Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

5 ting å tenke på når du skal velge ATP-måler

5 ting å tenke på når du skal velge ATP-måler Gode og effektive rutiner for renhold og overvåking er nøkkelen til å sikre god hygiene og trygge produksjonsforhold i de aller fleste bransjer. ATP-måling er en populær og effektiv del av renholdskontrollen både i matproduksjon, havbruk, helseforetak, hotell og reiseliv og renholdsbransjen, for å nevne noen.

ATP-måling har blitt et meget populært verktøy for hygienekontroll, og en godt akseptert standard innen overvåking av renhold. Kontroll av renholdet kan være tidkrevende og omfattende, men med en ATP-måler blir det både enklere og raskere. ATP-testing gir resultater på sekunder. I tillegg er det enkel å bruke og både sensitivt, kvantitativt, effektit og pålitelig.

Påvisning av adenosintrifosfat (ATP) indikerer tilstedeværelsen av biologiske rester, inkludert mikroorganismer, og er et utmerket mål for renslighet. Enkelt sagt – en ATP-test indikerer om overflaten som testes oppfyller rengjøringsstandarden eller må rengjøres på nytt.
 

Hvordan velger du det beste ATP overvåkingssystemet?

Det er mange ting å vurdere, men vi foreslår at du fokuserer på de fem viktigste funksjonene:
  • Sensitivitet (deteksjonsnivå)
  • Nøyaktighet
  • Repeterbarhet
  • Presisjon
  • Data (lagring, overføring og håndtering av måleresultater)
systemsure-atp-maler-og-analyseprogram

Sensitivitet

Det er viktig å ha et system som registrerer selv ekstremt lave nivåer av ATP. 
Dette vil sikre påvisning av potensielle forurensninger og minimere risikoen under produksjon av f.eks. matvarer.
En kombinasjon av ATP-måleren og testsvaberens sensitivitet er avgjørende for et pålitelig måleresultat.

Hvor sensitivite målinger trenger du?
Normal bruk:
Våre ATP systemer kan detektere ned til så lite som 1 fmol ATP med AOAC godkjente UltraSnap testsvabere.
Dette er mer en sensitivt nok for de aller fleste bruksområder innen renhold og miljøovervåking, både ved matproduksjon og servering, aquakultur, og andre produksjonsmiljø for å nevne noe.
Høyrisiko bruk:
Ved behov for enda bedre sensitivitet i renholdskontrollen (f.eks. i enkelte områder innen helsevirksomheter) benyttes SuperSnap høysensitive testsvabere, som er enda 5 ganger mer sensitivite.

Den enestående stabile og høye sensitiviteten i våre ATP systemer oppnås med en unik væskestabil reagens i våre ATP testsvabere, kombinert med lav bakgrunnstøy ved fravær av ATP.

Nøyaktighet

ATP systemet må kunne måle den "sanne" mengden ATP som er tilstede.
Den lave bakgrunnstøyen i våre ATP svabere bidrar også til meget høy nøyaktighet i ATP-målinger.

Repeterbarhet

Repeterbarhet er et begrep for i hvilken grad gjentatte målinger på samme materiale og med samme metode stemmer over ens, når de utføres under mest mulig like betingelser. (av samme prøve, med samme utstyr og av samme person).
Måleresultatene i hygienekontrollen bør være repeterbare for å være til å stole på ved bruk i overvåking av renhold og være et pålitelig, godt ledd i HACCP rapportering.

Vårt ATP system (Hygiena) har ved analyse av replikasjonsprøver fra ti forskjellige konsentrasjoner av ATP, vist meget høy nøyaktighet og repeterbarhet, med gode lineære responser (R2 > 0,98).
Den høye nøyaktigheten ble også observert ved gjentatte tester på samme prøve, og viste meget konsekvente resultater.
Hygiena EnSure Touch og SystemSure Plus ATP-målere har dokumentert høy nøyaktighet og repeterbarhet, i tillegg til betydelig høyere presisjon, sammenlignet med andre ATP-målere (luminometer).

Presisjon

ATP-målingene må være presise og til å stole på.

Hygiena EnSure Touch og SystemSure Plus ATP-målere har betydelig høyere presisjon og dokumentert høy nøyaktighet og repeterbarhet, sammenlignet med andre ATP-målere (luminometer).
Dette gjaldt spesielt ved passnivåer på 10 fmol eller mindre av ATP.
Faktisk, ved lave ATP-nivåer, viste Hygiena-luminometrene høy presisjon med en variasjon på mindre enn 17%, og leverte gjentatte ganger de mest konsekvente resultatene nærmest forventet verdi.

Data

I dag stilles det store krav til overføring og håndtering av data.
ATP-måleren bør selvsagt kunne logge måleresultater, vise deg trender og ha mulighet for rapportering. Enten direkte på målerskjermen, eller ved eksport av data til en datamskin, nettbrett eller et sky-rapporteringssystem.
Du må kunne stole på at data oppbevares og håndteres sikkert. Spesielt er dette viktig hvis du bruker et ATP-system som gir dem mulighet for å opprette brukere, lokasjoner og prøveplaner, for å sikre overholdelse av personvernregler (GDPR) og sikrig av sensitiv informasjon fra overvåkingen av dine lokaliteter.

Våre ATP-målere oppfyller alle disse kravene og mer.
Som en tilleggsfunksjon kan våre ATP system også konvertere eksisterende data fra andre typer instrumenter, slik at de til tilsvarer resultatene fra målinger som vil foretas med Hygiena ATP-målerne.
Dette gir en sømløs og enkel overgang fra andre merker ATP målere og sikrer kontinuitet i rapportereing og trendanalyser.
 
Som en bonus synkroniserer vår EnSure Touch ATP-måler direkte til vårt lukkede og sikre programvaresystem, SureTrend™ Cloud, hvor både datalagring og analyseverktøy, trender og rapportering enkelt kan utføres, samt oppretting og vedlikehold av brukere, lokasjoner og prøveplaner.
EnSure Touch har til og med en funksjon for å integrere andre testdata, fra vår komplimentære serie med svabere for f.eks. enkle bakterietester (MicroSnap).

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe, eller book et møte med oss om du vil.
Send en e-post til Tor Rikard på tor@labolytic.no

Utvalgte produkter for ATP måling og svabere

Dette er bare et utvalg av det vi kan tilby innen ATP kontroll, ta kontakt for mer informasjon eller se litt på vårt utvlag av ATP-målerer her på nettsiden.

ensuretouch-med-ultrasnap systemsure-plus_ultrasnap_web

EnSure Touch | Svar på 10 sekunder

Markedets raskeste og mest sensitive ATP måler gjør det enkelt å ta direkte renholdskontroll av både tørre- og våte overflater, samt i skyllevann. Brukes med ATP-testsvabrene Ultrasnap, SuperSnap eller AquaSnap.

Les mer - Bestill »


SystemSURE Plus | Svar på 15 sekunder

Rask og enkel renholdskontroll av overflater og skyllevann med vår populære ATP-målerBrukes med ATP-testsvabrene Ultrasnap, SuperSnap eller AquaSnap.

Les mer - Bestill »

ultrasnap-ny-l


SuperSnap

Ultrasnap ATP svaber

Komplett (total) testsvaber for direkte renholdskontroll og hygienekontroll.
Vår absolutte bestselger til hygienekontroll!
Brukes med ATP-målerne EnSURE Touch eller SystemSURE Plus.

Les mer - Bestill »

Supersnap ATP svaber

Høysensitiv ATP-svaber for ekstra sensitive tester.
Hele 5-10 ganger så sensitiv som andre ATP-tester.
Komplett testsvaber til direkte renholdskontroll og hygienekontroll.

Les mer - Bestill »Aquasnap ATP Svaber

AquaSnap er en brukervennlig komplett (total) testsvaber for rask og enkel hygiene- og renholdskontroll ved deteksjon av ATP i skyllevann.

Les mer - Bestill »

CalCheck | Kalibrering

Verifiser kalibreringen på din ATP-måler på mindre enn ett minutt! Gjenbrukbar, LED kontroll for rask og pålitelig verifisering av kalibrering.

Les mer - Bestill »


Dette er bare enbrøkdel av vårt sortiment!

Vi har en rekke andre instrumenter og analysemetoder både for hygiene- og allergenkontroll - se mer av vårt utvalg på labolytic.no og spør gjerne om mer informasjon på info@labolytic.no
Oppdatert