Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Hvor og hvor ofte bør du teste for Legionella?

Hvor og hvor ofte bør du teste for Legionella? Legionellabakterien dør raskt ved temperaturer over 70°C.
For å mimiere riskioen for Legionella bør varmtvannsbeholdere derfor opprettholde en temperatur på minst 70°C. 4 ganger i året bør det også foretas en 5 minutters gjennomspyling av alle dusjer/ utløp og rørsystemer, med vann som holder minimum 70°C. Dette er spesielt viktig dersom anlegget (eller deler av det) har vært ute av drift eller lite brukt i en periode. I tillegg bør det gjennomføres regelmessig gjennomspyling på 60°C, for eksempel etter bruk.

Enkelte punkter i et vannannlegg har høyere risiko for utvikling og oppblomstring av bakteriefilm enn andre. Ved å overvåke og ta prøver fra disse punktene jevnlig både i din egen en internkontroll og for videresending til analyse hos laboratoriet. Kan du reagere raskt på eventuell forurensning og iverksette umiddelbare tiltak for å unngå spredning, nedstenging og sykdomsutbrudd.

Eksempel:
Dusjer som sjelden brukes, blindrør. koblinger, vinkler og innsnevringer i rørsystemet der vekstbetingelsene for legionellabakterier kan være til stede.
• Ta prøver nermest mulig de antatte risikoområdene
• Prøvene bør tas nedenfor de utsatte områdene (i retningen vannet strømmer)
• Hvis det er mulig bør du ta svaberprøver direkte av biofilm (bakterieslim) inne i rørvegge eller på andre flater.

Hvor ofte bør du ta prøver?

Hvis anlegget (eller deler av det) har vært ute av drift eller lite brukt i en periode er det viktig å foreta grundige gjennomspylinger med varmt vann (min 70°C) i minimum 5 min, og foreta kontrollprøver fra alle risikomområder før bruk.

For å skaffe deg oversikt over svingninger og risiko ved ditt anlegg bør du ta månedlige (evt. ukentlige) prøver gjennom et helt år. I perioder hvor du har grunn til å tro at vekstforholdene har vært gunstige, bør du øke prøvemengden.

Senere kan hyppigheten i prøvetakingen vurderes ut i fra prøveresultatene. Dersom annlegget ikke har hatt problemer med oppblomstring kan du redusere prøvemengden noe, men dersom det har blitt gjort funn i perioder bør du opprettholde korttere intervaller mellom prøvene. Dermed kan du reagere raskere ved eventuell positive prøver og iverksette umiddelbare tiltak for å unngå spredning, nedstenging og sykdomsutbrudd.

Offentlige anbefalinger
• Forebygging -  ”Forebygging av legionellasmitte-en veileder
Tiltaksnivåer  - for funn av legionella i varmt og kaldtvannssystem og kjøletårn: ”European Guidelines for Control and Prevention og Travel Associated Legionnaires Disease
• NB! Hvis det påvises Legionella pneumophila serotype 1
   Må anlegget følges opp med tiltak.

legionella-testkit-industri

Internkontroll for Legionella, prøvesvar på 25 min.

Kartlegg eventuell legionella forurensning i et vannsystem eller bekreft rensligheten etter en målrettet rengjøring, med verdens raskeste Legionella-test har du svar på 25 minutter.

Bruk svabertest kitet til deteksjon av evt. Legionella i biofilmer i risikoområder, i rør, koblinger eller på overflater. Eller bruk de superenkle vannprøve kitene til å teste vann fra ulike kilder i anllegget ditt. Med en kombinasjon av metodene i risikovurderings-kitet har du kontroll på begge deler. Resultatet har du uansett på bare 25-35 minutter - inkludert prøveforberedelse!

Disse raske og brukervennlige analysene forenkler og forbedrer dine interne kontrollrutiner mellom pålagte laboratorienanlyseintervaller og hjelper deg å minimere riskio og reagere raskere på evt. forurensning.

Så enkelt er det!

Svabertest
1)
  Svabre ønsket område
2)  Sett svaberen medfølgende rør, lukk og rist for å løse opp prøven
3)  Hell væsken over på teststrimlen
4)  Hvis testen er positiv - blir teststripen RØD etter ca. 25 min

Vannprøve
1)
  Filtrer en vannprøve med medfølgende kobling/ utstyr (maks 10 min)
2)  Følg anvisning for å dosere ønsket prøvemengde med medfølgende sprøyte
3)  Hell væsken over på teststrimlen
4)  Hvis testen er positiv - blir teststripen RØD etter ca. 25 min
legionella-riskiovurd-kit-prosedyre-2

Aktuelle bruksområder

• Dusjanlegg og vasker
• Fontener og dekorative vanninnstallasjoner
• Sprinklere, dampanlegg, luftrensere, luftfuktere m.m.
• Varmt- og kaldtvannssystemer (private og industrielle)
• Kjøletårn

Aktuelle industrier

• Mat- og drikkeindustrien
• Kommuner og vannrenseanlegg
• NGO
• Marine industri
• Olje og gass
• Kraft og energi
• Legemiddelindustrien
• Kjemisk industri
• Andre bransjer


Utvalgte Legionella internkontroll kit

legionella-svaber-testkit-apen-koffert
legionellatestkit_industrielle-systemer-apen-koffert

Legionella svabertest kit |
Kontroll på 25min

Kartlegg evt. Legionella forurensning i et vannsystem eller bekreft renholdet i et område. Svabere for deteksjon av Legionella pneumophila serogrouppe 1, på overflater og i biofilmer i risikoområder.
Bestill, eller les mer her

Legionella testkit |
For industrisytemer

Testkit for deteksjon av Legionella i on-line systemer og industrielle systemer og applikasjoner. Med resultater på 30-35 minutter (inkludert prøvepreparering) kan du reagere raskt på evt. forurensning
Bestill, eller les mer her.
legionella-risikovurd-testkit-apen-koffert
legionella-felt-analyse-testkit

Legionella kombi kit |
For riskikovurdering

Praktisk kombinasjon med 2 stk svaberttest analyser og 2 stk vannprøveanalyser. Super for deg som har behov for å teste både med svaberprøver og vannprøver, eller for deg som ønsker å teste hvilke(n) prosedyre som passer ditt anlegg.
Bestill, eller les mer her

Feltanalyse kit |
Den enkleste Legionellatesten

Den enkleste testen for Legionella. Du trenger bare å ta en vannprøve i den medfølgende posen, og bruke den medfølgende pipetten til å helle prøven over på teststrimmelen. Testlinjen blir rød hvis resultatet er positivt. Svaret har du på 25 minutter.
Bestill, eller les mer her
legionella_kit_ukentlig-vannkontroll
legionella_kit-manedlig-vannkontroll

Testkoffert | Ukentlig vannkontroll

Komplett testkoffert med alt du trenger for  ukentlig kvalitetskontrol av vann i dusj og bassenganlegg samt ulike industrier.
• Brom T 0 - 5 mg/l Br2
• Klor HR T 0 - 4 mg/l Cl2
• Kopnduktivitet 0 - 20 mS/cm
• LabSlide
• pH 4.5 - 10 pH
Bestill, eller les mer her

Testkoffert | Månedlig vannkontroll

Komplett testkoffert med alt du trenger for  månedlig kvalitetskontrol av vann i dusj og bassenganlegg samt ulike industrier.
• Alkalinitet M 50 - 600 mg/l CaCO3
• Brom T 0 - 5 mg/l Br2
• Klorid 20 - 400 mg/l Cl-
• Klor HR T 0 - 4 mg/l Cl2
• Konduktivitet 0 - 20 mS/cm
• Hardhet 5 - 600 mg/l CaCO3
• Jern LR T 0.05 - 1 mg/l Fe
• pH 0 - 14
• LabSlides
Bestill, eller les mer her

Vi levere også en rekke Laboratorieanalyser

Ta kontakt for mer informasjon
- eller ta en titt på noe av utvalget på labolytic.no
iq-check-legionella-pneumophila-quanti
legiolert-eske

Legionella pneumophila |
iQ-Check Quanti PCR kit

Den raskeste, mest spesifikke og mest sensitive metoden for deteksjon og kvantifisering av Legionella spp. Komplett resultat på 4 timer.
Kit for 96 analyser, inkludert positiv og negativ kontroll. Samt en intern amplifikasjonskontroll, for å unngå falske negative resultater.

Bestill, eller les mer her

Legiolert | Legionella pneumophila i vann

Brukervennlig og pålitelig metode for kvantifisering av Legionella pneumophila i vann. Kvantifiser Legionella pneumophila i vannprøver. Detekterer Legionella pneumophila ned til 1 organisme i 100 ml innen 7 dager.

Bestill, eller les mer her

Oppdatert