Gå til innholdet
provetaking

Aktuelt - nyhetsarkiv

E.coli – både venn og fiende

E.coli – både venn og fiende E.coli er en av våre vanligste tarmbakterier, hvor den både deltar i fordøyelsesprosessen og bidrar til at farlige bakterier ikke får formere seg i tarmene våre. E.coli kan imidlertid selv forårsake alvorlig sykdom, og ofte skyldes E.coli-infeksjoner smitte fra forurensede næringsmidler og vann.

Forekomst

Koliforme bakterier er gram-negative, stavformede tarmbakterier som vokser optimalt ved 37 °C. Koliforme bakterier er normalt ikke sykdomsframkallende, men brukes som en indikasjon på mulig tilstedeværelse av patogene organismer. Escherichia coli er en koliform bakterie som finnes i tarmfloraen til varmblodige dyr og mennesker, og forekomst av E.coli i mat og vann er et tegn på fekal forurensning. E.coli kan skilles fra de fleste andre koliforme ved at den er i stand til å fermentere laktose ved 44 °C.

Sykdomsfremkallende E.coli

De fleste E.coli-stammer er harmløse, men enkelte serotyper kan gi alvorlig matforgiftning hos mennesker. Enterohemoragiske E.coli (EHEC), er definert som de humanpatogene stammene av verotoksinproduserende E.coli (VTEC/STEC). EHEC-infeksjoner kan være ufarlige, men også forårsake hemolytisk anemi og akutt nyresvikt (HUS). Inkubasjonstiden for EHEC-infeksjoner er vanligvis 3-4 dager, og infeksjonen varer normalt i ca. én uke.

Smittemåte

De vanligste kildene til EHEC-infeksjoner er storfekjøtt, upasteurisert melk og juice, grønnsaker og vann. Smitte kan også forekomme ved direkte kontakt med dyr, og fra person til person. E.coli-bakterier kan overleve i flere uker på overflater som f.eks. kjøkkenbenker, og opp til ett år i enkelte materialer som f.eks. kompost. Den infeksiøse dosen for EHEC er svært lav (under ti bakterier kan være nok til å forårsake sykdom), og den høyeste infeksjonsraten for EHEC er i barn under fem år, samt eldre mennesker.

Insidens i Norge

E.coli O157:H7 er den vanligste påviste serotypen av EHEC, og ble for første gang i Norge påvist i 1992. Hovedandelen av EHEC-infeksjonene er forårsaket av et begrenset antall serotyper, men antallet serotyper som tilhører denne gruppen øker stadig. Vinteren 2006 var det et stort utbrudd av E.coli O103:H25 i Norge, med 17 bekreftede tilfeller og ti barn som utviklet HUS. Smittekilden i utbruddet var morrpølse.

Vi tilbyr en rekke metoder for hurtig og sikker påvisning av E.coli og andre koliforme bakterier i næringsmidler og vann. Kontakt oss gjerne for mer informasjon, eller se vår produktoversikt her.

RAPID'E.coli2 Agar food

 

Kilder: Wikipedia, Folkehelseinstituttet

 

Oppdatert