Gå til innholdet
instrumenter

Aktuelt 

Slik tar du gode hygieneprøver

Slik tar du gode hygieneprøver

Stikkprøver og hygienekontroll gjennom hele produksjonskjeden er et viktig element i internkontrollen, og det er viktig at prøvene du tar er representative. Derfor finnes det normer og anbefalinger for korrekt prøvetaking med både svaber, klut, sokker og prøvetamponger.

Hvordan, hvor ofte og hva du bruker til å ta prøver avhenger av hva og hvor du skal kontrollere.

Skal du sjekke renhold av overflater, ta prøver under produksjon eller ta prøver av selve produktet?

 • For renholdskontroll er det lurt å bruke en svaber eller klut tilsatt et nøytraliserende middel som stopper virkningen av evt. resterende desinfeksjonsmidler på overflatene.
 • Ved testing under produksjon, med lav sannsynlighet for desinfeksjonsrester, bruker du svabre eller kluter med fortynningsmidler ut fra hva du produserer og hva du skal teste for.
 • For å teste råmaterialer eller produkter (f.eks. fisk, slakt, osteskorper m.m.) benyttes produkter uten fortynningsmiddel (tørr).

Protokoll - Anbefalinger

• Desinfiser hendene dine
• Bruk hanskerunder alle stadier av prøvetaking.
• Bruk skoovertrekk (gå gjennom fotbad dersom området krever det)

Prøvene overføres så raskt som mulig til videre analyse:

Analysen skal gjøres så snart som mulig, og senest 36 timer etter å ha tatt prøven.
Vi anbefaler at du bruker en isotermpose til transporten.

Salmonellaprøver av avføring og miljø i primærproduksjon kan transporteres ved romtemperatur, forutsatt at prøvene blir undersøkt i løpet av 72 timer.
Temperaturer over 25°C og direkte eksponering for sollys må unngås.
Norm ISO 13707: Matmikrobiologi ved primærproduksjonsstadiet.

Gode teknikker for å ta prøver

Her lister vi gode teknikker for å ta prøver med forskjellig prøvetakingsutstyr.

Med svaber

 1. Steriliser hendene og ta på hansker før du åpner forpakningen.
  Lukk forpakningen for å unngå kontaminering.
 2. Press svaberen godt ned og gni kraftig frem og tilbake, mens du roterer pinnen slik at hele svaberhodet får kontakt med overflaten i testområdet.
 3. Bytt retning 90° og gjenta prosessen
 4. Putt svaberhodet/ svaberen i sterilt beger/ pose og forsegl godt
 5. Merk med dato og sted og overfør til laboratoriet for analyse

Med klut

 1. Steriliser hendene og ta på hansker før du åpner forpakningen.
  Lukk forpakningen for å unngå kontaminering.
 2. Bruk en sikk-sakk bevegelse til å gni kluten kraftig frem og tilbake over testområdet (≥ 1 m²)
 3. Bytt retning 90° og gjenta prosessen med den andre siden av kluten
 4. Putt kluten tilbake i den sterile posen og forsegl godt
 5. Merk med dato og sted og overfør til laboratoriet for analyse
  (må IKKE fryses)

Med sokker

 1. Ta på deg rene støvler og skoovertrekk.
 2. Steriliser hendene og ta på hansker før du åpner forpakningen.
  Lukk forpakningen for å unngå kontaminering.
 3. Trekk sokkene på utenpå støvler og skotrekk
 4. Gni bakken mens du går i det valgte testområdet
 5. Bytt retning 90° og gjenta prosessen
 6. Putt sokkene tilbake i den sterile posen og forsegl godt
 7. Merk prøven med dato og sted og overfør til laboratoriet for analyse
  (må IKKE fryses)

I sluk - med avløpstampong

 1. Steriliser hendene og ta på hansker før du åpner pakningen
 2. Ta tampongen ut av posen.
  Bruk 1 avløpstampong pr. prøveparameter og uttakspunkt
 3. Heng/fest tampongen i sluket/ avløpet.
  Pass på at den henger slik at avrenningen filtreres gjennom tampongen.
 4. La tampongen henge ut arbeidsdagen.
  (eller ta den evt. ut rett etter fukting i prøvematerialet)
 5. Legg slukprøven i den medfølgende sterile prøveposen og lukk godt.
 6. Merk posen med dato, prøvetakingspunkt, prøveparameter og evt. annen relevant info.Populære produkter

Nedenfor finner du er utvalg av våre svabere og kluter, les mer om dem på labolytic.no og spør gjerne Tor Rikard eller Torill om mer informasjon.

NYHET!
Tampong steril | Prøver i sluk

Tørr steril sluktampong til slukprøver, utviklet for prøvetaking og kontroll av bakterier i f.eks. sluk, avløp og avrenning fra produksjon.
Les mer - Bestill


Svaber Polyuretan

Slitesterk polyuretansvaber av medisinsk standard.Robust og slitesterk nok til at du kan skrubbe hardt på overflater for å forstyrre og løfte biofilm og optimalisere innsamlingen av mikroorganismer.
Les mer - Bestill

Svaber Polyuretan | Duo

Den enkleste svabertesten for patogener! Med en og samme enhet
svabrer du overflaten, setter svaberen direkte ned i det festede røret med anrikningsmedie for inkubasjon.
Les mer - Bestill

Større svaber | polyuretan

Robust, slitesterk reach svaber av medisinsk standard. Bøybart ”twist-off” håndtak forenkler prøvetaking og fjernes raskt og enkelt når innsamlingen er fullført.
Leveres tørr, eller ferdigpreparert med ønsket medie.
Les mer - Bestill


SwabSure | Listeria

Enkel presumptiv Listeriatest for påvisning av patogene Listeriabakterier i miljøprøver fra næringsmiddelproduksjon.
Resulat etter 24-48 timer.
Les mer - Bestill

Bomullsvaber| PBS

Steril svaber i 10 ml steril PBS-buffer.
Stort bomullshode. Med et praktisk dryppelokk, slik at man med et lett trykk kan avsette en dråpe med riktig mengde løsning på en agarskål, uten behov for pipettering.
Les mer - Bestill


Kluter for prøvetaking

Prøvetakingsklut av høy kvalitet, for hygienekontroll. Tåler kraftig og dyptgående prøvetaking og på de fleste overflater. Leveres tørre, eller fuktet med ulike medier etter behov.
Les mer - Bestill

Sokker for prøvetaking

Prøvetakingssokker av høy kvalitet, for hygienekontroll. Tåler kraftig og dyptgående prøvetaking og på de fleste overflater. Leveres tørre, eller fuktet med ulike medier etter behov.
Les mer - Bestill

Samt tilbehøret du trengerATP måler og svabere

Enkel, rask og brukervennlig komplett (total) hygienekontroll med ATP-måler og ATP svaber for renholds-kontroll av overflater (UltraSnap) eller skyllevann (AquaSnap).
Les mer - Bestill

LabSlide

Hygieneslide for enkel mikrobiologisk kontroll av overflater eller væsker. Tosidig trykkplate med vekstagar. Leveres i rør, klare til bruk.
Les mer - Bestill

Dette er bare et utvalg av vårt sortiment

Se mer av vårt utvalg på labolytic.no og spør gjerne spør gjerne Tor Rikard eller Torill om mer informasjon.
Oppdatert