Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Sensorer for vannanalyse

Sensorer for vannanalyse
Kontroll av vannkvaliteten er viktig i en rekke ulike bransjer og er et vesentlig kvalitetsparameter både i næringsmiddelproduksjon, renseanlegg, oppdrett og akvakultur. Med gode sensorer og måleverktøy kan du overvåke og ha kontroll på de viktigste parameterne i vannkvalitet og f.eks. algeoppblomstringer over tid, grundig, raskt og enkelt i en hektisk hverdag.
 
Vi tilbyr en rekke digitale sensorer som egner seg godt både for innbygging i in-line målesystemer og for bruk med ulike håndholdte måleinstrumenter. Med ulike spesialiserte sensorer kan du måle og logge bl.a. oppløst oksygen (DO), salinitet, ledningsevne (konduktivitet), pH, ORP, CO2, algeoppblomstringer, temperatur og turbiditet for å nevne noe.
 
De fleste av våre sensorer «smarte sensorer» som lagrer både kalibrering og historiske data. De kan derfor benyttes som komponenter et «Plug and play» system hvor sensorene gjenkjennes automatisk når de plugges inn i egnede kontrollsystemer og håndholdte målere. Dermed krever de også minimalt vedlikehold og har sjelden behov for kalibrering.

Utvalgte sensorer

Fluoro Probe algesensor
OPTOD

FluoroProbe Algesensor med turbiditetskorreksjon

Høysensitivt sensor for dybdeprofilering og rask analyse av klorofyll med algeklasse-bestemmelse. Les mer.

Oppløst oksygen (DO)/ Temperatur

Optisk oksygensensor for måling av oppløst oksygen og temperatur i f.eks. akvakultur, renseanlegg og overvåkning av drikkevann. Les mer. Eller her (for PVC sensor)
co2-sensor
PH_EHT-V2_1

CO2 sensor

Optisk sensor for direktemåling av oppløst CO2 i ferskvann, industrivann og sjøvann. Les mer.

pH, ORP (redox) og temperatur

Robust digital sensor av høy kvalitet for måling pH, ORP (redox potensiale) og temperatur (PHEHT). Les mer.
C4E 3
NTU1

Salinitet/ konduktivitet/ temperatur

Digital sensor for måling av konduktivitet/ ledningsevne (C4E), salinitet og temperatur i bl.a. sjøvann, drikkevann, overflatevann m.m. Les mer.

Turbiditet, optisk-IR (NTU)

Optisk IR-sensor for måling av turbiditet ved bl.a. avløpsrensing, renovasjon, overvåkning av overflatevann, drikkevann, m.m. Les mer.
 
Dette er bare et lite utvalg av vårt sortiment.
Spør gjerne John Anders eller Tor Rikard om mer informasjon.
Oppdatert