Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Begynte med blått lys | Kan slutte med kjemiske vaskemidler på laboratoriet

Begynte med blått lys | Kan slutte med kjemiske vaskemidler på laboratoriet Etter installasjon av automatisk, kontinuerlig desinfeksjon med blått lys i sitt laboratorie har Hankkija, Finlands svar på Norske Felleskjøpet, oppnådd et så høyt hygiensisk nivå at de kunne slutte helt med bruk av kjemiske desinfeksjonsmidler i rengjøringen, og i tillegg kunne redusere sin rengjøringsplan fra fem til to ganger per uke.
Grepet har forbedret bærekraften i driften og har gitt både kostnads-besparesler, redusert risiko i arbeidsmiljøet og lavere miljøpåvirkning.

Hankkija's sertifiserte korn- og fôrlaboratorie håndterer hver dag et stort antall prøver fra ulike kilder, for testing av bl.a. patogener som Salmonella spp. bakterier m.m. Noe som stiller strenge krav til hygiene og renholdsrutiner.

Laboratoriesjef Virpi Suominen, uttaler at de valgte å begynne med blått lys, pga. den unike evnen til å forebygge dyre kontamineringshendelser. Det gjør de ansattes arbeid lettere når de vet at de alltid kan stole på analyse-resultatene. Samtidig blir også personalets sikkerhet og helse ivaretatt.

Hankkija har innstallert SpectralBlue lamper for desinfeksjon med blått lys i alle mikrobiologiske laboratorierom og vedlikeholdsrom for utstyr. Systemet er helautomatisert og er satt opp med en kombinasjon av dual-mode P100 tak-enheter, og single-mode L100-enheterer, styrt av tidtakere og bevegelses-sensorer, som gir kontinuerlig desinfeksjon utenom arbeidstiden.

Trykk her for å lese mer om vårt utvalg blått lys fra Spectral Blue

Ta gjerne kontakt med Tor Rikard eller Eli, for tips og informasjon om hvordan desinfeksjon med blått lys kan forbedre og effektivisere renhold og sikkerhet enda mer hos dere, på tor@labolytic.no eller eli@labolytic.no

hankkija_microbiology_laboratory_uses_spectral_blue_disinfection_1024x1024-kopi

Foto: Hankkija Oy

Hankkija, en del av Danish Agro konsernet, en landsdekkende finsk butikk- og servicekjede for landbruksrelaterte produkter. Hankkijas handels- og leveringskjede har full sporbarhet, samt kvalitets-, internkontroll og matsikkerhetsordninger. Kvalitet og sikkerhet for produktene sikres i Hankkijas egne korn- og fôrlaboratorier med et kontinuerlig analyseprogram.

Spectral Blue by LED Tailor er et berøringsfritt, UV-fritt og kjemikaliefritt desinfeksjonssystem for renrom, laboratorier, storkjøkken og helseinstitusjoner. Systemet bruker antimikrobielt blått lys (aBL) for automatisk å drepe mikrober i luften og på overflater. Spectral Blue er effektiv mot alle bakterier, gjær og mugg. Det virker også mot multiresistente stammer og biofilm.

Trykk her for å lese mer om Spectral Blue


Kilde: Spectral Blue

Oppdatert