Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Enkel saltmåling med digitale saltmålere

Enkel saltmåling med digitale saltmålere Digitale saltmålere fra ATAGO gir raskt og enkelt svar på hvor mye salt det er i løsninger eller faste prøver. Brukes direkte på produksjonslinja, eller på laboratoriet - som erstatning for titrering med sølvnitrat/ Mohr`s methode. Målingen foretas ved bruk av elektrisk konduktivitet, ingen kostbare og skadelige kjemikalier.
Velg mellom målerne PAL-SALT, PAL-ES3, PAL-SALT PROBE og ES-421.

Hvorfor måle saltinnholdet?

Høyt saltinntak øker risikoen for høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer. Helsedirektoratet har utarbeidet en tiltaksplan for reduksjon av saltinntaket i befolkningen. Nordmenn spiser dobbelt så mye salt som anbefalt, altså rundt ti gram per dag, og målet på sikt er en gradvis reduksjon av inntaket til fem gram per dag.

Merking av saltinnhold er i dag frivillig, og for at en reduksjon i inntaket skal være mulig må merkingen først og fremst forbedres. I desember i år innføres Matinformasjonsforordningen. Dette innebærer at alle matvarer med en ernærings- eller helsepåstand skal ha saltdeklarasjon. Videre skal alle matvarer merkes med saltinnhold innen desember 2016.

Hvordan måle saltinnhold?
Vi tilbyr en rekke ulike digitale saltmålere som kan brukes til å måle innholdet av salt i ulike produkter, både faste og flytende produkt.  Disse er enkle i bruk og resultatet fås raskt. Kalibreringen er veldig enkel, og med et digitalt display unngår man feilkilder knyttet til feil avlesning. Prøvene kan være både kalde og varme, ettersom instrumentet har en innebygd automatisk temperaturkompensasjon.

Egenskaper og design
De digitale saltmålerene har en sensorsone hvor man måler % salt. De har et digitalt display, er vanntette og har en knapp for nullstilling av instrumentet.

Eksempler på anvendelse
  • Måle saltinnholdet i saltlake i ulike produkter som inneholder lake
  • Test av saltinnhold i ulike sauser og dressinger
  • Sjekk av saltinnhold i fiske- og kjøttprodukter
  • Sjekk av saltinnhold i snacks
  • Måling av saltinnholdet i brøddeig

Målemetode

PAL-SALT,PAL-ES3 og ES-421 har alle en enkel målemetode der man appliserer 2-3 dråper prøve på sensorsonen, trykker på start knappen og får målverdien i displayet innen 3 sekunder. For PAL-SALT PROBE senker man bare sensoren ned i løsningen man skal måle i og trykker start. På samme måte får man da måleverdien i displayet innen 3 sekunder.

En video som illustrerer i mer detalj hvordan man anvender en digital saltmåler vises her.
Brosjyre for mer generell informasjon om saltmålere kan lastes ned her.


  

Oppdatert