Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

5 ting å tenke på når du skal velge ATP-måler

5 ting å tenke på når du skal velge ATP-måler Gode og effektive rutiner for renhold og miljøovervåking er nøkkelen til å sikre god hygiene og trygge produksjonsforhold i de aller fleste bransjer. ATP-måling er en populær og effektiv del av renholdskontrollen både i matproduksjon, havbruk, helseforetak og renholdsbransjen, for å nevne noen.
Kontroll av renholdet kan være en tidkrevende og omfattende prosess, men med en ATP-måler blir prosessen både enklere og raskere. ATP-testing gir resultater på sekunder. I tillegg er den sensitiv, kvantitativ, effektiv, pålitelig og enkel å bruke. ATP-overvåking, har derfor blitt en godt akseptert standard. Påvisning av adenosintrifosfat (ATP) indikerer tilstedeværelsen av biologiske rester, inkludert mikroorganismer, og er et utmerket mål for renslighet. Enkelt sagt – en ATP-test indikerer om overflaten som testes oppfyller rengjøringsstandarden eller må rengjøres på nytt.
 

Men hvordan velger du det beste ATP-overvåkingssystemet?

Det er mange ting å vurdere, men vi foreslår at du fokuserer på de fem viktigste funksjonene:
  • Følsomhet
  • Nøyaktighet
  • Repeterbarhet
  • Presisjon
  • Overføring og håndtering av data
systemsure-atp-maler-og-analyseprogram
Følsomhet - det er viktig å ha et system som oppdager ekstremt lave nivåer av ATP.  Dette vil sikre påvisning av potensielle forurensninger og minimere risikoen under produksjon av f.eks. matvarer. Avhengig av følsomhetsnivået som behøves, kan Hygiena®-systemer oppdage så lite som 1 fmol ATP ved hjelp av den AOAC®-godkjente UltraSnap®-enheten. Når større følsomhet er nødvendig for høyrisiko-operasjoner, gir SuperSnap® høysensitiv overflate ATP-test en ytterligere 5 ganger økning i sensitivitet. Den høye sensitiviteten oppnås på grunn av Hygienas væskestabile kjemi og lave bakgrunnstøy i fravær av ATP.

Denne lave bakgrunnstøyen bidrar også til høy nøyaktighet. Systemer må kunne måle den "sanne" mengden ATP som er tilstede. Repeterbarhet er også en faktor som er viktig.  Ved analyse av replikasjonsprøver ved hjelp av ti forskjellige konsentrasjoner av ATP, viste Hygiena-luminometrene gode lineære responser (R2 > 0,98). Denne høye nøyaktigheten ble også observert ved gjentatte tester på samme prøve, og viste konsekvente resultater.
Ikke bare viser Hygiena EnSURE® Touch, EnSURE® og SystemSURE Plus-instrumentene høye nivåer av nøyaktighet og repeterbarhet, men de viste også betydelig høyere presisjon sammenlignet med andre luminometre. Dette gjaldt spesielt ved passnivåer på 10 fmol eller mindre av ATP. Faktisk, ved lave ATP-nivåer, viste Hygiena-luminometrene høy presisjon med en variasjon på mindre enn 17%, og leverte gjentatte ganger de mest konsekvente resultatene nærmest forventet verdi.
 
I dag stilles det store krav til overføring og håndtering av data. Hygiena-instrumenter oppfyller alle disse kravene og mer. Som en tilleggsfunksjon kan systemet konvertere eksisterende data fra andre instrumenter til tilsvarende avlesninger som ville bli oppnådd ved hjelp av Hygiena-instrumentene, noe som muliggjør enkel overgang fra andre merker.
 
Som en bonus synkroniserer instrumentet EnSURE Touch direkte til vårt lukkede programvaresystem, SureTrend™ Cloud, slik at datalagring og verktøy for analyse, trending og rapportering kan gjøres enkelt.. EnSURE Touch har til og med en funksjon for å integrere andre testdata, inkludert allergentesting.

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe, eller book et møte med oss om du vil.
Send en e-post til Tor Rikard -tor@labolytic.no

Se vårt utvlag av ATP-målerer her!

Utvalgte produkter for ATP måling og svabere

ensuretouch-med-ultrasnap systemsure-plus_ultrasnap_web

EnSure Touch ATP-måler

Markedets raskeste og mest sensitive ATP måler gjør det enkelt å ta direkte renholdskontroll av både tørre- og våte overflater, samt i skyllevann. Brukes med ATP-testsvabrene Ultrasnap, SuperSnap eller AquaSnap.

Les mer - Bestill »


ATP-måler SystemSURE Plus

Rask og enkel renholdskontroll av overflater og skyllevann med vår populære ATP-målerBrukes med ATP-testsvabrene Ultrasnap, SuperSnap eller AquaSnap.

Les mer - Bestill »

ultrasnap-ny-l


SuperSnap

Ultrasnap ATP svaber

Komplett (total) testsvaber for direkte renholdskontroll og hygienekontroll.
Vår absolutte bestselger til hygienekontroll!
Brukes med ATP-målerne EnSURE Touch eller SystemSURE Plus.

Les mer - Bestill »

Supersnap ATP svaber

Høysensitiv ATP-svaber for ekstra sensitive tester.
Hele 5-10 ganger så sensitiv som andre ATP-tester.
Komplett testsvaber til direkte renholdskontroll og hygienekontroll.

Les mer - Bestill »Aquasnap ATP Svaber

AquaSnap er en brukervennlig komplett (total) testsvaber for rask og enkel hygiene- og renholdskontroll ved deteksjon av ATP i skyllevann.

Les mer - Bestill »

CalCheck | Kalibrering

Verifiser kalibreringen på din ATP-måler på mindre enn ett minutt! Gjenbrukbar, LED kontroll for rask og pålitelig verifisering av kalibrering.

Les mer - Bestill »


Dette er bare enbrøkdel av vårt sortiment!

Vi har en rekke andre instrumenter og analysemetoder både for hygiene- og allergenkontroll - se mer av vårt utvalg på labolytic.no og spør gjerne om mer informasjon på info@labolytic.no
Oppdatert