Gå til innholdet
provetaking

Aktuelt - nyhetsarkiv

Fjerning av biofilm med enzymatiske produkter!

Fjerning av biofilm med enzymatiske produkter! Enzymatisk biofilmfjerning.

Generelt

Bruk av sterke kjemikalier i kombinasjon med hard mekanisk bearbeiding, vil over tid kunne skade overflatene som behandles. Skadde overflater vil over tid bli vanskeligere å rengjøre, noe som igjen bidrar til at uønskede bakterier enklere fester seg til overflaten og danner nye biofilmer.

Labolytic AS tilbyr nå enzymatiske rengjøringsprodukter som er spesialtilpasset for fjerning av biofilm, uten å skade overflatene. Produktene kan også benyttes preventivt for å hindre at mikroorganismer fester seg til overflaten og danner nye biofilmer. 

Produktene benytter innovativ teknologi, der enzymene virker spesifikt på, og bryter ned de ekstracellulære substansene (EPS) som binder bakteriene sammen og danner biofilmen. Bakteriene mister da beskyttelsen de har fra biofilmen, noe som igjen gjør dem lettere å drepe med ordinær desinfeksjon.

Produktene er fullstendig nedbrytbare i naturen, og har i tillegg nøytral pH som gjør at de kan benyttes på alle typer overflater uten å skade dem. Dette gir også andre fordeler som mindre arbeidsrisiko og arbeidsbelastning for rengjøringspersonalet.

BIO JET

Konsentrert blanding av enzymer, spesielt designet for fjerning av biofilm i næringsmiddelindustri, farmasøytisk og kjemisk industri, i helsesektoren, og i serveringsbransjen.

BIO JET brukes sammen med ENZY JET PLUS. Kombinasjonen av disse produktene bidrar effektivt til fjerning av biofilm.

Dette er et høykonsentrert produkt som har stor effekt i lave konsentrasjoner, og utgjør derfor en kostnadseffektiv anti-biofilmbehandling.

Blandingsforhold: 0,2 %

ENZY JET PLUS

Skumrengjøringsmiddel

ENZY JET PLUS er et enzymatisk skumrengjøringsmiddel, spesielt utviklet for forebygging mot, og fjerning av biofilm i næringsmiddelindustri, farmasøytisk og kjemisk industri, i helsesektoren, og i serveringsbransjen.

Brukt alene har ENZY JET PLUS god rengjøringseffekt og kan brukes på alle typer overflater uten å skade dem. I tillegg virker ENZY JET PLUS preventivt mot dannelsen av nye biofilmer, ved at det hindrer mikroorganismene i å feste seg til overflaten.

Produktene kan brukes med de fleste typer skumleggingsutstyr. For ønsket effekt er det viktig å benytte korrekt temperatur, virketid og dosering. 

 

Biofilmfjerner

Brukt i kombinasjon/blanding med den høykonsentrerte enzymblandingen BIO JET, utgjør ENZY JET PLUS en svært effektiv biofilmfjerner, som virker spesifikt på, og bryter ned biofilmens EPS-struktur. Mikroorganismene mister da beskyttelsen de har fra biofilmen, noe som igjen gjør dem lettere å drepe med ordinær desinfeksjon.

NB! Etter hver behandling må overflatene desinfiseres med egnet desinfeksjonsmiddel.

Blandingsforhold: 1 %


Se produktvideo under:


Oppdatert