Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Instrumenter for måling av alger, klorofyll, toksisitet, m.m.

Instrumenter for måling av alger, klorofyll, toksisitet, m.m. Labolytic AS tilbyr nå måleinstrumenter for måling av alger, blågrønnalger (cyanobakterier), klorofyll, algeklasser, toksisitet m.m. fra BBE Moldaenke.

I mer enn 20 år har BBE Moldaenke GmbH vært et av de ledende produsentene av enestående teknologiprodukter for miljøovervåkning. BBE utvikler og produserer instrumenter og programvare for overvåkning av vannkvalitet. Instrumentene brukes i dag i stor utstrekning innen oceanografi og limnologi, i analyser av råvann og drikkevann, for måling av kvalitet på badevann, i overvåkning av akvakultursystemer, kontroll av ballastvann, og andre applikasjoner innen overvåkning av vann.

BBE er spesialisert i konstruksjon og utvikling av spektralfluorometer for måling av klorofyllinnhold og algeklasser med forskjellige pigmenter. Selskapet er også ledende innen biologiske overvåkningssystemer (toksimeter) for tidlig varsling av potensielle miljøfarlige substanser og sammensetninger. 

De ansatte i BBE danner et veltrent og svært motivert team av eksperter med forskjellig bakgrunn fra for eksempel miljøteknologi, prosessteknologi, informasjonsteknologi, biologi og fysikk. 

BBEs utviklingsprosjekter for fremtiden gjøres i nært samarbeide med ulike forskningsinstitusjoner. Gjennom årene har kunnskap fra mange forskningsprosjekter og industrielle partnere ført til utvikling av nye produkter.  

BBE ser på seg selv som et samfunnsansvarlig selskap: Overvåkning av vannkvalitet blir stadig mer signifikant pga. høy befolkningsvekst og krympende vannreserver. Problemene takles internasjonelt med bruk av bbe "know how"!
Internasjonalt samarbeide betinger tilstedeværelse på mange lokaliteter samtidig. Etabelering av et verdensomspennende nettverkt av representanter og distributører i mer enn 37 land gjør det mulig å møte disse forutsetningene. 

I Norge distribueres alle BBEs produkter gjennom oss i Labolytic AS. 

For en oversikt over hvilke produkter BBE tilbyr finner du deres produktkatalog på denne lenken (åpnes i ny fane): BBE Moldaenke produktkatalog


Om du ønsker mer informasjon om BBEs produkter er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss i Labolytic AS. 
bbe-algaetorch-white-54ec988c fluoroprobe-in-action fluoroprobe-with-bluetooth
Oppdatert