Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Slik får du best mulig jordkvalitet!

Slik får du best mulig jordkvalitet!

Det er mye som er med på å bestemme utbytte av årets avling. Vær, temperatur og klima er faktorer man kan gjøre lite med. Jordkvaliteten derimot, den kan i stor grad kontrolleres og påvirkes. Derfor har vi oppsummert de viktigste parameterne du bør passe på for å optimalisere jordkvaliteten.

De viktigste parameterene å kontrollere

pH

Det ønskelige pH-området i jorda for best mulig plantevekst varierer mellom ulike avlinger og planter. Vanligvis er en pH på mellom 6,0-7,5 akseptabelt for de fleste planter, da de fleste næringsstoffer blir tilgjengelige i dette pH-området. Jordens pH kan bestemmes ved å blande jordprøve med vann og deretter måle den resulterende vandige løsningen, eller måle direkte i jorden med et jordspyd.

Konduktivitet

Konduktivitet måles regelmessig for å finne ut om gjødselbruken er optimal. Unormalt høy konduktivitet kan indikere forurensning fra utslipp eller lav tilførsel av ferskvann.

Nitrat

Nitratanalyser brukes for å bestemme tilgjengeligheten av næringsstoffer for plantene. Nitrogen er et av de essensielle næringsstoffene, som først omdannes til aminosyrer og deretter brukes til å produsere nødvendige enzymer og strukturelle deler av planten.

Salt

Jordens saltholdighet påvirker vekstvilkårene i stor grad. Høye nivåer av salt kan skade planter ved å øke jordas osmotiske trykk, noe som gjør det vanskeligere for planter å ta opp vann og næringsstoffer fra jorda. Dette kan føre til tørke og avlingstap.

Kalsium, Natrium og Kalium

Disse viktige næringsstoffene tas opp fra jord av planter og vekster og er essensielle for utviklingen av celleveggene i vekstene. Det er viktig å ha god kontroll over konsentrasjonene av disse grunnstoffene og man bør derfor analysere jorden regelmessig.

Anbefalt utstyr for å analysere jord

Her er et lite utvalg av vårt sortiment av utstyr for å måle og analysere jordkvalitet.
Er du usikker på hvilke instrumenter og utstyr du bør velge?
Spør gjerne Tor Rikard om mer informasjon på tor@labolytic.no

4m-koffert-med-7-malemeter-og-presse-ph-ec-salt_konduktivitet_kalium_kalsium_nitrat
geosampler-jordprovetaker-i-bruk

Målemetersett | Lommemålere i koffert

Kombiner dine mest brukte målemeter og kalibreringsvesker i en enkelt koffert, for enkel, rask og pålitelig målinger. Velg mellom pH måler, Konduktivitetsmåler, Natriummåler, Saltmåler, Kaliummåler, Nitratmåler og Kalsiummåler (og ionisert Kalsium).

Les mer - Bestill »

Jordprøvetaker | Geosampler

Jordprøvetaker for lett jord, eng og plen. Fotstangen gjør arbeidet mye enklere. Gir flere fordeler når man skal analysere jordkvalitet og næringsinnhold.

Les mer - Bestill »

no3-11
jordkvalitet-ph-maler-koffert.jpg

Nitratmåler | lommestørrelse

Den eneste lommemåleren som måler nitrat ioner og nirat-nitrogen konsentrasjon direkte i 0,3 ml prøve (0,05 ml med prøveark B).

Les mer - Bestill »

pH 5 | Jordtestkoffert

Koffert med alt du trenger for kontroll av pH i jord. Vanntett pH-måler (måleområde: 0,0 til14,0 pH). Kalibreringsløsning, bærestropp m.m.

Les mer - Bestill »
 
vio-pc-70

Jordkvalitetsmåler

Profesjonell bærbar multiparameter måleinstrument for kontroll av pH, mV, ORP, konduktivitet, TDS og temperatur. Jordkvalitetsmålerene leveres med eletrode som er beregnet for jordmålinger. Måleren kan brukes med skreddersydde elektroder tilpasset det du ønsker å overvåke.

Les mer - Bestill »

mb27-torkevekt-apen
vio-ph-70-side

Tørkevekt | Fuktighetsmåling

Tørkevekter for nøyaktig bestemmelse av fuktighetsinnhold, tørrstoffprosent og ikke minst - nøyaktig veiing. Brukes blant annet til måling av tørrstoff i jord.

Les mer - Bestill »

pH måler | håndholdt

De robuste, brukervennlige pH-målerene pH7 ViO og pH70 ViO egner seg godt både i produksjonsområder og utendørs. Eller som et plassbesparende alternativ på laboratoriet. Leveres med eller uten elektrode(r).

Les mer - Bestill »


Er du usikker på hvilke intsrumentder du bør velge? Ta kontakte med Tor Rikard direkte på tor@labolytic.no
Oppdatert