Gå til innholdet
provetaking

Aktuelt - nyhetsarkiv

NYTT ELISA KIT FOR DETEKSJON AV MYKOTOKSINENE T-2 OG HT-2

Vi tilbyr nå RIDASCREEN® T-2 / HT-2 ELISA kit til kvantitativ analyse av T-2 og HT-2 i havre, mais, bygg og hvete.

T-2 og HT-2 tilhører tricotechten gruppen av mykotoksiner og produseres av muggsoppen Fusarium. I norsk korn, er dette den mest aktuelle gruppen av mykotoksiner. HT-2/T-2 og kan forekomme i både havre, hvete og bygg

Mykotoksinene ekstraheres fra kornprøvene med metanol / vann og konsentrasjonen av mykotoksiner tilstede bestemmes ved hjelp av en standardkurve (måleområde 0-36 ppb (µg/kg)). Deteksjonsgrensen er 30 ppb (30 µg/kg).

Spesifisiteten til RIDASCREEN T-2 /HT-2 kittet ble testet ved å analysere kryssreaksjonen til korresponderende mykotoksiner i et buffersystem. For HT-2 toksin er spesifisiteten 100 %, for T-2 toksin ca. 85 %, og for T-2 triol og T-2 tetraol < 0,5 %.

Produktmanualen og valideringsrapporten er tilgjengelig på forespørsel.

Klikk her for å komme til produktet.

Oppdatert