Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Er det forskjell på 3W, UV-inspeksjonslykter?

Er det forskjell på 3W, UV-inspeksjonslykter? UV-lykter brukes i vid utstrekning på områder hvor fluoriserende inspeksjon er nødvendig. For mange bruksområder vil en 3W LED lykt være ideell, men betyr det at alle lykter med benevnelsen 3W er egnet? UV-lykter er mye brukt på tvers av en rekke bransjer hvor fluoriserende inspeksjon er nødvendig, som for eksempel ved deteksjon av væskelekkasje og sprekkdannelser, inspeksjon av hygiene og smittevern, samt innen rettsmedisin og ved åstedsundersøkelser. 

For mange av disse applikasjonene vil en håndholdt, batteridrevet, 3W LED lommelykt være ideell. Så da betyr vel det at om en UV-lykt er angitt å være 3 watt, så skal den gjøre jobben? Dessverre medfører ikke dette riktighet, og er absolutt ikke hele sannheten. 3 watt beskriver kun den elektriske strømmengden, og sier ingenting om effektiviteten/kvaliteten på mikrobrikken (mikrochipen) som styrer lysintensiteten, bølgelengden og strålingseffekten UV-lykten har. 

Mikrobrikken er den definitivt viktigste komponenten i en UV-lykt, og kvaliteten på denne er svært variabel. Dess lavere lysintensitet og strålingseffekt en lykt har, dess mindre sannsynlig er det at lykten gir gode nok resultater for jobben den er ment å gjøre. I tillegg vil en billig UV-lykt som oftest ha svært kort kasteevne som gjør at man må svært tett innpå testoverflaten for å få ønsket effekt. Som oftest må også lyset i rommet dempes til et minimum.  Tester har vist at våre 3W UV-lykter har opptil 30x høyere lysintensitet strålingseffekt enn billigere alternativer.

Driftseffektivitet er åpenbart den største fordelen med våre lykter, men det finnes også mange andre fordeler. UV 3W-LED lykten er resistent mot inntrengning av skitt og vann og har IP64 godkjenning. I motsetning til billige lykter leveres vår lykt med 2 oppladbare litium-ion batterier og en ladeadapter til bil, isteden for engangsbatterier. I tillegg består lyktens linse av UV-stabilt optisk glass som sammenlignet med glass av lavere kvalitet, eller plast vil ha en vesentlig lengre levetid.

Dessuten leveres alle lykter med full UV-lys eksponeringsinformasjon som er helt nødvendig for å sikre helse og sikkerhet for operatører på arbeidsplassen.

Casestudie:
Problem
En motorprodusent brukte en UV 3W LED lykt for å oppdage oljelekkasjer, men opplevde at motorene ble avvist på neste trinn i prosessen pga. nettopp oljelekkasjer, som igjen gjorde at mange motorer ble returnert. 

Årsak
Lykten som ble brukt ble kjøpt på nettet, og avgjørelsen var basert på pris istedenfor lyktens ytelse. Grunnen til at lykten kunne koste så lite var at bølgelengdeområdet (390nm) ikke var egnet for prosessen og strålingsnivået var svært lavt. På grunn av dette ble ikke oljelekkasje i motorene oppdaget og disse passerte kvalitetskontrollen til tross for en vesentlig mangel.

Løsning
En undersøkelse av LED-lykten som var i bruk viste at den slett ikke var effektiv nok til å oppdage lekkasjer, til tross for at den var på 3 watt. Ved å bytte til lykten beskrevet i denne artikkelen økte tallene på lekkasjer som ble detektert drastisk, og inspeksjonsprosessen ble vesentlig forbedret, noe som igjen gjorde at antallet motorer som ble returnert pga. oljelekkasjer ble eliminert.

La deg ikke lure! Hvis noe ser noe som er for godt til å være sant, så er det sannsynligvis det!

Oppdatert