Gå til innholdet
provetaking

Prøvetaking

bbe-fluoroprobe-white-96a260ef
fluoroprobe-in-action
fluoroprobe-with-bluetooth
fluoroprobe-software-migration-pattern-day

Algesensor | FluoroProbe er nå lagt i handlekurven.

Fortsett å handle

Gå til handlekurv

Gå til kasse

Lukk

Algesensor | FluoroProbe

Kontakt oss for pris: 47 77 77 60 info@labolytic.no Forespør produkt
Bestill

Avansert algesensor med automatisk turbiditetskorreksjon. Rask og enkel analyse og algeklassebestemmelse av klorofyll, ned til en dybde på 100m (eventuelt 300/1000m), helt uten laboratoriearbeid. Måledata vises i sanntid på en PC eller lagres for påfølgende evaluering.

Med denne sensoren kan du overvåke og ha kontroll på alger og vannkvalitet over tid, grundig, raskt og enkelt i en hektisk hverdag. Denne høysensitive sensoren sørger for måling av marine mikroalger, ferskvannsmikroger, nanoplankton, picoplankton, CDOM / gule stoffer. Den gir pålitelig klassifisering av klorofyllinnholdet i ulike algeklasser, ned til en dybde på 100m (eventuelt 300/1000m).
 
Under måling blir det tatt individuelle profiler for grønnalger, blågrønnalger (cyanobakterier), diatomer, dinoflagellater og geofytter (kryptofytter, chryptophytes). Dette muliggjør analyse av forekomsten og fordeling av f.eks blå-grønnalger på stedet uten behov for laboratorie. Interferens fra eventuelle gule substanser elimineres ved hjelp av en integrert CDOM korreksjonsfaktor.
Innvendige (in vivo) Klorofyllmålinger kan påvirkes av partikler i vannmassen, derfor behøves en korreksjon når turbiditeten er for høy. Med valgfri overføringssensor får du automatisk korrigering av turbiditet når du bruker den nyeste BBE ++ programvaren. Turbiditet korreksjon med FluoroProbe gjør klorofyll bestemmelsene enda mer pålitelige
 
Algekontroll ved hjelp av rutinemessige prøveuttak fra faste dybder for identifisering og kvantifisering av alger, gir ikke nødvendigvis meningsfulle resultater i sanntid - du kan gå glipp av viktige algesammensetninger ved andre dybder, eller korte oppblomstringer i f.eks. renseanlegg og inntak.

Med sanntids kontroll på algene kan du iverksette tiltak tidlig ved behov, og unngå mange av skadevirkningene algeoppblomstring kan gi, både for miljøet og vannressursforvaltere. Som f.eks. hypoksiske døde soner og skadelige algekolonier/ toksiner som kan forårsake massedød, forgiftning av fisk og skalldyr, og føre til helseproblemer og lukking av badevann. Det skaper også utfordringer for vannbehandlingssystemer. Både smak og lukt i drikkevann kan påvirkes, i tillegg kan det føre til tilstopping og andre skader på renseanleggene som skal fjerne algetoksiner.

Egenskaper

 • Bestemmelse av grønne alger, blågrønnalger (cyanobakterier), diatomer og kryptofytter
 • Opptil 4 andre algeklasser kan kalibreres av bruker
 • Opptil 4 målinger per sekund
 • Korreksjon for gule substanser og kompensering for inferferens fra UV-LED
 • Korreksjon for turbiditet
 • Reduserer antallet nødvendige mikroskopiundersøkelser på laboratorium
 • Inter oppladbare batterier
 • intern datalogger
 • PC software for dataanalyse
 • Tillegsutstyr: Trykksensor, transmisjonsmåling og hydrowiper for langvarig utplassering
 • Leveres også ferdig tilpasset for OnLine-målinger/ innbygging i langsiktige overvåkingssytemer
 • Maksimum dybde:
  - 100 m (standard)
  - 300 m (utvidet)
  - 1000 m (Titan)

Fordeler

• Erstatter en betydelig mengde tidsintensivt laboratoriearbeid
• Ingen prøveforberedelser
• Sanntidsanalyse av fytoplankton
• Høy målingshastighet
• Turbiditetskorreksjon
• Korreksjon for gule stoffer
• Temperatusensor, og dybdesensor
• Kalibrering med algekulturer
• Bruk av tilpassede spektra
• Stort datalager, intern datalogger
• Intern strømforsyning, oppladbart
• Neddykkingsdybde 0 - 1000 m
• Kabel- eller kabelfrie målinger
• Kabellengder på 10 til 100m
• Egnet til både stikkprøver, gjennomstrømsmålinger og OnLine-målinger/ innbygging
• Omfattende tilbehør

Bruksområder

Praktisk arbeidsredskap for blant annet akvakultur/ havbruk, drikkevannsprodusenter, overvåking av vannreservoarer, sakkyndige, økologer, limnologer og oceanografer.
 • Miljøovervåkning
 • Tidlig varsling av algeoppblomstring i limnologiske og marine vassdrag
 • Overvåkning av blågrønnalger (cyanobakterier) i badevann
 • Overvåkning av (toksiske) blågrønnalger i drikkevannskilder
 • Forvarslling ved forekomst av giftige alger (f.eks cyanobakterietoksiner)
 • Deteksjon av korlofyll og andre pigmenter som phycocyanine og phycoerythrine, fucoxanthine og peridinine
 • Overvåkning innen akvakultur
 • Damovervåkning
 • Algedistribusjon i in Arktis/Antarktis
 • Oseanografisk forskning
 • Fortøyning, eksperimenter, kontinuerlig analyse
 • Limnologisk forskning
 • Forskning og undervisning
 • tracermålinger
 • Vitenskapelig analyse av vannkvalitet
 • Kvalifisert måling av klorofyll-a
 • Samtidig måling av forskjellige algklasser
 • Deteksjon av cyanobakterier
 • Dybdeprofilering i sanntid
 • Evaluering av algeoppblomstringer
 • Deteksjon av planteplanktonpopulasjoner
Trykk her for å komme til produsentens brosjyre (åpnes i ny fane)
Oppdatert