Gå til innholdet
provetaking

Aktuelt - nyhetsarkiv

Vi har Chromogenic Coliform Agar!

Vi har Chromogenic Coliform Agar! Vi tilbyr CCA i henhold til revidert ISO 9308-1:2014 for telling av E.coli og koliforme bakterier i bl.a. drikkevann.

Fra januar 2015 tilbyr vi Chromogenic Coliform Agar (CCA), produsert i henhold til den reviderte ISO 9308-1:2014 «Water Quality – Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria – Part 1: Membrane filtration method for waters with low bacterial background flora».

I den reviderte standarden er TTC Tergitol 7 agar erstattet med Chromogenic Coliform Agar (CCA).

Chromogenic Coliform Agar (CCA) er et selektivt kromogent agarmedie for deteksjon og telling av E.coli og andre koliforme bakterier i vann med lav bakterieflora, bl.a. drikkevann.

Høy selektivtet 
Selektiviteten i mediet er basert på Tergitol 7, en inhibitor av gram positive bakterier.  Differensiering mellom E.coli og andre koliforme bakterier gjøres ved hjelp av spesifikke kromogene substrat.

Enkel avlesning
E.coli vokser opp som blå/lilla kolonier på skålen, mens andre koliforme bakterier danner røde/rosa kolonier etter 18 timers inkubering ved 37 °C. Konfirmering av koliforme bakterier gjøres med oxidasetest.

Koli+E.coli cca agar bilde


Produktet er tilgjengelig som ferdige skåler (30 x 55 mm), og i dehydrert format (500 g).

Bestill produktet her.

Les mer om E.coli og andre koliforme bakterier her.

Oppdatert