Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Nytt organisasjonsnummer for Labolytic AS

Nytt organisasjonsnummer for Labolytic AS

Labolytic AS fikk ny organisasjonsform fra og med 18.12.2019 og har i den forbindelse fått nytt organisasjonsnummer.
Det nye nummeret er: 923 685 561.
 
Det eneste du trenger å gjøre er å oppdatere dine registre med det nye org. nummeret, før dere tar en velfortjent juleferie. Både adressen vår, de ansatte, kontaktinformasjon, kjernevirksomheten vår og eierne våre er de samme som før.

Labolytic AS
Org. nr. 923 685 561
Tungavegen 36
7047 Trondheim
Norge

Har du spørsmål omkring endringen, kan du kontakte daglig leder Einar Nilsen for mer informasjon på einar@labolytic.no


New organization number for Labolytic AS

As of December 18. 2019 Labolytic AS has a new VAT registration (Tax ID) number. The new number is: NO923685561MVA.

Please update your registered information on Labolytic AS with this new number. Everything else stays the same: our contact information, our address, our employees, our core business and our owners are the same as before.

Labolytic AS
Org. nr. 923 685 561
Tungavegen 36
7047 Trondheim
Norge

If you have questions about this change,
you can contact our CEO Einar Nilsen for more information at einar@labolytic.no
Oppdatert