Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Hvorfor måle vannaktivitet?

Hvorfor måle vannaktivitet?
Kjennskap til vannaktiviteten (Aw) i produkter sier mye om mattrygghet og risiko for vekst av mikroorganismer. Mikroorganismer kan nemlig ikke formere seg i produkter med vannaktivitet under et vist minimum.

I tillegg kan vannaktivitet gi nyttig informasjon om hvordan ulike ingredienser vil påvirke hverandre, konsistens, lagringsegenskaper og emballasjebehov m.m. Lav Aw reduserer også faren for f.eks. fett-oksidasjon og andre uønskede kjemiske endringer som kan oppstå under lagring. Derfor er vannaktivitet et nøkkelparameter for både holdbarhet, konsistens og smak, samt mikrobiologisk og kjemisk stabilitet.

Så hvor viktig er vannaktiviteten?

Vannaktivitet (aW-verdi) er et mål for hvor mye av vanninnholdet i et produkt som er fritt (ubundet). Det er nemlig det "frie" vannet som gir risiko for bla. vekst av mikroorganismer og uønskede kjemiske endringer. Derfor kan den være en indikator for evt. behov for mikrobiologiske analyser av et produkt.

I tillegg til mattrygghet er optimal vannaktivitet viktig både for opplevd produktkvalitet og med tanke på lønnsomhet. Lavere vannaktivitet enn nødvendig er uøkonomisk, og kan føre til at produktet oppfattes som mindre attraktivt både i utseende og tekstur. Øvre og nedre marginer for aW-verdi optimaliserer og stabiliserer produktegenskapene. Måling av vannaktivitet er derfor vanlig både i produksjon, kvalitetskontroll, forskning og utvikling i næringsmiddelindustrien.

Tradisjonelt har konserveringsmetoder basert på salting og sukring, bidratt til å hindre vekst av mikroorganismer i matvarer. Tilsetning av f.eks. sukker, salt, melkesyre eller naturlige ekstrakter binder nemlig vann til bestanddeler i produktet og reduserer mengden fritt vann (aW verdien) i produktene.

Dagens fokus på reduksjon av mengden tilsatt salt, sukker etc. i næringsmidler kan føre til økte mengder fritt vann i ulike produkter, det kan blant annet medføre vekst av uønskede bakterier eller sopp, som produserer toksiner eller andre skadelige stoffer.

Bearbeidede kjøttprodukter er spesielt vanskelig å håndtere. De inneholder ofte ingredienser som fett/ oljer, proteiner, krydder, etc. som gjør at uønsket vekst eller reaksjoner kan finne sted. Dette gjelder spesielt produkter som ikke varmebehandles før det spises, som f.eks. spekemat.

Det har tradisjonelt vært krav om at spekevarer som omsettes uten krav til kjøling skal ha vannaktivitet lavere enn 0,90 aW. Men noen patogene bakterier tåler lav vannaktivitet (0,86 aW). Derfor er det spesielt viktig å analysere produkter med vannaktivitet i dette området.

I tillegg transporteres matvarer i dag over lange distanser og oppbevares og håndteres ved flere ulike instanser før det når forbruker. For å sikre at produktene er trygge å spise, og har god kvalitet helt frem til holdbarhets-datoen, er det derfor viktig å ha kontroll over vannaktiviteten.

Utvalgt utstyr:

Vi tilbyr et utvalg brukervennlige benkeinstrumenter for måling av vannaktivitet i både matvarer, farmasøytiske- og kosmetiske produkter.
Spør gjerne Tor Rikard om mer informasjon på tor@labolytic.no

LabMaster aw Neo

Perfekt til bestemmelse av vannaktivitet i både matvarer, farmasøytiske- og kosmetiske produkter, med temperatur-kontrollert målekammer for høy presisjon og repeterbarhet. Egner seg også til undersøkelser for å finne kilden for produktforringelse, teksturfeil eller harskning.

Les mer - Bestill »

LabTouch aw

Mål vannaktivitet i væske, gelelignende eller faste prøver. Med hurtigmodus for en måling på maks. 10 minutter. Halvtemperaturkontroll og integrert temperaturmåling på prøveoverflaten gir nøyaktige og reproduserbare målte verdier.

Les mer - Bestill »

 

LabSwift aw

Bærbar vannaktivitetsmåler, kan bruke batteri som strømkilde. Plasseres og brukes hvor som helst. Supert til måling av produkter i pulverform, bakevarer eller tørket frukt med lav til middels aw-verdi, (viser ikke temperaturstabilisering i målekammeret).

Les mer - Bestill »Dette er bare et lite utvalg. Vi tilbyr et utvalg brukervennlige benkeinstrumenter for måling av vannaktivitet i både matvarer, farmasøytiske- og kosmetiske produkter. Spør gjerne Tor Rikard om mer informasjon på tor@labolytic.no
Les mer | Bestill
Oppdatert