan systemet automatisk sende et signal for å starte rensing av røret.

Bruksområder:

• Analyse og karakterisering av biofilmvekst i rørsystemer
• Sanntidsovervåkning av vannbehandlingssystemer
• Behovsbasert bruk av enzymatiske rengjøringsmidler (TensioCIP + BioCIP)
• Optimalisering av vaskeprosesser og vannbehandling • Vurdering, sammenligning og evaluering av forskjellige kjemiske behandlingsmetoder
• Forhindre oppvekst av patogener som Legionella, Listeria og Staph., i kjøletårn, matproduksjon, drikkevann, sykehus, hoteller, osv.

Hva er en biofilm?

Mikroorganismer kan vokse fritt i væske eller være festet til en overflate og/eller til hverandre og danne biofilm. Mikroorganismer i biofilm produserer ekstracellulære materialer, som polysakkarider, lipider, proteiner og/eller DNA som bidrar til å binde dem til hverandre og til overflaten.
Biofilmer er vanligvis usynlige, og ved å vokse som biofilm beskytter mikroorganismene seg mot en rekke ytre trusler som antibakterielle komponenter (antibiotika, desinfeksjonsmidler, immunstoffer) og mekanisk påvirkning. Biofilm er derfor en utfordring i mange miljøer der man ikke ønsker mikrobiell vekst, som i mat- og fôrindustrien, vannsystemer og i husholdningen.

Biofilmer kan dannes på enhver overflate og under ekstreme forhold.

Industriell biofilm

Biofilmer representerer en stor trussel i matproduksjonsanlegg, da dette mikrobiologiske «laget» er et ideellt miljø for overlevelse og vekst av sykdomsfremkallende (patogene) bakterier. En biofilm kan være opptil 1000 ganger mer resistent mot vaskeprosesser (V/D midler) enn frittflytende bakterier. Dette er spesilet kritisk i prosesser der vann/væsker er et kritisk element.

Biofilm kan forårsake flere ulike problemer:
• Senke den termiske effekten i varmevekslere med inntil 30% for et 20 μm tykt bakterielag.
• Økning av ikke organiske belegg (fouling);
  Bakteriene produserer substanser som ligner lim, noe som kan bidra til at også andre substanser fester seg til biofilmen.
• Feste for større organismer også kalt «macrofouling», kan begrense vannflyt og øke energiforbruket.
• Mikrobiologisk indusert korrosjon av rør og andre produksjonsenheter, står for store ødeleggelser rundt om i hele verden.
• Problemene kan over tid føre til blokkering av rør, konstant kontaminering av væsken som går gjennom rørene, og i verste fall full stans.

Behandling av biofilm bør utføres med en gang de begynner å vokse
• Det er mye vanskeligere og mer kostbart å fjerne biofilm enn frie bakterier.
• Den ekstracellulære matriksen (EPS) bakteriene produserer i biofilmen øker resistensen mot V/D midler inntil x1000.
• En moden biofilm har en tykkere EPS struktur, og er derfor enda mer resistent enn en biofilm i en tidlig fase.
• Biofilmer gir ideelle overlevelsesmuligheter og vekstvilkår for både patogene og produktødeleggende mikroorganismer.
• Når biofilmen vokser (modner) vil de ytterste lagene av biofilmen «kobles av» og flyte med væsken et stykke for så å feste seg igjen på et nytt sted. Dermed øker faren for nye biofilmdannesler på andre steder i fabrikken.
Oppdatert